Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 250 310

W naszym archiwum jest obecnie 250 310 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Popiersie w diademie w prawo i napis: DIVA FAVSTINA, Rw: Stojąca Aeternitas lub Junona i napis w otoku: AETERNITAS, Sear 26, RIC 344, 3.19 g., piękny egzemplarz I- 247 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w diademie w prawo i napis: DIVA FAVSTINA, Rw: Stojąca na wprost Ceres z berłem i kłosem oraz napis: AVGVSTA, Sear 93, RIC 358, 3.27 g., piękny egzemplarz I- 172 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w diademie w prawo i napis w otoku: DIVA AVG FAVSTINA, Rw: Stojąca w lewo Pietas nad płoną- cym ołtarzem i napis: PIETAS AVG, Sear 232a, RIC 334, 2.89 g. II+ 129 zł 06-11-1999
sesterc, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku: DIVA FAVSTINA, Rw: Stojąca Ceres, po bokach SC, w otoku AVGVSTA, Coh.79, patyna, 18.91 g. III 240 zł 06-11-1999
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku: M ANTONINVS AVG TR P XXIII, Rw: Salus stojąca w lewo karmi węża owiniętego wokół ołtarza, napis w otoku: SALVTI AVG COS III, Coh.544, 23.15 g., patyna III 240 zł 06-11-1999
sesterc, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku: AVREL ANTONINVS AVG PM, Rw: Stojąca Pallas z gałązką oliwną, berłem i napis: TR P XVIII IMP II COS III; w polu SC, Coh.842, 25.43 g., piękna stara patyna II- 240 zł 06-11-1999
Cezarea w Kapadocji- didrachma, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Góra Argaeus i napis wokół: , Sear 1865, BMC 20, 70, 194, 6.06 g. III+ 300 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis w otoku: L VERVS AVG ARM PART MAX, Rw: Victoria lecą- ca w lewo i napis: VICT AVG TR P VI COS II, Sear 339, RIC 553(Victoria w prawo), 2.80 g. III 172 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis: M ANTONINVS COMMODVS AVG, Rw: Aequitas stojąca w le- wo z rogiem obfitości i wagą; napis w otoku: TR P VII IMP IIII COS III PP, Sear 838, RIC 27, 2.89 g. II 161 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku: L SEPT SEV PERT...MP, Rw: Dwaj jeńcy po bokach trophaionu, napis w oto- ku: PART ARAB PART ADIAB, w odcinku COS II..., Sear 365, RIC 63, 3.11 g. II 182 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: Felicitas stojąca w lewo z kaduceuszem i rogiem obfi- tości i napis: FELICITAS AVGG, Sear 61a, 3.28 g. II- 150 zł 06-11-1999
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP ANTONINVS AVG, Rw: Fortuna stojąca w lewo i napis: PM TR P II COSII PP, Sear 147, RIC 20, 2.83 g. III 118 zł 06-11-1999
Odessus- Tracja, AE-25, Aw: Popiersia Gordiana i Sarapisa zwrócone do siebie i napis: , Rw: Nemesis lub Aequitas stojąca w lewo z wagą i włócznią w drugiej ręce; u stóp koło, wyżej litera E; napis w otoku, Imho.. III+ 129 zł 06-11-1999
Mesembria- Tracja, AE-26, Aw: Głowy Filipa i Sarapisa zwrócone do siebie i napis w otoku: , w odcinku, Rw: Stojąca Demeter z paterą i rogiem obfitości i napis w otoku, Sear-, 11.37 g., ładna głęboka patyna III+ 182 zł 06-11-1999
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis w otoku: IMP CMQ TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: Stojąca Dacja z głową osła na kiju i napis DACIA, Sear 16, RIC 12(b), 4.70 g. II 193 zł 06-11-1999
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis:....M Q TRAIANVS DECIVS AVg, Rw: Stojące dwie Pannonie patrzące w przeciwne strony i napis: PANNONIAE, Sear 86, RIC 21(b), 3.39 g. II 103 zł 06-11-1999
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis w otoku: IMP C P LIC VALERIANVS AVG, Rw: Apollo sto- jący w prawo i napis: APOLINI PROPVG, Sear 25, RIC 74, 4.43 g. II 172 zł 06-11-1999
follis, mennica Nikomedia, Aw: Głowa w lewo i napis w otoku: IMP C AVR VAL V(ALENS PF AV)G, Rw: Stojący Jowisz wsparty na włóczni ze statuetką w dłoni; z lewej strony stojący orzeł z prawej jeniec, w polu nad j.. IV 2 400 zł 06-11-1999
AE 3/4- emisja pamiątkowa z lat 330- 346, Aw: Popiersie personifikacji Konstantynopola w hełmie w prawo i napis: CONS- TANTINOPOLIS, Rw: Victoria oparta o tarczę w lewo na dziobie okrętu, Sear 3890, Coh.21, RIC.. I- 225 zł 06-11-1999
kontrasygnatury na zniszczonej monecie rzymskiej oraz AVG, dobrze czytelne napisy, piękna patyna III 69 zł 06-11-1999
follis, Aw: Popiersie na wprost i napis, Rw: Napis poziomy, Sear 1729, R.1873, patyna, bardzo rzadka pięknie zachowana moneta II 439 zł 06-11-1999
srebrne aspron trachy, Aw: Chrystus na tronie, Rw: Popiersie cesarza z berłem i jabłkiem i napis: , Sear 1917, R. 2066, srebro 3.96 g., rzadkie II- 200 zł 06-11-1999
AV- hyperpyron, Aw: Chrystus na tronie; u góry litery IC XC, Rw: Cesarz stojący z lewej koronowany przez Matkę Boską stojącą z prawej, napisy, Sear 2073, złoto 4.21 g. II 1 200 zł 06-11-1999
Hetum I i Zabela 1229- 1290, tram, Aw: Stojący na wprost król z królową z długim krzyżem, napis w otoku, Rw: Lew z krzy- żem, napis w otoku, 2.82 g. III 69 zł 06-11-1999
Bolesław I 929- 967, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu 3 kulki i kółko, napis w otoku: BOLEZLAVDA, Rw: Kaplicz- ka i napis w otoku: PPRAGA CIV.., Cach 32, 1.18 g. II 493 zł 06-11-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583