Aukcja nr 59

USD/PLN: 3.640 | EUR/PLN: 4.180 | data: 14-02-2015
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
814 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Spółdzielnia 44-go Pułku Strzelców Kresowych w Równem, bon na 5 groszy bez daty wydania (1925/1926), numeracja 1311, z fioletową pieczęcią i podpisami kpt. Daniliuk o..
I
UNC
1 000 zł
1 600 zł
815 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Restauracja Ogniska Oficerskiego w Łodzi, bon towarowy na 50 groszy 1927, seria D, numeracja 002199, Bartoszewicki na str. 76 wzmiankuje jedynie na temat istnienia ta..
I-
UNC-
1 000 zł
1 500 zł
816 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Spółdzielnia 3. Baonu Sanitarnego, bon na 1 złoty 20.02.1926, Grodno, numeracja 0515, Bartoszewicki notuje taki bon na str. 67, wielka rzadkość
I/I-
UNC/UNC-
1 500 zł
3 200 zł
817 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Spółdzielnia Spożywcza Oddziału Sztabowego Ministerstwa Spraw Wojskowych, bon na 5 groszy 1.01.1927, Warszawa, numeracja 804, z pieczęcią i podpisami, Bartoszewicki n..
I
UNC
1 000 zł
1 600 zł
818 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Zrzeszenie Pracowników Wytwórni Amunicji No 2 w Rembertowie \Samopomoc, bon na 5 złotych 1938
I
UNC
1 000 zł
819 POLSKA / Banknoty spółdzielni wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
Spółdzielnia Wojskowa z Odp. Udz. \Pogranicze\" w Krośnie Wielkopolskim n. Odrą
I
UNC
800 zł
850 zł