Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 246 125

W naszym archiwum jest obecnie 246 125 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1609, Złoty Stok, Aw: Popiersia dwóch braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, FbSg 1436, Dav. 7708 III+ 490 zł 23-05-1992
3 krajcary 1610, Złoty Stok, Aw: Orzeł dolnośląski i napis, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis, FbSg. 1460 II 25 zł 23-05-1992
talar 1660, Brzeg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa w ozdobnym kartuszu, FbSg. 1840, Dav. 7735, II 1 224 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1663, Brzeg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, FbSg. 1856, III+ 21 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1663, Brzeg. Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, FbSg. 1914, II 33 zł 23-05-1992
null image
6 krajcarów, Brzeg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, FbSg. 1917, III 12 zł 23-05-1992
ćwierćtalar pośmiertny 1663, Brzeg, Aw: Tarcza herbowa w ozdobnym kartuszu i napis, Rw: Napisy, FbSg. 1888, III+ 286 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1663, Brzeg, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, FbSg. 1887, III+ 20 zł 23-05-1992
6 krajcarów 1673, Brzeg, Aw: Orzeł dolnośląski i napis, Rw: Tarcze herbowe w kartuszu i napis, FbSg. 1950, II- 41 zł 23-05-1992
null image
15 krajcarów 1661, Wrocław, Aw: Popiersie cesarza i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis. FbSg. 417, III+ 20 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1662, Wrocław, j.w., FbSg 423 III+ 20 zł 23-05-1992
null image
15 krajcarów 1663, Wrocław, j.w., FbSg 427 II 24 zł 23-05-1992
15 krajcarów 1664, Wrocław, j.w., FbSg 434 II- 24 zł 23-05-1992
6 krajcarów 1674, Wrocław, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, FbSg. 486. I- 17 zł 23-05-1992
null image
3 krajcary 1665, SH, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, FbSg. 450 III 8 zł 23-05-1992
srebrny medal koronacyjny Eleonory Marii 1670, Aw: Scena z powozem i napis, Rw: Napis, 28mm 6.90 g, H-Cz. 2366 -R2-, Rcz. 172, III 29 zł 23-05-1992
medal koronacyjny Augusta II 1697 (miedź), Aw: Popiersie i napis, sygn. C.W. (Christian Wermuth), Rw: Drzewo genealogiczne wywodzące pochodzenie króla od Kazimierza Jagiellończyka i napis, 43 mm 32,5 g, H-Cz. 2.. I- 184 zł 23-05-1992
medal brązowy Augusta Wolffa 1840, Aw: Głowa w lewo i napis, sygn. F. Hoeckner F., Rw: Napis VIRO DE ARTE.... 53 mm 43,6 g., H-Cz. 4058 (srebro) III 29 zł 23-05-1992
medal wystawowy Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim 1858 (srebro), Aw: Ceres i zwierzęta, sygn. W. Oleszczyński i Minheymer, Rw: Trzy połączone wieńce, sygn. Minheymer, 62,6 mm 116 g, H-Cz. 3821 -R- III 72 zł 23-05-1992
medal jak wyżej ale w miedzi, 43 mm 37,84 g, H-Cz. 3822 (srebro) II 43 zł 23-05-1992
medal wystawy rolniczo-przemysłowej w Gostyniu 1862 (miedź), Aw: Ceres z owcą i płodami rolnymi i napis, sygn. Below, Rw: W ozdobnym wieńcu napis, 42 mm 31,16 g. H-Cz. 8020 (srebro) III+ 25 zł 23-05-1992
medal Adama Potockiego 1872 wydany w Brukseli z okazji śmierci (srebro), Aw: Głowa i napis , sygn. Barre, Rw: Wieniec i napis, 56 mm 84,96 g, H-Cz. 6739, III+ 94 zł 23-05-1992
null image
medal srebrny z okazji chrztu, Aw: Chrzest Chrystusa w rzece, Rw: Anioł z szarfą i napisy, sygn. F. Witkowski, 44 mm 24,1 g. Rew.- III 17 zł 23-05-1992
medal srebrny wystawy ogrodniczej w Kościanie 1892, Aw: W wieńcu napisy dwujęzyczne i data, Rw: Siedząca postać kobieca i anioł, sygn. Białas, 29 mm 9 g III 47 zł 23-05-1992
medal srebrny z okazji setnej rocznicy Konstytucji 3-Maja, Aw: Wieniec z herbem Krakowa i napis, Rw: Tarcza herbowa polsko-litewska i napis, 24mm, 5,5g. III 39 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583