Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 771

W naszym archiwum jest obecnie 251 771 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1623, Bydgoszcz III 82 zł 28-04-2008
tymf 1666, Bydgoszcz, lekko niedobity III 51 zł 28-04-2008
półgrosz 1509, Kraków III+ 27 zł 28-04-2008
denar 1556, Gdańsk, niedobity IV 16 zł 28-04-2008
1 frank 1581, Angers, Duplessy 1130 III 260 zł 28-04-2008
półgrosz 1509, Kraków III+ 36 zł 28-04-2008
trojak 1597, Bydgoszcz III 38 zł 28-04-2008
denar 1547, Gdańsk, Tyszkiewicz 8 Mk II- 101 zł 28-04-2008
szóstak 1658, Elbląg- okupacja szwedzka, rzadki, Ahlström 60 (R) III 318 zł 28-04-2008
trojak 1586, Poznań, data po lewej stronie herbu podskarbiego, mała cyfra 6, Kurp.204 R2 III+ 294 zł 28-04-2008
grosz na stopę litewską 1546, Wilno, rzadki, Kurp. 788 R2 III+ 391 zł 28-04-2008
denar 1554, Gdańsk, Kurp. 925 R3 III+ 42 zł 28-04-2008
grosz 1557, Gdańsk, odmiana z dużą głową króla, rzadka moneta III 817 zł 28-04-2008
trojak 1599, Bydgoszcz III 81 zł 28-04-2008
grosz 1627, Wilno III+ 44 zł 28-04-2008
trzeciak (ternar) 1630, Łobźenica, rzadka odmiana z Orłem na rewersie, patyna III 61 zł 28-04-2008
denar 1554, Gdańsk, T.8, ciemna patyna III 37 zł 28-04-2008
szeląg 1666, Elbląg, T.1, patyna III 143 zł 28-04-2008
denar 1546, Gdańsk II- 56 zł 28-04-2008
trojak 1557, Gdańsk, T.3, rzadszy, lekko niedobity III+ 1 491 zł 28-04-2008
ort 1624/3, Gdańsk III 101 zł 28-04-2008
grosz 1609, Kraków II- 47 zł 28-04-2008
trojak 1624, Kraków, patyna III 21 zł 28-04-2008
trojak 1593, Poznań III+ 81 zł 28-04-2008
półgrosz litewski 1510, Wilno III+ 33 zł 28-04-2008

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583