Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 229 508

W naszym archiwum jest obecnie 229 508 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: Krzyż w potrójnej obwódce, w polach cztery kulki, Str.39, Gum.80, 0,57 g. II+ 792 zł 19-06-1999
denar, Aw: Walka ze smokiem, Rw: Krzyż w potrójnej obwódce, w polach cztery gwiazdki, Str.39, Gum.80, 0,60 g. III 279 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe z włócznią i biskup z księgą, Rw: Krzyż i napis: S: ADALABICVS, Str.38, Gum.79, 0,70 g. II 878 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe na tronie z mieczem w dłoni i jabłkiem, z lewej giermek i napis: VALD.., Rw: Rycerz walczący z lwem, Str.40, Gum.82, 0,59 g. II 664 zł 19-06-1999
denar, Aw: Popiersie księcia z mieczem na wprost, z prawej litera N i słoneczko, Rw: Popiersie biskupa z pastorałem i księ- gą, Str.41, Gum.86, 0,54 g. II 493 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe i jeniec, Rw: Orzeł i zając; w otoku imitacja napisu, Str.43, Gum.87, 0,52 g. II 557 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe na tronie na wprost; z prawej litera O, Rw: Gryf w prawo, w polu 4 litery V, Str.52 odm., 0,36 g. II- 589 zł 19-06-1999
denar, Aw: W perełkowej obwódce głowa i napis w otoku: BOLE.., Rw: Orzeł z podniesionymi skrzydłami patrzący do tyłu, Str.53, 0,29 g. II- 546 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe z tarczą i chorągwią w dłoniach; z prawej krzyż równoramienny, Rw: Dwaj książęta za stołem trzymają wspólnie jabłko królewskie, Str.59, Gum.93, 0,55 g. II+ 621 zł 19-06-1999
brakteat hebrajski; Książe na wprost z liściem palmy i napis hebrajski: GNEZD, Str.115, GumHebr.204, 0,12 g. II 2 247 zł 19-06-1999
denar 1173- 1185/90 ew. 1177- 1185/90, mennica Wrocław, Aw: Biskup z krzyżem, Rw: Walka z lwem, Such.2, Str.46, 0,42 g. III+ 268 zł 19-06-1999
denar ok. 1190- 1210, mennica Głogów lub Legnica, Aw: Kościół, Rw: Wieża, Such.6, Str.48, Gum.121, 0,34 g. III+ 343 zł 19-06-1999
denar jednostronny 1177- 1201, mennica Wrocław potem Racibórz: Krzyż dwunitkowy, w polu BOLIEI, Such.3a, Str.174ab, 0,22 g., ładny egzemplarz II- 289 zł 19-06-1999
denar 1177- 1201, mennica Wrocław potem Racibórz, Aw: Krzyż dwunitkowy; w polu słabo czytelne O..., Rw: Dwie posta- cie z chorągwią, jedna trzyma liliowate berło, w polu LO..G.., Such.3a, Str.174ab, bardzo ciek.. II- 407 zł 19-06-1999
denar 1177- 1201, mennica Wrocław potem Racibórz, Aw: Krzyż dwunitkowy, w polu napis LODIZLAVS, Rw: Dwie posta- cie z chorągwią (słabo widoczne), Such.3a, Str.174ab, Gum.167, 0,37 g. III+ 279 zł 19-06-1999
denar ok. 1190- 1201, mennica Racibórz, Aw: Krzyż dwunitkowy, w polu litery LID..., Rw: Dwaj książęta z chorągwią i li- tery S, N, Such.3b (odmiana), 0,25 g. III+ 182 zł 19-06-1999
denar jednostronny 1177-1201, mennica Racibórz: Krzyż dwunitkowy w polu LODI, Such.3a, Str.174ab, 0,29 g. III 193 zł 19-06-1999
denar 1190-1201, mennica Racibórz, Aw: Prawie nieczytelny, Rw: Krzyż dwunitkowy i litery..., Such.3 (?), 0,32 g. ciekawa odmiana III 182 zł 19-06-1999
denar, Aw: Książe z mieczem i gałązką na tronie na wprost, Rw: Kobieta z rękoma uniesionymi do góry, Str.43b, Gum.231, 0,44 g. II 600 zł 19-06-1999
brakteat- II poł. XIII wieku; Orzeł na wprost, Radzanów 84, Gum.295, 12 mm, 0,13 g., Beyer zaliczał tego brakteata do monet mazowieckich III 386 zł 19-06-1999
denar, Aw: Głowa w koronie na wprost i napis..EGIS.P, Rw: Orzeł i napis K..., Gum.355, H-Cz.154, 0,41 g. III 257 zł 19-06-1999
półgrosz, Aw: Korona a pod nią podwójny krzyż i F, napis, Rw: Orzeł i napis: RE..POLONIE, Kubiak typ VI, 2,70 g., podwójne uderzony stemplem, rzadki III 321 zł 19-06-1999
półgrosz, Aw: Korona; pod nią litera F i podwójny krzyż, napis w otoku: MO..POLO WLA..., Rw: Orzeł a w otoku po- mylone napisy: MO POLONIE WL, Kubiak typ VI, 1,38 g., rzadki i ciekawy III+ 172 zł 19-06-1999
półgrosz, Aw: Korona; pod nią krzyżyk i napis w otoku: MONE+ WLADISLAI, Rw: Orzeł i napis: REGIS POLONIE, Kubiak typ IX.1.1, 1,39 g. III 193 zł 19-06-1999
denar, Aw: Podwójny Krzyż Jagielloński i napis: M WLADISLAI REGIS, po bokach W-O, Rw: Stojący król z jabłkiem i toporem, napis w otoku: S LADISLAV REX, Unger 477c, H.602, 0,71 g. II- 600 zł 19-06-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583