Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 243 903

W naszym archiwum jest obecnie 243 903 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szeląg 1812, Gdańsk III 60 zł 01-01-2000
1 cent 1820 V 35 zł 01-01-2000
5 koron 1907, Krzemnica, moneta pamiątkowa wybita z okazji 40 rocznicy koronowania się na króla Węgier III+ 60 zł 01-01-2000
talar 1559, ślad po zawieszce, HMZ 1122, Davenport 8780 III 650 zł 01-01-2000
7 krajcarów 1802, Krzemnica, Franciszek II (I) 1792-1835 II- 40 zł 01-01-2000
podwójny talar 1850, Thun 322F II- 380 zł 01-01-2000
talar 1865, Thun 144 III 80 zł 01-01-2000
talar 1786/B III 250 zł 01-01-2000
12 mariengroszy 1675, ślad po zawieszce III- 40 zł 01-01-2000
2/3 rigsdalera 1796 III/IV 100 zł 01-01-2000
1/6 talara 1860 III+ 40 zł 01-01-2000
2 nowe grosze 1866 II+ 40 zł 01-01-2000
5 franków AN12 (1803-4), Paryż III- 60 zł 01-01-2000
25 kopiejek 1827, Petersburg III+ 50 zł 01-01-2000
1 rupia 1888 III+ 60 zł 01-01-2000
4 reale 1849/RB, La Rioja, moneta rzadka ale przedziurawiona III- 40 zł 01-01-2000
talar 1760, moneta z zawieszką, pozłocona III 50 zł 01-01-2000
1 gulden 1892, Utrecht II- 60 zł 01-01-2000
10 koron 1911, Krzemnica, Franciszek Józef I (1848-1916), złoto, 3,37 g I- 140 zł 01-01-2000
medalik złoty, Robert i John Kennedy, złoto 1.40 g, próba 585, II 50 zł 01-01-2000
dukat 1848, Krzemnica, Ferdynand I (1835-1848), odmiana - napisy w języku łacińskim, złoto, 3.45 g III+ 180 zł 01-01-2000
dukat 1832, złoto, moneta wybita w Rosji, w Petersburgu III 300 zł 01-01-2000
dwudukat 1765, Krzemnica, złoto, 6.96 g, moneta wyjęta z oiprawy III 460 zł 01-01-2000
200 złotych 1999, Warszawa, Fryderyk Chopin, złoto, 15.52 g St. Lustrz. 900 zł 01-01-2000
20 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry, złoto, odmiana koloru czerwonego, 6.46 g I- 480 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583