Aukcja nr 59

USD/PLN: 3.640 | EUR/PLN: 4.180 | data: 14-02-2015
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
774 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Maliczkowice- gmina
kwit pańszczyźniany majątku Kornela Krzeczunowicza z roku 1855 Odrobił pieszo dzień jeden”, Nr 1, na stronie głównej pieczęć KORNEL KRZECZUNOWICZ”, a na odwrotnej ste..
II+
EF+
400 zł
1 700 zł
775 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Białystok
Kasa Miasta, blankiety bonów 30 i 60 kopiejek 15.09.1915, numeracje 6667 i 16531, bez pieczęci ani podpisów, Podczaski R-028.A.1.d i R-028.A.3.f, razem 2 sztuki, pięk..
I-
UNC-
300 zł
750 zł
776 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Bielsk- parafia, Dekanat Płocki
bon na 5 kopiejek, ze stemplem rosyjskiej guberni z napisem polskim PROBOSZCZ PARAFII BIELSK DEKANATU PŁOCKIEGO, oraz podpisem proboszcza, R-028A.1 (brak wyceny), jes..
I-
UNC-
300 zł
700 zł
777 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Bolechów
Żydowska Rada Narodowa, zestaw bonów 10, 20 i 50 halerzy, napisy w języku jidysz, jedynie na stemplach na stronie odwrotnej nazwa emitenta także po ukraińsku, Podczas..
V/VI
VG/G
500 zł
2 200 zł
778 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Brody
Magistrat, zestaw bonów 1, 2 i 20 griwien 15.04.1919, numeracje 28133, 06865 i 02568, Podczaski G-029.1.a, G-029.2 i G-029.5, razem 3 sztuki, zabrudzenia, rzadkie
II/III
EF/VF
300 zł
800 zł
779 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Bukowsko
Polskie Stowarzyszenie Handlowe w Bukowsku, zestaw bonów: 50 halerzy i 1 korona, niewypełnione blankiety bez numeracji, stempli i podpisów, Podczaski G-039.1.d, G-039..
I
UNC
200 zł
460 zł
780 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Częstochowa
zestaw bonów; Magistrat Miasta Częstochowy: 1 kopiejka 1916, 043419; 5 kopiejek 1916, 231679; 5 kopiejek 1916, blankiet; 10 kopiejek 1916, 34099; 10 kopiejek 1916, bl..
I/II
UNC/EF
600 zł
950 zł
781 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Drohobycz
Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem Filia w Drohobyczu, zestaw bonów 1 i 5 koron, 5.08.1914, numeracje 8993 i 1364, ob..
III/IV+
200 zł
700 zł
782 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Dubno
zestaw bonów; Dubieńska Spółka Spożywcza Ekonomia: 3 karbowańce 1919, Miejski Urząd, Wydział Aprowizacyjny: 1, 3, 5 i 10 karbowańców, ważne do 1.01.1920, numeracje 05..
IV/V
F/VG
600 zł
1 600 zł
783 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Gutów - obszar dworski
zestaw bonów: 50 fenigów, 1 i 2 marki, 1.03.1920, numeracje 296, 494 i 295, Podczaski P-044.1.d, P-044.2.a, P-044.3.c, razem 3 sztuki, pięknie zachowane
I/I-
UNC/UNC-
250 zł
600 zł
784 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Gmina Huty-Laury
zestaw bonów z III Powstania Śląskiego, 1, 2 i 5 marek 3.05.1921, ważne do 1.10.1921, 5 marek z numeracją 21396, łącznie 3 sztuki, podlepki na odwrocie, ale pięknie z..
I/I-
UNC/UNC-
100 zł
160 zł
785 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Inowrocław - powiat
5 marek 4.09.1919, numeracja 102045, papier ze znakiem wodnym \Z, po obu stronach stempel Eingelöst
I/I-
UNC/UNC-
100 zł
320 zł
786 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Kościerzyna
Kasa Komunalna Powiatu Kościerskiego, 1/2 i 1 marka, serie 1. 37157 oraz 1. 13122, Podczaski W-024.1.b, W-024.2, rzadkie w tak pięknym stanie zachowania, łącznie 2 sz..
I/I-
UNC/UNC-
100 zł
280 zł
787 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Płock
Magistrat, zestaw bonów 5, 10 i 20 kopiejek, ważne do 1.01.1919, Podczaski R-310.B.1.a, R-310.B.2.a i R-310.B.3.a, razem 3 sztuki
I/II
UNC/EF
400 zł
650 zł
788 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Widawa
R. Rubin, znaki na resztę” 3, 10, 15 i 25 kopiejek, bez daty, Podczaski R-475.1, R-475.2, R-475.3, R-475.4 (Podczaski zanotował jedynie istnienie tych bonów, ale nie ..
IV/V
F/VG
2 000 zł
4 500 zł
789 Banknoty zastępcze z ziem polskich do 1923 roku / Drohobycz
Restauracja Filipa Schweitzera, zestaw bonów: 20 i 50 halerzy (1918), bez stempli ani podpisów, Podczaski G-087.1.b i G-087.2.b, razem 2 sztuki, podklejone na odwroci..
I-
UNC-
200 zł
875 zł