Aukcja nr 71

USD/PLN: 3.740 | EUR/PLN: 4.270 | data: 17-11-2018
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
271 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
złotówka (tymf) 1663, Lwów; wariant z dużą literą R w monogramie; Kop. 1783 (R), Szłapinskij - aw. 24, rw. 28, Tyszkiewicz 2 mk; bardzo rzadki, szczególnie w tak ład..
II-
EF-
1 000 zł
0 zł
272 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1655, Kraków; przebitka napisu IAON na IOAN, litery IT na awersie, na rewersie pod tarczą litery S C H i końcówką napisu w otoku POL; Kop. 1737
III+
VF+
600 zł
950 zł
273 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1656 IC, Kraków; na awersie CASIMI, I-T pod popiersiem, bez obwódek, litery I.C pod tarczą herbową; Kop. 1742, Tyszkiewicz 2 mk; bardzo ładny
II
EF
600 zł
1 200 zł
274 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1656, Lwów; wariant z lwem w kartuszu pod dużym popiersiem króla; Kop. 1745 (R3), Tyszkiewicz 4 mk; miejscowo wytarty
III/III+
VF/VF+
2 500 zł
2 200 zł
275 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1656, Poznań; na rewersie ... POSNAN FAC, po bokach tarczy herbowej nominał 1-8, ozdobniki i litery A-T (inicjały Andrzeja Tymfa dzierżawcy mennicy); H-Cz. 2074 ..
III+
VF+
3 000 zł
4 000 zł
276 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1657, Kraków; litery IT pod popiersiem, wokoło IO CASIM..., na rewersie S-CH po bokach tarczy, u dołu głowa wołu; Kop. 1752; bardzo ładny z dużym lustrem menniczym
II/II+
EF/EF+
600 zł
2 000 zł
277 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1657, Kraków; litery IT pod popiersiem, wokoło IO CASIM..., na rewersie S-CH po bokach tarczy, u dołu głowa wołu; Kop. 1752; stara patyna
III+
VF+
750 zł
0 zł
278 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1658, Kraków; na awersie IO CAS D G REX POL & SV M D L R P, herb Wieniawa i inicjały T.L.B. (Tytus Liwiusz Boratini) pod tarczą herbową, obwódki po obu stronach ..
III/III+
VF/VF+
500 zł
600 zł
279 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
ort 1667, Bydgoszcz; inicjały T.L.B. pod rękawem władcy, herb Ślepowron w tarczy, ozdobna tarcza herbowa; Kop. 1773; ładnie zachowany
III+/II-
VF+/EF-
300 zł
300 zł
280 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
szóstak bez daty, TLB, Kraków; pod popiersiem herb Ślepowron w tarczy, na rewersie litery TLB; H-Cz. 10378 (R2), Kop. 1601 (R4), Tyszkiewicz 5 mk; bardzo rzadki
III
VF
1 000 zł
0 zł
281 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1660 TLB, Kraków; herb Ślepowron bez obwódki, obwódki wewnętrzne na awersie i rewersie, na rewersie inicjały T.L.B. pod herbem Wazów; H-Cz. 2162, Kop. 1622; ..
II+
EF+
250 zł
380 zł
282 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1662 GBA, Lwów; na awersie herb Ślepowron bez tarczy; H-Cz. 2210, Kop. 1665 (R1); ładny
II-
EF-
250 zł
1 100 zł
283 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
szóstak 1667 TLB, Bydgoszcz; herb Ślepowron na awersie w tarczy, na rewersie tarcze zaokrąglone; H-Cz. 5270, Kop. 1686; bardzo ładny z dużym połyskiem menniczym
II+
EF+
250 zł
950 zł
284 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety koronne
półtorak 1661, Lwów; Aw: Tarcza herbowa, u dołu litery GBA, wokoło napis IO CA DG REP EL SVE (L zamiast T); Rw: Jabłko królewskie, data 16/61, wokoło napis MONE NO /..
III
VF
1 500 zł
6 000 zł
285 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / miasto Bydgoszcz
ort 1651, Bydgoszcz; Aw: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi i napis w otoku IOAN CAS D G P – OL & SVEC REX; Rw: Tarcza herbowa, po bokach nominał 1-8..
II-
EF-
2 000 zł
5 500 zł
286 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / monety litewskie
ort 1664, Wilno; obwódki po obu stronach monety; H-Cz. 7678, Ivanauskas 8JK10-2 (RR), Kop. 3626 (R2), Tyszkiewicz 3 mk; nieco wytarty, ale rzadki
III+
VF+
2 500 zł
3 100 zł
287 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / miasto Gdańsk
talar 1649, Gdańsk; Aw: Popiersie z dużą głową króla w prawo i napis wokoło; Rw: Herb Gdańska w owalnej tarczy z dużymi literami G - R i napis wokoło z kropką po GED..
II-
EF-
10 000 zł
15 000 zł
288 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / miasto Gdańsk
talar 1649, Gdańsk; Aw: Popiersie z dużą głową króla w prawo i napis wokoło; Rw: Herb Gdańska w owalnej tarczy z dużymi literami G - R i napis wokoło bez znaku inter..
III+
VF+
8 000 zł
8 000 zł
289 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / miasto Gdańsk
talar 1650, Gdańsk; Aw: Popiersie króla, w prawo i napis wokoło; Rw: Herb Gdańska i napis wokoło; CNG 300.II.a, Dav. 4358, H-Cz. 1961, Kop. 7641 (R2), Tyszkiewicz 7 ..
III+
VF+
6 000 zł
7 500 zł
290 Jan II Kazimierz Waza 1649-1668 / miasto Gdańsk
ort 1651, Gdańsk; odmiana bez obwódek wewnętrznych; CNG 275a, Kop. 7614 (R2); moneta z połyskiem menniczym
II-/III+
EF-/VF+
1 250 zł
1 800 zł