Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 229 508

W naszym archiwum jest obecnie 229 508 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
obol, Aw: Dwupolowa tarcza węgierska pod koroną; po bokach litery B-N, Rw: Orzeł Polski, Unger 478c, H.606, 0,54 g. II- 471 zł 19-06-1999
obol, Aw: Dwupolowa tarcza węgierska pod koroną; po bokach litery B-n, Rw: Orzeł Polski, Unger 479a, H.612, 0,61 g. III 450 zł 19-06-1999
denar, Aw: Orzeł, Rw: Korona a pod nią litera O, Gum. 466, 0,38 g., piękna moneta II 279 zł 19-06-1999
półgrosz bez daty, Wilno, Aw: Pogoń i napis: MON ALEXANDRI, Rw: Orzeł i napis: MAGNI DVC LITVANIE, Gum.466, H-Cz.197, 1,19 g. III+ 150 zł 19-06-1999
Księstwo Cieszyńskie, halerz jednostronny 1452- 1528; Orzeł, Fbg 498(809) III 160 zł 19-06-1999
miasto Głogów, halerz około 1449 r., Aw: Madonna z Dzieciątkiem, Rw: Orzeł Śląski, Fbg 283(648), patyna II+ 150 zł 19-06-1999
miasto Jawor, halerz, Aw: Duża litera J; po bokach M-M, Rw: Orzeł Śląski w tarczy, Fbg 353(708), 0,27 g. III+ 129 zł 19-06-1999
miasto Kożuchów, halerz około 1493 r., Aw: Duża gotycka litera M, Rw: Orzeł Śląski, Fbg 273(641), 0,38 g., litera M to inicjał Mechtyldy żony księcia Henryka III III 200 zł 19-06-1999
Wacław książe legnicki 1346- 1364, floren, mennica Legnica, Aw: Kwiat lilii i napis: WENCESL DVX P, Rw: Stojący św. Jan i napis: S. IOHANNES B i orzełek w otoku, Fbg 169, F.3136, 3,49 g., ciekawa i piękna monet.. II 6 634 zł 19-06-1999
Księstwo Oleśnickie, Henryk III i synowie, obol, Aw: Jeleń, Rw: Orzeł w tarczy, Fbg 239(666), 0,41 g., bardzo rzadki, jeleń na monecie pochodzi od rodzin Bibersteinów lub Dohna rycerzy w służbie księcia III- 2 889 zł 19-06-1999
miasto Ziębice, halerz, Aw: Duża litera M a po bokach O i L, Rw: Orzeł Śląski, Fbg 392(731), 0,19 g. III+ 120 zł 19-06-1999
Lukka- cesarz Henryk II 1004- 1024 lub Henryk III 1039- 1056, denar, Aw: Litera H i napis: INPE..TOR, Rw: W polu LVCA i napis w otoku ENRICVS, CNI t.IX tab.IV II 86 zł 19-06-1999
Wenecja- Andrea Contarini 1368- 1382, soldino, Aw: Doża ze sztandarem w lewo i napis w otoku: ANDR9- TAR DVX, Rw: Skrzydlaty lew i napis: S MARCVS VENETI, CNI VIII.4, 0,51 g., II 70 zł 19-06-1999
brakteat; tarcza Zakonu bez znaków, nad nią daszek (litera A ?), Voss.24 III 140 zł 19-06-1999
Winrych von Kniprode 1351- 1382, szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza i napis: MAGST x WVNRICS PRIMS, Rw: Tar- cza Zakonu i napis w otoku: MONETA DNORVM PRVCI, Neumann 4, Voss. 129 III+ 193 zł 19-06-1999
Konrad II von Jungingen 1393- 1407, szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza i napis: MAGST CORADVS TERCI, Rw: Tar- cza Zakonu i napis w otoku: MONETA DNORVM PRVCI, Neumann 7a, Voss. 194 III 214 zł 19-06-1999
dwudukat koronny 1533, prawdopodobnie fałszerstwo Fajna, odmiana z pustą koroną, Henryk Mańkowski Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, s. 49, H-Cz 10094, złoto, 6,94 g., drobne uszkodzenia tła na rewersie, duż.. III+ 6 527 zł 19-06-1999
kopia galwaniczna medalowego talara koronnego z 1533 roku, obstalowana przez Biernackiego i wykonana przez Majnerta starszego, tzw odmiana C, Henryk Mańkowski-Fałszywe monety polskie, Poznań 1930, s. 63, miedź .. II 300 zł 19-06-1999
trojak koronny 1528, fałszerstwo prawdopodobnie XIX-wieczne, srebro, 7,83 g. III 236 zł 19-06-1999
trojak 1536, Gdańsk, Kurp. 498 R1, Gum. 569, stara patyna III 386 zł 19-06-1999
trojak 1539, Gdańsk, Kurp. 521 R1, Gum. 572, odmiana popiersie króla w koronie bez krzyżyka II/III 396 zł 19-06-1999
trojak 1539, Gdańsk, Kurp. 521 R1, Gum. 572, korona królewska z krzyżykiem III+ 300 zł 19-06-1999
trojak 1540, Gdańsk, Kurp. 524 R1, Gum. 573 III 354 zł 19-06-1999
trojak 1540, Elbląg, Kurp. 624 R1, Gum. 586 III 557 zł 19-06-1999
grosz 1527, Kraków, Kurp. 40 R1, Gum. 482, ładnie zachowana moneta ze starą patyną II+ 289 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583