Aukcja nr 56

USD/PLN: 2.980 | EUR/PLN: 4.120 | data: 01-03-2014
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
550 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
półtorak 1695, Mitawa, Gerbaszewski 4.5.1.2, bardzo rzadki i ładny
II-
EF-
750 zł
1 400 zł
551 KSIĘSTWO KURLANDII / Karol Krystian Saski 1759-1762
grosz 1762, Mitawa, Gerbaszewski 5.2.2.4, piękny i rzadki
I-
UNC-
1 000 zł
2 800 zł
552 RYGA- miasto
farting 1566, Ryga, Neumann 421, Fedorow 590, piękny, patyna
II
EF
500 zł
1 300 zł
553 POMORZE / Bogusław XIV 1620-1637
talar 1628, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, srebro 28.21 g, Hildisch 304, Dav. 7265, pęknięty krąż..
II-
EF-
5 000 zł
4 000 zł
554 POMORZE / Karol XI 1660-1697
gulden (2/3 talara) 1690, Szczecin, odmiana napisu CAROL XI D G - REX ..., AAJ 114 b, Dav. 767, patyna
III+
VF+
1 000 zł
1 400 zł
555 POMORZE / Karol XI 1660-1697
gulden (2/3 talara) 1690, Szczecin, odmiana napisu CAROLUS XI - D G...., AAJ 114 b, Dav. 767, moneta w pudełku firmy NNC z oceną VF 25
III
VF
800 zł
640 zł
556 POMORZE / Karol XI 1660-1697
1/2 guldena (1/3 talara) 1673, Szczecin, AAJ 126, drobna wada blachy, ale ładnie zachowany, rzadszy typ monety, patyna
III
VF
800 zł
800 zł
557 POMORZE / Karol XII 1697-1718
gulden (2/3 talara) 1707, Szczecin, AAJ 228 (R), Dav. 770, patyna, rzadki
III+
VF+
1 250 zł
2 000 zł
558 POMORZE / Adolf Fryderyk 1751-1771
gulden (2/3 talara) 1763, Szczecin, AAJ 240 a
III/III+
VF/VF+
1 250 zł
1 000 zł
559 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albrecht Hohenzollern 1525-1568
trojak 1558, Królewiec, Bahrf. 1221, Iger Pr.58.1.a (R3), rzadki, patyna
III+
VF+
1 000 zł
1 600 zł
560 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1622, Królewiec, Olding 40.a, Neumann 10.100, delikatna patyna
III+
VF+
350 zł
340 zł
561 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1623, Królewiec, Olding 41.c, Neumann 10.101, patyna
II-
EF-
400 zł
440 zł
562 PRUSY KSIĄŻĘCE / Fryderyk Wilhelm 1640-1688
ort 1656, Królewiec, odmiana z literami D-K po bokach tarczy herbowej, v. Schr. 1579, Neumann 11.113, ostatni rok emisji lennych pruskich ortów, ładnie wybity i dobrz..
II-
EF-
1 250 zł
1 500 zł
563 PRUSY KSIĄŻĘCE / Fryderyk Wilhelm 1640-1688
ort 1656, Królewiec, odmiana z literami D-K po bokach tarczy herbowej, v. Schr. 1585, Neumann 11.113, ostatni rok emisji lennych pruskich ortów, rzadki
III
VF
1 000 zł
2 800 zł
564 SAKSONIA / Ksawery jako administrator 1764-1768
talar 1766, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, srebro 27.60 g, Schnee 1055, Dav. 2678, patyna
III+
VF+
1 000 zł
800 zł
565 KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE / Adam Wacław 1579-1617
trojak 1592, Cieszyn, Iger Ci.92.1.b (podobny, ale na rewersie inna interpunkcja), F.u.S. 2981, rzadki, bardzo ładny, patyna
II+
EF+
3 000 zł
2 400 zł
566 KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE / Fryderyk Wilhelm 1617-1625
24 krajcary 1622, Cieszyn, Aw: Popiersie księcia w prawo i napis wokoło FRIDERICVS (24) WILHEL D G D, Rw: Herb Cieszyna i napis wokoło MONE NOVA - TESCHI 1622, E.-M. ..
III
VF
6 000 zł
8 000 zł
567 KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE / Fryderyk Wilhelm 1617-1625
12 krajcarów 1621, Cieszyn, F.u.S. 3050, moneta z 25 aukcji WCN, ładnie zachowana i bardzo rzadka
III+
VF+
5 000 zł
5 500 zł
568 KSIĘSTWO KARNIOWSKIE / Jan Jerzy 1606-1621
3 krajcary 1616, Karniów, E.-M. (w Biuletynie Num. 372) 1243, F.u.S. 3368, piękne
II+
EF+
250 zł
200 zł
569 KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKO WOŁOWSKIE / Jerzy Rudolf Legnicki 1621-1652
24 krajcary 1622, Legnica, F.u.S. 1693, E.-M. III.63, ale inna interpunkcja, dość ładnie zachowany
II-
EF-
400 zł
380 zł