Aukcja nr 24

USD/PLN: 3.950 | EUR/PLN: 3.388 | data: 09-06-2001
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
659 KSIĘSTWO KURLANDII / Gothard Kettler 1561-1587
szeląg 1576, Mitawa, Kruggel 3.5.5.3., Neumann 299
II-
EF-
125 zł
140 zł
660 KSIĘSTWO KURLANDII / Gothard Kettler 1561-1587
dwudenar 1579, Mitawa, Kurp. 251 R3, Kruggel 1.2.1.1., rzadki
III
VF
200 zł
661 KSIĘSTWO KURLANDII / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1598, Mitawa, Kurp. 2575 R4, Kruggel 2.16. 3.2.3.
III+
VF+
500 zł
560 zł
662 KSIĘSTWO KURLANDII / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1598, Mitawa, odmiana z napisem ET ES na rewersie, Kurp. 2576 R4, Kruggel 2.16.4.4.2.
III
VF
500 zł
450 zł
663 KSIĘSTWO KURLANDII / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1599, Mitawa, Kurp. 2582 R5, Kruggel 2.17.6.6., rzadki
III+
VF+
900 zł
920 zł
664 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk i Wilhelm Ketller 1587-1642
szeląg 1600, Mitawa, Kurp. 2545 R4, Kruggel 2.2.3.1.
III+
VF+
150 zł
140 zł
665 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk i Wilhelm Ketller 1587-1642
szeląg 1605, Mitawa, Kurp. 2552 R3, Kruggel 2.5.1.4.
III+
VF+
125 zł
150 zł
666 KSIĘSTWO KURLANDII / Fryderyk i Wilhelm Ketller 1587-1642
szeląg 1607, Mitawa, Kurp. 2555 R3, Kruggel 2.7.2.3.
III
VF
100 zł
85 zł
667 KSIĘSTWO KURLANDII / Karol Saski 1758-1762
szeląg 1762, Mitawa, Kruggel 5.1.2.3, Neuman 323, rzadki
III+
VF+
125 zł
270 zł
668 KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769
szóstak 1763, Mitawa, Kam. 383 R3, Kruggel 6.7.1.3., rzadki
III-/IV
250 zł
310 zł
669 KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769
grosz 1763, Mitawa, Kam. 376 R2, Kruggel 6.3.1.2.
III
VF
200 zł
230 zł
670 KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769
szeląg 1764, Mitawa, Kam. 373 R2, Kruggel 6.1.1.1.
II-
EF-
150 zł
160 zł