Aukcja nr 34

USD/PLN: 3.120 | EUR/PLN: 3.950 | data: 10-06-2006
Jesteś w: A34  LITERATURA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
1207 J. Baczyński- Dzieje Polski ilustrowane tomy I i II, 882 + 14 str, 1 mapa, ilustracje w tekście, Poznań 1910, ładna wytłaczana oprawa
125 zł
100 zł
null image
1208 M. Gumowski- Studja nad gdańską sztuką medalierską, odbitka z WNA, Kraków 1925, twarda oprawa oraz M. Gumowski i M. Pelczar - Pieniądz gdański 1814-1939, Gdańsk 1960..
100 zł
80 zł
null image
1209 M. Gumowski- Medale polskie, Warszawa 1925, I. Polkowski- Wizerunki monet polskich- Kraków 1888, K. Beyer- Ryciny pieniędzy polskich nieobjęte dziełem Ign. Zagórskieg..
250 zł
410 zł
null image
1210 M. Gumowski- Pieczęcie śląskie i Moneta na Śląsku w III tomie Historii Śląska, praca zbiorowa pod redakcją Wł. Semkowicza, 886 str., 163 tablice, Kraków 1936, twarda ..
250 zł
380 zł
null image
1211 M. Gumowski- Corpus Nummorum Poloniae tom I, 233 str, 41 tablic, Kraków 1939, tablice oddzielnie, twarda oprawa
200 zł
160 zł
null image
1212 M. Gumowski- Mennica bydgoska, 291 str., 24 tablice, Toruń 1955, twarda oprawa
500 zł
520 zł
null image
1213 M. Gumowski- Dzieje mennicy toruńskiej, 188 str., 20 tablic, Toruń 1961, twarda oprawa
150 zł
null image
1214 M. Gumowski- Mennica gdańska, Gdańsk 1990, W. Terlecki- Mennica warszawska,, Ossolineum 1970, J. Reyman- Mennica olkuska, Ossolineum 1973, T. Opozda- Mennica łobżen..
150 zł
null image
1215 O. Helbing- München- Münzauktion 20. Juni 1929, Römische Münzen 20.06.1929, 32 str., 86 tablic, twarda oprawa
100 zł
120 zł
null image
1216 O. Helbing- München- Münzauktion 29. April 1931, Römische Münzen 62 str., 36 tablic, twarda oprawa
100 zł
100 zł
null image
1217 E. Hutten-Czapski- Catalogue de la collection des medailles et monnaies polonaises- tomy 1-5, 2272 str., 29 tablic, przedruk wydania z lat 1871-1916, Graz 1957, tward..
350 zł
null image
1218 M. Kurnatowski-Skorowidz kieszonkowy monet polskich od 1501-1864 r., 140 str. litografowanych, Kraków 1882, oprawa twarda, półpergamin
250 zł
null image
1219 J. Litwiński- Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznym, 16 str. 8 tablic, twarda oprawa
30 zł
24 zł
null image
1220 H. Mańkowski- Fałszywe monety polskie, 94 str., ilustracje w tekście, Poznań 1930, twarda oprawa
150 zł
190 zł
null image
1221 K. W. Stężyński- Bandtkie- Numismatyka krajowa, tomy I i II, 159 + 9 + 128 + 9, 65 tablic, Warszawa 1839, nieaktualne znaki własnościowe, oprawa półskórek
800 zł
2 200 zł
null image
1222 K. Stronczyński- Monety Piastów, Warszawa 1847, 6+ 386 str. bez tablic, twarda oprawa
300 zł
null image
1223 K. Stronczyński- Dawne monety dynastyji Piastów i Jagiellonów. część II, 221 + 3 str., 22 tablice, Piotrków 1884, twarda oprawa, zachowane oryginalne okładki
500 zł
null image
1224 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne r. 1910, z. 2, 3, 7, 10, 11 i 8 dodatków, bez oprawy
125 zł
null image
1225 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. tom XX, rocznik 1938-1939, 369 str. ilustracje w tekście, twarda oprawa
250 zł
200 zł
null image
1226 Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, tom XXI, rocznik 1940-1948, 165 str., Kraków 1949, twarda oprawa
60 zł
48 zł