Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 287 203

W naszym archiwum jest obecnie 287 203 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
rubel 1767 СПБ АШ, Petersburg, Bitkin 201 IV+ 135 zł 03-12-2015
rubel 1814 СПБ МФ, Petersburg, Bitkin 109, Adrianov 1814б IV+ 150 zł 03-12-2015
rubel 1831 СПБ НГ, Petersburg, Na awersie w dacie cyfra 3 "z kulką". Zamkniętą cyfrą 2 na rewersie., Bitkin 110, Adrianov 1831г IV+ 185 zł 03-12-2015
denar 983-1002, Kapliczka z kółkiem wewnątrz / Krzyż z kulkami w kątach, srebro 17 mm, 1.04 g, gięty, Dbg 844 IV+ 120 zł 17-12-2015
denar 983-1002, Kapliczka z kółkiem wewnątrz / Krzyż z kulkami w kątach, srebro 18 mm, 0.97 g, gięty, Dbg 844 IV+ 36 zł 11-02-2016
denar 1002-1024, Kapliczka z kulkami wewnątrz / Krzyż z kulkami w kątach, srebro 19 mm, 1.06 g, gięty, Dbg 785 IV+ 145 zł 30-12-2015
denar 973-1002, Kapliczka z krzyżykiem wewnątrz / Krzyż z kulkami w kątach, srebro 19 mm, 1.00 g, gięty IV+ 42 zł 11-02-2016
denar krzyżowy X / XI w., Kapliczka z x wewnątrz / Krzyż kawalerski, srebro 17 mm, 1.09 g, gięty, lekko pęknięty, CNP typ II (402-427) IV+ 48 zł 14-01-2016
denar krzyżowy X / XI w., Kapliczka / Krzyż kawalerski, srebro 17 mm, 1.36 g, gięty, CNP typ II IV+ 30 zł 11-02-2016
denar krzyżowy X / XI w., Kapliczka / Krzyż kawalerski, srebro 17 mm, 1.32 g, gięty, CNP typ II IV+ 18 zł 22-09-2016
denar krzyżowy XI w., Niewyraźny rusunek / Krzyż kawalerski, srebro 17 mm, 1.17 g, gięty IV+ 22 zł 06-10-2016
denar krzyżowy XI w., Niewyraźny rusunek / Krzyż kawalerski, srebro 17 mm, 1.49 g, gięty IV+ 38 zł 28-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, ATEAHLHT / Krzyż z O-D-D-O w kątach, DI GRA REX, srebro 19 mm, 1.18 g, gięty, Hatz typ III, Dbg 1167 IV+ 115 zł 14-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, ATEAHLHT / Krzyż z O-D-D-O w kątach, DI GRA REX, srebro 17 mm, 1.40 g, gięty, Hatz typ III, Dbg 1167 IV+ 30 zł 28-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, ATEAHLHT / Krzyż z O-D-D-O i małymi kulkamii w kątach, DI GRA REX, srebro 17 mm, 1.26 g, gięty, Hatz typ III, Dbg 1167 var IV+ 30 zł 11-02-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, ATEAHLHT / Krzyż z O-D-D-O i małymi kulkamii w kątach, DI GRA REX, srebro 18 mm, 1.25 g, gięty, Hatz typ III, Dbg 1167 var IV+ 75 zł 14-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 19 mm, 1.54 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 32 zł 11-02-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 20 mm, 1.28 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 125 zł 14-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 19 mm, 1.63 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 70 zł 30-12-2015
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 17 mm, 1.01 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 32 zł 17-12-2015
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 17 mm, 1.13 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 65 zł 11-02-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 17 mm, 1.53 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 85 zł 30-12-2015
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 18 mm, 1.50 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 36 zł 03-12-2015
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 18 mm, 1.37 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 42 zł 28-01-2016
denar typu OAP 983-1002, Kapliczka z belkami, po bokach kulki,, ATEAHLHT / Krzyż i O-D-D-O, DI GRA REX, srebro 18 mm, 1.11 g, gięty, Hatz typ IV, Dbg 1167 var IV+ 24 zł 28-01-2016

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583