Aukcja nr 62

USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
729 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk Kettler 1587-1642
trojak 1597, Mitawa; na awersie z napisem MON ARG; Iger KuF.97.1.f (R3), Gerbaszewski 2.11.6.2; rzadki i ładnie zachowany
III+/II-
VF+/EF-
1 000 zł
1 700 zł
730 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
półtorak 1687, Mitawa; moneta z tytulaturą Jana III Sobieskiego i Fryderyka Krystiana; Gerbaszewski 4.2.1.10, Neumann 314; rzadki i bardzo ładny
II
EF
1 000 zł
800 zł
731 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
półtorak 1689, Mitawa; moneta z tytulaturą Jana III Sobieskiego i Fryderyka Krystiana; Gerbaszewski 4.3.1.11; Neumann 314
II-
EF-
750 zł
1 400 zł
732 KSIĘSTWO INFLANCKIE (LIVONIA) / Jan Hieronim Chodkiewicz jako gubernator 1566–1578
szeląg 1572, Dahlen; odmiana z trójlistkiem pod gryfem; Haljak 981.a 5a, Fed. 628; ładny
II-
EF-
200 zł
200 zł
733 POMORZE / Księstwo Szczecińskie, Bogusław XIV 1620-1625
dwuszeląg (podwójny szeląg) 1621, Darłowo; odmiana z gryfem z mieczem i hakiem kończącąc napis na rewersie; Hildisch 143, Gib.-Wit. BGXIV.ps.21.3.e (R2); rzadki
III+
VF+
125 zł
734 POMORZE / Księstwo Pomorskie po zjednoczeniu, Bogusław XIV 1625-1637
talar 1633, Szczecin; Aw: Popiersie w prawo, BOGISLAVS XIV D G DVX S P C ET V P R; Rw: Tarcze herbowe, EP CAM CO GVTZK TER PEOB ET BV DOM; Hildisch 302, Dav. 7282; sr..
II
EF
11 250 zł
735 POMORZE / Karol XI 1660-1697
wit 1670, Szczecin; AAJ 209 XR; Kop. 9737 (R8); bardzo rzadki
III
VF
750 zł
600 zł
736 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albert Hohenzollern 1525-1568
szeląg 1550, Królewiec; Slg. Marienburg. 1208, Voss. 1402, Neumann 48; pięknie zachowany
I-
UNC-
300 zł
440 zł
737 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
trojak 1588, Królewiec; Iger Pr.88.1.a (R3), Slg. Marienburg 1287, Neumann 57; rzadki
III+
VF+
1 000 zł
1 700 zł
738 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
grosz 1595, Królewiec; Slg. Marienburg 1304, v.Schrötter 1295, Voss. 1454; ładnie zachowany
II-
EF-
750 zł
900 zł
739 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
trzeciak (ternar) 1591, Królewiec; Slg. Marienburg 1296, Voss. 1447, Neumann 60; bardzo ładny i rzadki
II/II+
EF/EF+
250 zł
310 zł
740 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1624, Królewiec; wariant ze znakiem mennicy na awersie; Olding 41a, Slg. Marienburg 1448, Vossberg 1497; moneta w pudełku firmy NGC z oceną MS 64, pięknie zachow..
I/I-
UNC/UNC-
1 500 zł
1 400 zł
741 Księstwo Cieszyńskie / Adam Wacław 1594-1617
trojak 1597, Cieszyn; Iger Ci.97.1.a (R3), F.u.S. 2987; rzadki i ładnie zachowany
II
EF
600 zł
1 500 zł
742 Księstwo Cieszyńskie / Fryderyk Wilhelm 1617-1625
trojak 1624 HL, Cieszyn; Iger Ci.24.1.a (R4), F.u.S. 3063; rzadki
III
VF
1 000 zł
1 100 zł
743 Księstwo Karniowskie / Jan Jerzy 1606-1621
dwutalar bez daty, Karniów; Aw: Półpostać w prawo i napis wokoło IOHAN GEORG D G MARCHI BRANDE; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło DVX CARN - OVIENSIS, powyżej litery..
III
VF
11 250 zł
9 500 zł
744 Księstwo Karniowskie / Jan Jerzy 1606-1621
trojak 1612, Karniów; Iger Ka.12.1.a (R5), F.u.S. 3357; bardzo rzadki
III
VF
2 500 zł
2 000 zł
745 Księstwo Krośnieńskie / Fryderyk Wilhelm 1640-1688
3 krajcary 1666, Krosno; popiersie z kręconymi włosami; F.u.S. 2016, E.-M. 360 (R6) - podobny - napis otokowy na awersie zaczyna się od dołu; bardzo ładne, duża rzadk..
II
EF
750 zł
1 000 zł
746 Księstwo Krośnieńskie / Fryderyk Wilhelm 1640-1688
3 krajcary 1666, Krosno; popiersie z prostymi włosami; F.u.S. 2017, E.-M. 361 (R6); bardzo rzadkie
III+
VF+
500 zł
480 zł
747 Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jan Krystian Brzeski i Jerzy Rudolf Legnicki 1602-1621
talar 1609 CT, Złoty Stok; Aw: Dwa popiersia i napis wokoło; Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło; F.u.S. 1456, Dav. 7710; srebro 28.73 g, na awersie niewielkie grafitti..
II-
EF-
7 000 zł
748 Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie / Jerzy Rudolf Legnicki 1621-1652
24 krajcary 1622, mennica nieokreślona; moneta z pomylonym nominałem - 42; F.u.S. -, E.-M. - nie notuje tej odmiany; rzadkie, duża ciekawostka
II
EF
2 000 zł