Aukcja nr 13

USD/PLN: 3.220 | EUR/PLN: 3.720 | data: 24-05-1997
Jesteś w: A13  ODZNACZENIA I ODZNAKI
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
752 odznaka ławnika w Królestwie Polskim, Aw: Monogram cara Aleksandra II i napisy w językach polskim i rosyjskim,Rw: Dwugłowy orzeł carski i napisy w językach polskim i .. II
EF
150 zł
180 zł
753 odznaka sołtysa Gubernii Płockiej, Aw: Monogram Aleksandra II i napisy polsko-rosyjskie, Rw: Herb GuberniiPłockiej i napis rosyjski, zawieszka: łańcuszek i agrafka; m.. II
EF
100 zł
130 zł
754 odznaka na agrafkę 20 x 16 mm, wydana przez Centralne Biuro Wydawnictw NKN (Naczelnego KomitetuNarodowego), mosiądz, emalia; na jej tle orzeł wsparty szponami o tarcz.. II
EF
50 zł
40 zł
755 odznaka na agrafkę z wieżą Kościoła Mariackiego w Krakowie, mosiądz 23 mm, emalia niebieska, na niej zarys wieżyw emalii ciemnoniebieskiej; po bokach emaliowany czerw.. II
EF
60 zł
90 zł
null image
756 krzyż Orderu Odrodzenia Polski IV klasa bez wstążki, tombak złocony i emaliowany 54 x 54 mm I
UNC
100 zł
150 zł
null image
757 Krzyż Walecznych 1920, nr 28933, brąz 44 x 44 mm, wstążka I-
UNC-
60 zł
80 zł
758 dyplom i medal Za Ratowanie Ginących przyznany 14 września 1931 r. Janowi Gajorowi. Dyplom podpisany przezministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. Medal sr..
800 zł
920 zł
null image
759 dyplom i medal brązowy Za Długoletnią Służbę i znaczek pamiątkowy 50-lecia Wodociągów i Kanalizacji przyznane24 października 1938, Janowi Gajorowi, medal brąz 35 mm, ..
100 zł
760 miniatura znaku za ukończenie Praktyczno-Technologicznego Instytutu w St. Petersburgu, srebro złocone, niepun-cowane, 23 x 18 mm, brak nakrętki II
EF
300 zł
761 miniatura odznaki prowizora (farmaceuty), srebro, złocenie, biała emalia; punce na odwrocie i na nakrętce I
UNC
600 zł
762 odznaka adwokata, srebro, punca na odwrocie, nakrętka bez puncy II
EF
150 zł
120 zł
763 jubileuszowy znak pułku Grenadierów Gwardii Cesarskiej (150-lecie), mosiądz, srebro, czarne oksydowanie, zapięciena agrafkę II
EF
450 zł
360 zł
764 znaczek jubileuszowy 26 Mogilewskiego Pułku Piechoty (100-lecie), srebro, złocenie, niebieska emalia, ułamanezapięcie na agrafkę II-
EF-
200 zł
500 zł
765 jubileuszowy żeton na 100-lecie 14 Pułku Piechoty, biały metal, 25.5 mm III+
VF+
50 zł
40 zł
766 odznaka wojskowa Brygady Stoczniowo-Remontowej, srebro puncowane, złocenie II-
EF-
600 zł
767 pamiątkowy krzyż unicki z uszkiem do zawieszenia, srebro, punce (zakład w Petersburgu 1786 r), emalia czerwona,zielona i czarna II
EF
280 zł
310 zł
768 pamiątkowy krzyż unicki z uszkiem do zawieszenia, srebro, punce (zakład w Petersburgu 1791), emalia żółta,niebieska, granatowa i ciemnozielona II
EF
280 zł
225 zł