Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 370

W naszym archiwum jest obecnie 244 370 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Jan Luksemburski 1310-1346, grosz praski, Aw: Korona i napisy w podwójnym otoku, Rw: Lew Czeski, w otoku napisy, Smolik 1 II 118 zł 22-11-1997
Dinant X/XI w., denar jednostronny; Krótki krzyż, w polu kulki i napis: COTVDENANCO, Dbg 173 (dziś Fryzja, Hamaland, hr. Wichmann) III+ 86 zł 22-11-1997
Mennice Dolnej Łaby, denar, Aw: Mały krzyż, w polach cztery kulki i nieczytelny napis, Rw: Potrójny węzeł i imitacja napisu, Bonhoff 127, Dbg 129 III 172 zł 22-11-1997
Dortmund- Henryk IV 1056-1084, denar (naśladownictwo lub fałszerstwo z epoki), Aw: Popiersie króla na wprost; wokół nieczytelny napis, Rw: Krzyż, w polach kulki i nieczytelny napis w otoku III 118 zł 22-11-1997
Dortmund- Henryk IV 1056-1084, denar jak wyżej III 86 zł 22-11-1997
denar, Aw: Krzyż; w polu ODDO, w otoku: NOMINE, D, Rw: Kapliczka i napis: DIG.. III 140 zł 22-11-1997
denar, Aw: Krzyż, w polach ODDO i napis: DIT R.VA REX, Rw: Kapliczka; po bokach dwa kółka i napis: ATEAHLH, Hatz typ V.1A II 161 zł 22-11-1997
denar, Aw: Mały krzyż; wokół napis: DINI.., Rw: Kapliczka i napis..IMP, Dbg 1330 II 86 zł 22-11-1997
denar nieokreślony, Aw: Krzyż sześcioramienny, Rw: Krzyż III+ 86 zł 22-11-1997
Deventer- Henryk II 1002-1014, denar, Aw: Głowa z długi włosami w lewo i napis:.H..E..C.., Rw: Krzyż równoramienny, na końcach litery BONA, w otoku napis: HTB.., Dbg 564, Salier 64 III 161 zł 22-11-1997
Deventer- biskup Bernold 1027-1054, denar, Aw: Głowa na wprost i napis:..EPS., Rw: Krzyż, w polach czteru kulki i napis:..S.., Dbg 571 III+ 129 zł 22-11-1997
Fryzja- margrabia Bruno III (Leeuwarden), denar, Aw: Głowa króla z berłem i napis: HENRICVS REX, Rw: Napis poziomy: BRVN; w otoku: VERI.LV.., Dbg 502 II 364 zł 22-11-1997
Utrecht- biskup Bernold 1027-1054, denar, Aw: Biskup z pastorałem na wprost i napis: .IXO.., Rw: Mury miejskie; nad nimi: ECT; w otku HENPI., Dbg 542 II- 172 zł 22-11-1997
denar, Aw: Dwie postacie z włócznią, Rw: Krzyż; w otoku napis, Str.38, Gum.79 II- 503 zł 22-11-1997
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: W potrójnej obwódce krzyż i cztery kulki, Str.39, Gum.80 III+ 214 zł 22-11-1997
null image
denar, Aw: Książe z mieczem, Rw: Biskup z księgą i pastorałem, Str.42, Gum.86 II 514 zł 22-11-1997
denar, Aw: Książe i jeniec, Rw: Orzeł i zając, Str.43, Gum.87 II- 257 zł 22-11-1997
denar, Aw: Książe i jeniec, Rw: Orzeł i zając, Str.43, Gum.87 II 471 zł 22-11-1997
denar, Aw: Dwaj książęta za stołem, Rw: Rycerz stojący z tarczą i chorągwią, Str.59, Gum,93 III 257 zł 22-11-1997
brakteat łaciński; Książe na koniu; w polu napis: MESCO, Str.103, Gum.103, wyszczerbiony III 225 zł 22-11-1997
brakteat hebrajski; Dwaj książęta z mieczem i tarczą, w polu napis hebrajski: MSZKA, Gum.114, Str.109, GumHebr.10, bardzo rzadka efektownie wybita moneta III 2 675 zł 22-11-1997
brakteat hebrajski; Stojący książe z mieczem i włócznią, w polu napis hebrajski: BRACHA, Gum.117, Str.114, GumHebr.220, lekko wyszczerbiony III 963 zł 22-11-1997
brakteat hebrajski; Postać anioła z dużymi skrzydłami przepasana wstęgą z napisem hebrajskim: -BRACHA-, Str.118a, GumHebr.122, nieznaczny ubytek blachy na krawędzi nie mający wpływu na jego urodę III 771 zł 22-11-1997
denar, Aw: Biskup trzymający księgę i krzyż, z boku litery VS, Rw: Walka rycerza z lwem, Str.46, Gum.233, Such.2 III 214 zł 22-11-1997
Henryk I lub II 1201-1241, brakteat typ ratajski; Głowa pod arkadami, Fbg 47, Gum.183, Str.XXI.64, bardzo rzadki II 835 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583