Aukcja nr 21

USD/PLN: 4.440 | EUR/PLN: 4.216 | data: 03-06-2000
Jesteś w: A21  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
208 Zygmunt I Stary 1506-1548
grosz 1536, Wilno, odmiana bez litery pod Pogonią, na awersie napis rozpoczyna trójkropek, a na rewersie trójliść, Kurp. 207 R3 wariant, Gum. 517, T. 7, gięty
III
VF
300 zł
240 zł
209 Zygmunt I Stary 1506-1548
grosz 1538, Gdańsk, Kurp. 477 R, Gum. 564
III
VF
100 zł
120 zł
210 Zygmunt I Stary 1506-1548
grosz 1540, Elbląg, Kurp. 610 R, Gum. 583
II-
EF-
150 zł
230 zł
211 Zygmunt I Stary 1506-1548
grosz 1547, Kraków, Kurp. 64 R, Gum. 491
II-
EF-
125 zł
100 zł
212 Zygmunt I Stary 1506-1548
grosz 1547, Kraków, odmiana cyfra 4 odwrócona, Kurp. 67 R1, Gum. 491, patyna
III+
VF+
100 zł
240 zł
213 Zygmunt I Stary 1506-1548
półgrosz bez daty, Kraków, na awersie napis MONETA SIGIMVNDI, na rewersie napis fantazyjny a niektóre litery odwrócone o 180 stopni, moneta dwukrotnie uderzona stemplem
II-
EF-
75 zł
60 zł
214 Zygmunt I Stary 1506-1548
półgrosz 15.., Kraków, na awersie i rewersie fantazyjne napisy, moneta dwukrotnie uderzona stemplem
III
VF
75 zł
60 zł
null image
215 Zygmunt I Stary 1506-1548
półgrosz 1513, Wilno, odmiana z końcówką daty 13, Kurp. 108 R, Gum. 507, ładny egzemplarz
II
EF
60 zł
95 zł
216 Zygmunt I Stary 1506-1548
półgrosz 1525, Wilno, Kurp. 159 R1, Gum. 512
III
VF
100 zł
105 zł
null image
217 Zygmunt I Stary 1506-1548
półgrosz 1525, Wilno, drugi egzemplarz
III
VF
100 zł
80 zł
null image
218 Zygmunt I Stary 1506-1548
szeląg 1529, Toruń, odmiana napisu PRV / PRVSSIE, Kurp. 240 R, Gum. 522, moneta lakierowana
III
VF
75 zł
219 Zygmunt I Stary 1506-1548
szeląg 1531, Elbląg, Kurp. 555 R, Gum. 580
III
VF
100 zł
500 zł
220 Zygmunt I Stary 1506-1548
szeląg 1547, Gdańsk, Kurp. 438 R, Gum. 556
III
VF
75 zł
180 zł
221 Zygmunt I Stary 1506-1548
denar bez daty, Gdańsk, Kurp. 395 R3, Gum. 542, T. 18, lekko wykruszony krążek, rzadki
III
VF
200 zł
280 zł
222 Zygmunt I Stary 1506-1548
denar bez daty, Toruń, Kurp. 228 R2, Gum. 518
III+
VF+
250 zł
270 zł
223 Zygmunt I Stary 1506-1548
denar 1547, Gdańsk, Kurp. 392 R3, Gum. 544, T. 8, ciemna patyna
III
VF
150 zł
180 zł
224 Zygmunt II August 1545-1572
czworak 1565, Wilno, Kurp. 851 R, Gum. 624, drobna wada blachy na awersie ale ładny egzemplarz
II
EF
350 zł
340 zł
225 Zygmunt II August 1545-1572
czworak 1566, Wilno, Kurp. 854 R, Gum. 624, rysa na awersie
II-
EF-
250 zł
220 zł
226 Zygmunt II August 1545-1572
czworak 1566, Wilno, odmiana napisu L / LIT, Kurp. 855 R, Gum. 624
II/III
EF/VF
250 zł
260 zł
227 Zygmunt II August 1545-1572
czworak 1567, Wilno, Kurp. 828 R, Gum. 624
III
VF
200 zł
250 zł