Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 449

W naszym archiwum jest obecnie 253 449 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 marek 1928/A, Berlin, Dąb, patyna, AKS 25, Jaeger 331 III 200 zł 22-09-2016
50 marek 4.04.1918, seria B, numeracja 576167, Miłczak K6, Ros. 469 III 90 zł 29-09-2016
szeląg bez daty, Suczawa lub Jassy, Aw: Pogoń litewska, pod nią głowa wołu, w otoku napis IOHAN S...DORW, Rw: Monogram pod koroną i napis w otoku SOL LIDVSCIVIMD, patyna, resztki grynszpanu, rzadka, zestaw 4 po.. III 800 zł 22-09-2016
szeląg bez daty, Suczawa lub Jassy, Aw: Pogoń litewska, w otoku napis D A B... C E P S, Rw: Skrzyżowany szabla z buzduganem i kapelusz, w otoku napis MONETA MOLD M..Z, lekko wyszczerbiony krążek, resztki grynsz.. III 600 zł 22-09-2016
1 złoty 1924, Paryż, popiersie kobiety z kłosami, Parchimowicz 107a III 130 zł 22-09-2016
5 lei (1906), 50 - lecie panowania Karola I, srebro '900' 24.80 g, wybite stemplem zwykłym, KM 35 III 250 zł 22-09-2016
denar bez daty, Kijów, Aw: Tarcza herbowa księcia, Rw: Litera K przypominająca liczbę 12, wokoło niej napis, Ivanauskas'09 7J1-1 (R) III 360 zł 22-09-2016
ort 1623, Gdańsk, odmiana z datą na rewersie pełną i skróconą, na awersie końcówka napisu PR, nierówna ciemna patyna, rzadszy typ monety, Shatalin GD23c-2 (R2) III 280 zł 22-09-2016
szóstak 1680, Bydgoszcz, popiersie króla w płaszczu i wieńcu, TLB pod popiersiem, herb Leliwa w owalnej tarczy, patyna, Kop. 1945 III 32 zł 22-09-2016
30 groszy (złotówka) 1762, Gdańsk, szeroki wieniec nad herbem Gdańska, patyna, Kahnt 719 var. a, CNG 424 III 580 zł 26-01-2017
półtalar 1775, Warszawa, patyna, rzadki, Plage 360, w cenniku Berezowskiego 40 złotych III 2 500 zł 22-09-2016
10 groszy miedziane 1790, Warszawa, Plage 235 III 110 zł 22-09-2016
trojak 1792 , Warszawa, odmiana z literami M.V., patyna, Iger WA.92.2.a, Plage-miedź 286 III 48 zł 22-09-2016
grosz 1775, Warszawa, korona nisko nad monogramem, wieniec z jagódkami, Plage-miedź 140 III 90 zł 22-09-2016
grosz 1777, Warszawa, odmiana z literami E.B., patyna, Plage-miedź 147 III 70 zł 22-09-2016
grosz 1783, Warszawa, wąska korona nad monogramem, patyna, Plage-miedź 158 III 65 zł 22-09-2016
zestaw groszy 1791 i 1793, Warszawa, razem 2 sztuki III 65 zł 22-09-2016
grosz 1816/B, Wrocław, patyna, Olding'14 159, Plage 57, v.Schrötter 268, F.u.S. 1330, Henckel 4047 III 80 zł 22-09-2016
5% obligacja na 52 złote 1.07.1925, numeracja 000744, z kuponami na lat 1940-1949 (kupony od 29 do 47) III 520 zł 29-09-2016
5% obligacja na 52 złote 1.07.1925, numeracja 000741, z kuponami na lat 1940-1949, (kupony od 29 do 47) III 260 zł 13-10-2016
akcja imienna lub na okaziciela I serji na 500 marek 1922, Wilno, numeracja 297870, z kuponami na lata 1922-1931 (kupony od 1 do 10 + talon), Niegrzybowski XIV-B-7 III 145 zł 29-09-2016
akcja imienna lub na okaziciela I serji na 500 marek 1922, Wilno, numeracja 297871, z kuponami na lata 1922-1931 (kupony od 1 do 10 + talon), Niegrzybowski XIV-B-7 III 85 zł 13-10-2016
akcja imienna lub na okaziciela I serji na 500 marek 1922, Wilno, numeracja 297873, z kuponami na lata 1922-1931 (kupony od 1 do 10 + talon), Niegrzybowski XIV-B-7 III 85 zł 27-10-2016
250.000 marek polskich 25.04.1923, seria AB, numeracja 218583, mocno złamany w pionie, miejscowe przebarwienia papieru, Lucow 431 (R3), Miłczak 34c III 65 zł 29-09-2016
talar (Rijksdaadler) 1622, patyna, Dav. 4842, Delmonte 940, Purmer Wf26 III 210 zł 29-09-2016

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583