Aukcja nr 65 (64-65)

USD/PLN: 3.860 | EUR/PLN: 4.370 | data: 14-05-2016
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
43 Księstwo Warszawskie
5 talarów 1.12.1810; podpis komisarza J. Nep. Małachowski, litera C, numeracja 31237, ze stemplem komisji likwidacyjnej na stronie odwrotnej; Lucow 72 (R6), Miłczak A..
III+
VF+
5 000 zł
8 500 zł