Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 790

W naszym archiwum jest obecnie 251 790 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
szeląg 1497, Dąbie, Dbg. 385. III+ 161 zł 27-02-1999
szeląg 1505, Szczecin. Dbg. 394. II- 140 zł 27-02-1999
null image
szeląg 1506, Szczecin, Dbg. 395. III+ 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1517, Szczecin, Dbg. 427. III+ 140 zł 27-02-1999
wit 1518, Szczecin, Dbg. 428. III+ 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1520, Szczecin, Dbg. 429. II- 140 zł 27-02-1999
null image
wit 1521, Szczecin, Dbg. 430. III 140 zł 27-02-1999
1/16 talara 1625, Nowopole (Franzburg), Pogge 902, Hildisch 192, rzadka moneta. III 771 zł 27-02-1999
podwójny szeląg bez daty, Szczecin, Hildisch 194, ładnie zachowana moneta. II+ 140 zł 27-02-1999
null image
grosz 1613, Nowopole (Franzburg), Hildisch 185. III 52 zł 27-02-1999
null image
grosz 1614, Szczecin, Hildisch 62. III+ 70 zł 27-02-1999
null image
grosz 1615, Szczecin, Hildisch 63. III 48 zł 27-02-1999
grosz 1616, Szczecin, Hildisch 64, ładnie zachowana moneta. II- 70 zł 27-02-1999
null image
grosz 1617, Koszalin, Hildisch 239. III+ 64 zł 27-02-1999
null image
podwójny szeląg 1620, Darłowo, Hildisch 259. III 59 zł 27-02-1999
talar 1633, Szczecin, moneta z tytulaturą biskupa kamieńskiego, Hildisch 323, Dav. 7282. III+ 2 800 zł 27-02-1999
talar 1634, Szczecin, moneta z tytulaturą biskupa kamieńskiego, Hildisch 324, Dav. 7282. III 2 400 zł 27-02-1999
null image
grosz 1618, Darłowo, odmiana bez znaku menniczego, Hildisch 283. III+ 48 zł 27-02-1999
null image
grosz 1619, Darłowo, Hildisch 284. II- 64 zł 27-02-1999
null image
grosz 1620, Szczecin, Hildisch 285. II- 64 zł 27-02-1999
1/3 talara 1674, Szczecin, Ahlström 128. III+ 311 zł 27-02-1999
wit 1701, Szczecin, Ahlström 235, rzadki. III 134 zł 27-02-1999
szóstak 1535, Królewiec, H-Cz. 8672 R5, Neumann 41, Bahr. 1147, ogromnej rzadkości moneta w wyjątkowo pięknym stanie zachowania ze starą patyną. W ostatnich kilkunastu latach szóstaki pruskie sprzedawano na auk.. II 11 984 zł 27-02-1999
trojak 1535, Królewiec, Bahr. 1150, Neumann 42. III 156 zł 27-02-1999
trojak 1542, Królewiec, Bahr. 1180, Neumann 43. III 161 zł 27-02-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583