Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Korona, wokół napis .ARIE D R VNGARI.., Rw: Podwójny ozdobny krzyż i napis MONETA MA...,Husz.569 odmiana, 0,4 g. III 52 zł 21-05-1994
Władysław IV 1272-1290 król węgierski, denar, Aw: Podwójny krzyż, po bokach 2 ukoronowane głowy,powyżej gwiazda i półksiężyc, Rw: Kuna biegnąca w lewo, powyżej i poniżej gwiazdki, napis MONETADVCIS SCLAVONIA, R.. III+ 35 zł 21-05-1994
obol. Aw: j.w., Rw: j.w., napis MONETA REGIS SCLAVONIA, 0,8 g. III 35 zł 21-05-1994
Rajmund 1273-1299, denar, Aw: Matka Boska z dzieciątkiem i napis RAIMOND.PA, Rw: Orzeł i napisAQVILC C CNSIS, 1.1 g, dziura II- 97 zł 21-05-1994
grosz, Aw: Krzyż równoramienny i napis ...ONRADVS REX, Rw: Herb Genui i napis IPVS G.. DVX, 3,1 g. III- 35 zł 21-05-1994
null image
denar, XII/XIII w., Aw: Litera S i napis SENA..VE.., Rw: Mały krzyż i napis CIVITAS INGINO, 0,9 g., dziura III- 24 zł 21-05-1994
obol, koniec XIV w., Aw: Litera P i napis w otoku DE: POPVSIA, Rw: Krzyż, gwiazdki w polu i napisSERQVLTNV, 1,0 g. III- 18 zł 21-05-1994
Urban V 1362-1370 (Guillaume de Grimoard), AR bolognino, Aw: Popiersie w mitrze i napis VRB PP QNTS,Rw: URBS w kształcie krzyża i napis w otoku S.PET E PAL, Ber.199, CNI 13, 1,2 g. III+ 64 zł 21-05-1994
Grzegorz XI 1370-1378 (Pierre Roger de Beaufort), półgrosz (bolognino), Aw: Popiersie w mitrze i napis GGPP VND, Rw: Litery VRBI w kształcie krzyża i napis IN ROMA, Ber.208, CNI 11-58, 1,2 g. III- 48 zł 21-05-1994
Bonifacy IX 1389-1404 (Pietro Tomacelli), AR bolognino, Aw: Popiersie w mitrze i napis B....V..., Rw: LiteryVRBI w kształcie krzyża, w otoku napis IN ROMA, Ber.239, CNI 18, 0,9 g. III- 32 zł 21-05-1994
Sykstus IV 1471-1484 (Francesco della Rovere), AR carlin (mennica Viterbo), Aw: Papież na tronie i napisw otoku SIXTVS PAP QVARTVS, Rw: Długi krzyż, w polach skrzyżowane klucze i napis SANCTVSPETRVS, Ber.487, P.. III- 91 zł 21-05-1994
Orio Malipiero 1178-1182, denar, Aw: Mały krzyż i napis S. MARCVS, Rw: Krzyżyk i napis DVX..N.., CNIVII 24/33, 0,3 g. III 24 zł 21-05-1994
null image
Rainer Zeno 1250-1268, grosz, Aw: Chrystus na tronie, po bokach litery ICXC, Rw: Doża i św. Marektrzymający sztandar i napis RACENO S.N. VENETI, CNI VII 37/14, 2,1 g. III 35 zł 21-05-1994
Andrea Dandolo 1343-1354, soldino, Aw: Lew z chorągwią kroczący w lewo i napis MARCVS VENE.., Rw:Doża z chorągwią i napis ANDR. DAND. DVE, CNI VII 72/21, 0,5 g. III 26 zł 21-05-1994
Andrea Contareno 1368-1382, denar, Aw: Uskrzydlony lew i napis ..VENETI.., Rw: Doża z chorągwią i napisAND..TAR D.VE, 0,5 g. III+ 26 zł 21-05-1994
Augustyn Barbadigo II 1485-1501, denar, Aw: Stojący Chrystus i napis TIBI SOLI LAVS, Rw: Doża klęczącyprzed św. Markiem i napis S.M.V. BAR, 0,2 g. III- 18 zł 21-05-1994
brakteat, krzyż i po przekątnej gwiazdka i łuk, Vos.50 III 37 zł 21-05-1994
brakteat, tarcza krzyżacka z kulami w narożnikach, jedna kula nad tarczą, Vos.22 III 32 zł 21-05-1994
brakteat, mennica Toruń, krzyż czteroramienny, Vos.40 III 39 zł 21-05-1994
brakteat, nad bramą krzyż, u dołu kula, Vos.68 III 32 zł 21-05-1994
null image
brakteat, brama zwieńczona pośrodku krzyżem, Vos.88 III 32 zł 21-05-1994
brakteat, kwadrat w formie litery D, zwieńczony w górnym lewym rogu dwoma krzyżami w poziomie i pionie,po prawej stronie punkt, Vos.95 III 35 zł 21-05-1994
brakteat j.w., ale kwadrat w formie litery D wyraźnie mniejszy, Vos.94 III 35 zł 21-05-1994
szeląg, mennica Królewiec, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza i napis, Rw: Tarcza krzyżacka i napis, Vos.791 II- 39 zł 21-05-1994
szeląg, Królewiec, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza i napis HINREVS LOCVTENES, Rw: Tarcza krzyżackai napis, Vos.903, bardzo rzadki, bity przez Henryka Reuss von Plauen jako zarządcę w latach 1467-1469 beztytułu MAG.. III 225 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583