Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 771

W naszym archiwum jest obecnie 251 771 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
50 marek polskich 09.12.1916, rzadkie II 200 zł 01-01-2000
1/2 marki polskiej 9.12.1916 I 50 zł 01-01-2000
1 marka polska 9.12.1916, seria B I 60 zł 01-01-2000
2 marki polskie 9.12.1916, seria B II 50 zł 01-01-2000
5 marek polskich-seria A 1916 I/II 400 zł 01-01-2000
10 marek polskich 9.12.1916, seria A II 60 zł 01-01-2000
1.000 marek polskich 9.12.1916, seria A III 350 zł 01-01-2000
1 złoty 1.10.1938 I 60 zł 01-01-2000
2 złote 26.02.1936, bład druku I 60 zł 01-01-2000
1 złoty 1.10.1938 I 75 zł 01-01-2000
20 złotych 20.06.1931 I 60 zł 01-01-2000
20 złotych 11.11.1936 I 60 zł 01-01-2000
500 złotych 28.02.1919 I 80 zł 01-01-2000
1.000 złotych 28.02.1919 III/IV 250 zł 01-01-2000
5 złotych-Poniatowski 28.02.1919, Miłczak 49 III 450 zł 01-01-2000
1 grosz 28.04.1924 I 125 zł 01-01-2000
1 złoty 28.02.1919 I/II 200 zł 01-01-2000
20 złotych 15.07.1924, Kościuszko, bardzo rzadki banknot, Miłczak 59 III 1 500 zł 01-01-2000
10 groszy 28.04.1924 I 75 zł 01-01-2000
100.000 marek polskich 30.08.1923 I 150 zł 01-01-2000
10.000 marek polskich 11.03.1922 I 80 zł 01-01-2000
2 złote 1.05.1925, Miłczak 60 II- 500 zł 01-01-2000
20 marek polskich 9.12.1916 II/III 80 zł 01-01-2000
1 marka polska 17.05.1919, Miłczak 19b I 50 zł 01-01-2000
10 marek pol. ser.A 9.12.1916, Miłczak 13 II 100 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583