Aukcja nr 24

USD/PLN: 3.950 | EUR/PLN: 3.388 | data: 09-06-2001
Jesteś w: A24  ŚREDNIOWIECZE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
53 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Półpostać biskupa w prawo, ręka z pastorałem przykryta szatą, na głowie mitra, wokół napis DVX +AZIMIR, 15 mm, 0.12 g, patyna
II
EF
4 000 zł
4 100 zł
54 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Krzyż utworzony przez cztery łuki, w polach między ramionami 4 jelenie,w środku promieniste kółko, 15.5 mm, 0.14 g, lekkie wykruszenie krążka
II-
EF-
2 000 zł
1 600 zł
55 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; W podwójnej arkadzie dwie lilie, niżej napis hebrajski B’RACHA, 14 mm, 0.11 g
II-
EF-
2 000 zł
56 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Pod podwójną arkadą stojący lew z uniesioną przednią łapą, niżej dwie kulki, 14 mm, 0.10 g, patyna
II
EF
2 000 zł
2 550 zł
57 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Nad łukiem popiersie biskupa z krzyżem w kształcie trójliścia i pastorałem, na głowie mitra, pod łukiem wieża, 17 mm, 0.16 g, patyna
II
EF
2 000 zł
2 550 zł
58 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Książę w zbroi i hełmie na wprost z mieczem i chorągwią w dłoniach; z lewej ukośnie wieża, nad nią pierścień, z prawej trzy pierścienie, 16 mm, 0.11 g, wysz..
III
VF
1 500 zł
59 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Popiersie księcia na wprost ze sterczącymi włosami na głowie, w udrapowanym płaszczu, nad nim dwa łuki; imitacja napisu hebrajskiego (miało być \błogosławie..
III
VF
1 500 zł
60 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
brakteat; Popiersie w hełmie lub diademie w prawo, z wyciągniętymi w górę trzema palcami lewicy, u góry kulka, 18 mm, 0.16 g, dotychczas nieznany, unikat, pomimo pros..
II
EF
2 000 zł
5 300 zł
61 POLSKA / Leszek Biały 1202-1227
denar, Aw: Dwaj książęta na wprost, prawy wręcza lewemu proporzec, w otoku \\\\V.INCVS (interpretowany jako \Lizcus\")
III
VF
400 zł
820 zł
62 POLSKA / Bolesław V Wstydliwy 1243- 1279
brakteat; Orzeł porywa zająca, z lewej ornamentalnie Drzewo Życia, w otoku +|X|+LBZ+BAV+\\XB (odwrócone), typ dotychczas nienotowany ale blisko przypomina Str. 184 (k..
III+
VF+
2 000 zł
8 300 zł
63 POLSKA / Przemysław I 1247-1257
brakteat; Krzyż równoramienny łapiasty, wokół dwa wały otokowe, w zewnętrznej obwódce napis lub jego imitacja, 20 mm, wykruszony, patyna, nieznany typ bardzo rzadkiej..
III
VF
500 zł
400 zł
64 POLSKA / Opactwo jędrzejowskie
brakteat 1 ćw. XIV w; Krzyż grecki, wokół wał otokowy, Kubiak-Paszkiewicz poz.632-4, skarb z Przełęku, 15 mm, 0.23 g
III
VF
500 zł
1 500 zł
65 POLSKA / Ludwik Węgierski 1370- 1382
puło ruskie, mennica Lwów 1370-72, Aw: Inicjał króla L po koroną, z lewej trzy kulki, Rw: Korona, wokół obwódka w kształcie czwórliścia, Gum. 377, miedź 13-16 mm, 0.4..
IV+
F+
500 zł
66 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz, Aw: Korona, pod nią krzyżyk, w otoku nieczytelny napis, Rw: Orzeł i napis w otoku, Kubiak typ X
III
VF
150 zł
67 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz z literą P, Aw: Korona, pod nią litera P i napis w otoku MONE* WLADISLAI+, Rw: Orzeł i napis REGIS**POLONIE***, Kubiak typ I.6
III
VF
80 zł
68 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz z literą N, Aw: Korona, pod nią litera N, napis w otoku MONE WLADISLAI, Rw: Orzeł i napis REGIS POLONIE, Kubiak typ II.8
III
VF
80 zł
69 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz z podwójnym krzyżem, Aw: Korona, pod nią podwójny krzyż i napis w otoku, Rw: Orzeł i napis w otoku, Kubiak typ VIII
III
VF
80 zł
70 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz bez znaków, Aw: Korona i napis w otoku MONE+WLADISLA+, Rw: Orzeł i napis +EGIS + POLONIR, Kubiak typ XI.7, omyłkowy napis
III
VF
80 zł
71 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
półgrosz z literą N, Aw: Korona, pod nia litera N i napis w otoku MONE WLADISLAI , Rw: Orzeł i napis REGIS * POLONIE**, Kubiak typ II.9, przesunięcie stempla
III
VF
50 zł
50 zł
72 POLSKA / Władysław Jagiełło 1386- 1434
kwartnik lwowski, Aw: Orzeł i napis REX WLADISLAVI, Rw: Lew w lewo i napis MONETA LEMBVRGE, Gum.427, Str. XXXI a, 1.56 g
III
VF
300 zł
420 zł