Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 787

W naszym archiwum jest obecnie 251 787 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 marki 1932 A, (Berlin), 100-lecie śmierci Goethego, J. 350 II+ 264 zł 18-05-2002
2 marki 1933 G, Karlsruhe, Martin Luther, J. 352 II 110 zł 18-05-2002
rubel 1723, Moskwa, Uzdenikow 606, Bitkin 544 III 748 zł 18-05-2002
atyn 1704, Uzdenikow 481, Bitkin 604 III 165 zł 18-05-2002
rubel 1729, Moskwa, Uzdenikow 689, Bitkin 24 III+ 484 zł 18-05-2002
rubel 1732, Moskwa, Uzdenikow 703, Bitkin 20 III- 176 zł 18-05-2002
rubel 1733, Moskwa, Uzdenikow 706, Bitkin 25, ciemna patyna III 286 zł 18-05-2002
rubel 1756, Moskwa, Bitkin 42, Fr. 100, złoto 1.59 g II+ 1 540 zł 18-05-2002
połtina 1756, Moskwa, Bitkin 45, Fr. 101, złoto 0.78 g II 726 zł 18-05-2002
półpołtinnik 1751, Moskwa, odmiana bez liter, Uzdenikow 838, Bitkin 120 III 275 zł 18-05-2002
półpołtinnik 1752, Moskwa, odmiana z literami, Uzdenikow 849, Bitkin 123 III 209 zł 18-05-2002
96 kopiejek 1757, Moskwa, Aw: Popiersie cesarzowej i napis, Rw: Orzeł dwugłowy i napis, Uzdenikow 4226, Bitkin 463, rzadkie II- 3 520 zł 18-05-2002
48 kopiejek 1757, Moskwa, Uzdenikow 4229, Bitkin 471, Mich. 315, rzadkie III- 600 zł 18-05-2002
24 kopiejki 1757, Moskwa, Uzdenikow 4230, Bitkin 472, rzadkie i bardzo ładne II- 1 595 zł 18-05-2002
4 kopiejki 1757, Petersburg, Uzdenikow 4233, Bitkin 476 III 160 zł 18-05-2002
1/6 talara 1761, Królewiec, Uzdenikow 4892, Bitkin 507 III+ 924 zł 18-05-2002
szóstak 1759, Królewiec, Uzdenikow 4894, Bitkin 518 III 264 zł 18-05-2002
3 grosze 1761, Królewiec, Uzdenikow 4875, Bitkin 534 II 616 zł 18-05-2002
grosz 1761, Królewiec, Uzdenikow 4901, Bitkin 543, rzadki III- 600 zł 18-05-2002
szeląg 1760, Królewiec, Uzdenikow 4887, Bitkin 545 II- 240 zł 18-05-2002
dwa ruble 1785, Petersburg, Bitkin 107, Fr. 117, złoto, 2.50 g III+ 1 485 zł 18-05-2002
rubel 1779, Petersburg, Bitkin 108, Fr. 118, złoto 1.09 g III+ 682 zł 18-05-2002
połtina 1777, Petersburg, Bitkin 109, Fr, 119, złoto, 0.70 g II 682 zł 18-05-2002
rubel 1789, Petersburg, odmiana z literami Uzdenikow 1188, Bitkin 235, wada krążka II- 1 034 zł 18-05-2002
rubel 1793, Petersburg, odmiana z literami A - K, Uzdenikow 1225, Bitkin 248, wyśmienity stan zachowania II 1 705 zł 18-05-2002

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583