Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XX.1b -R-, Wal.XXX III+ 140 zł 24-05-1997
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XXVIII.lb, Wal.XVIII III+ 75 zł 24-05-1997
trojak 1596, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.II.lb -RR-, T.3 III 107 zł 24-05-1997
trojak 1597, Bygdoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XXVIII.2a -R-, Wal.XVIII III+ 54 zł 24-05-1997
trojak 1597, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XX.2b -R-, Wal.XXXII II- 48 zł 24-05-1997
trojak 1597, Wschowa, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XIV.2a, Wal.XXXIV III+ 150 zł 24-05-1997
trojak 1597, Lublin, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XLI.b -RR-, Wal.LXXIII R1, patyna III+ 161 zł 24-05-1997
trojak 1597, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.III.5 -R-, Kurp.2145 R3 III 140 zł 24-05-1997
null image
trojak 1598, Olkusz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XLIVo6, Wal.LXVI II- 75 zł 24-05-1997
null image
trojak 1598, Bygdoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XXVIII.3 -R-, Wal.XVIII, wadakrążka II- 102 zł 24-05-1997
trojak 1598, Wilno, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.III.6a -R-, Kurp.2146 R3 III+ 150 zł 24-05-1997
trojak 1598, Wilno, j.w., Kop.III.6a -R-, Kurp.2146 R3, odmiana popiersia II+ 396 zł 24-05-1997
trojak 1599, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.XLVIlB2b -R-, Wal.XXXVII, patyna II 118 zł 24-05-1997
trojak 1600, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LIXp.1a -RR-, Wal.XXII, rzadszy typtrojaka poznańskiego z literami PO na rewersie III 321 zł 24-05-1997
trojak 1600, Wschowa, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LIXws.2a, Wal.L II- 81 zł 24-05-1997
trojak 1600, Kraków, Aw: Popiersie w koronie w lewo i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LII. lb -R-, Wal.XCI II+ 204 zł 24-05-1997
null image
trojak 1601, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LIXp.2a, Wal.XXIII III+ 44 zł 24-05-1997
trojak 1601, Kraków, Aw: Popiersie w koronie w lewo i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LII.2 -R-, Wal.XCI II 161 zł 24-05-1997
trojak 1601, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis,, Kop.LIVk.2 -R-, Wal.XCII II- 75 zł 24-05-1997
trojak 1603, Kraków, j.w., Kop.LIVk.4a -R-, Wal.XCII II+ 150 zł 24-05-1997
trojak 1604, Kraków, j.w., Kop.LIVk.5a -R-, Wal.XCII, patyna I/II 214 zł 24-05-1997
trojak 1604, Kraków, j.w., Kop.LIVk.5a -R-, Wal.XCII II 118 zł 24-05-1997
trojak 1605, Kraków, j.w., Kop.LIVk.6a -R-, Wal.XCII II 129 zł 24-05-1997
trojak 1605, Kraków, j.w., Kop.LIVk.6a -R-, Wal.XCII III+ 86 zł 24-05-1997
null image
trojak 1618, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herby i napis, Kop.LX.2, Wal.XCVII II- 49 zł 24-05-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583