Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 259 677

W naszym archiwum jest obecnie 259 677 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar anonimowy 86 pne, Aw: Głowa Apollina w wieńcu w prawo, Rw: Jupiter w kwadrydze w prawo, Sear 226, Craw.350A/2, 4.16 g II- 214 zł 24-02-2001
C. Considius Paetus c.a. 46 pne, denar, Aw: Głowa Minerwy w hełmie korynckim w prawo, Rw: Victoria w kwadrydze w prawo, w odcinku napis C. CONSIDI, Sear Considia 5, Craw.465/5, 4.01 g III 364 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku CAES VESP AVG PM, Rw: Westa z berłem w lewo i napis poziomy VESTA, Sear 572, 3.20 g III 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku IMP NERVA CAES AVG PM TR P II COS III PP, Rw: Libertas trzymająca berło i czapkę, napis w otoku LIBERTAS PVBLICA, Sear 113, RIC 19, 3.21 g III- 225 zł 24-02-2001
denar z lat 114- 117, Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis w otoku IMP CAES TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC, Rw: Providentia stojąca na wprost, z berłem w dłoni i globem u stóp, napis w otoku PARTHICO PM TR P COS VI.. III+ 160 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku HADRIANVS AVG COS III PP, Rw: Kobieta stojąca w lewo, u stóp kłosy i napis w otoku TELLVS STABIL, Sear 1429, RIC 276, 3.36 g III 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis w otoku HADRIANVS AVG COS III PP, Rw: Victoria stojąca w pra- wo i napis w otoku VICTORIA AVG, Sear 1454, RIC 282, 3.24 g III+ 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku HADRIANVS AVGVSTVS PP, Rw: Victoria z gałąz- ką palmy siedząca w lewo, napis w otoku COS III, Sear 361, RIC 183, 2.84 g III+ 150 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis w otoku ANTONINVS AVG PIVS PP, Rw: Modius z dwoma kłosami zboża i makówką, napis w otoku TR POT COS II, Sear 875a, RIC 58, 3.19 g II- 214 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XVII, Rw: Stojąca Westa i napis COS IIII, Sear 198, RIC 229a, 3.07 g, patyna III+ 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku M ANTONINVS AVG TR P XXIII, Rw: Stojąca Felicitas z kaduceuszem i berłem, napis w otoku FELICITAS AVG COS III, Sear 178, RIC 203, 3.15 g III 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis w otoku COMM ANT P FEL AV, Rw: Kommodus siedzący na podeście, za nim żołnierz, przed nim Liberalitas trzymająca abacus i róg obfitości, na schodach obywate.. III+ 771 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku M COMM ANT P FEL AVG BRIT, Rw: Hilaritas stojąca w lewo z gałązką w jednej, długą palmą w drugiej dłoni, napis w otoku HILAR AVG PM TR P XII IMP VIII COS V .. III 172 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku..ALBIN CAES, Rw: Eskulap z laską i wężem stojący w lewo i napis COS II, Sear 9, RIC 2, 3.26 g, rzadki III 514 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku L SEPT SEV AVG IMP XI PARTH MAX, Rw: Nike krocząca w lewo i napis w otoku COS III PP, Sear 100, RIC 504, 3.09 g III+ 118 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis w otoku ANTONINVS PIVS AVG, Rw: Mars z włócznią stojący w pra- wo i napis PONTIF TR P X COS II, Sear 431, RIC 88, 3.38 g II- 118 zł 24-02-2001
Tracja- Augusta Trajana, AE-30, Aw: Popiersie cesarza w wieńcu i napis w otoku, Rw: Nagi Apollo lekko zwrócony w lewo z paterą i gałązką oliwną, napis w otoku, 16.71 g, zielona patyna III+ 120 zł 24-02-2001
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis w otoku IMP CAES ANTONINVS AVG, Rw: Nike krocząca w prawo i napis VICTORIA ANTONINI AVG, Sear 289, RIC 156, 4.19 g, patyna III- 220 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: Spes z kwiatem sto- jąca w lewo i napis SPES PVBLICA, Sear 543, RIC 254, 2.96 g II 134 zł 24-02-2001
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku IVLIA MAESA AVG, Rw: Felicitas stojąca z paterą nad płonącym ołtarzem i napis w otoku SAECVLI FELICITAS, Sear 45, RIC 271, 3.44 g III+ 150 zł 24-02-2001
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Apollo siedzący w lewo i napis w otoku PM TR P V COS II PP, Sear 261, RIC 89, 4.19 g II 100 zł 24-02-2001
Moesia Inferior- Markianopolis, AE 30, Aw: Popiersia Gordiana i Sarapisa zwrócone do siebie i napis w otoku, Rw: Stojąca Kybele i napis w otoku, w polu E, Pick 1155, 10.88 g III 160 zł 24-02-2001
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis w otoku IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: Liberalitas stojąca w lewo i napis LIBERALITAS AVGG II, Sear 87, 3.92 g II 134 zł 24-02-2001
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis w otoku HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudicitia siedząca w lewo i napis w otoku PVDICITIA AVG, Sear 19, RIC 59(b), 3.87 g II- 120 zł 24-02-2001
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis w otoku HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudici- tia siedząca w lewo i napis PVDICITIA AVG, Sear 19, RIC 59(b), 4.52 g II 129 zł 24-02-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583