Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 832

W naszym archiwum jest obecnie 266 832 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, bez daty, Kraków, litery S-P po bokach korony a wewnątrz niej skrzyżowane \szable, ładny,"II-,1 II- 200 zł 25-02-2012
grosz 1532, Gdańsk, ładnie zachowany II- 308 zł 10-11-2012
trojak 1582, Wilno, Iger V.82.1.b (R), Ivanauskas 4SB34-14, mennicza wada blachy, patyna II- 330 zł 23-02-2013
grosz 1538, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVSS i grube krzyże w herbie Gdańska, II- 292 zł 23-11-2013
jako książę śląski; denar typu ioannes” przed 1107, mennica Wrocław; Aw: Głowa w obwódce, BOLEZXLVS; Rw: Głowa w obwódce, X IOANNES; Fbg. 3, Gum.H. 8 (RR), Gum.P. 4, Kop. 45 (R8), Str. 11, Such. Men. Wrocł. typ.. II- 3 808 zł 27-02-2016
trzykrucierzówka 1616, Kraków ?, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Gum.983, Kurp.524 R4, T.14, rzadki II- 364 zł 23-11-1996
czworak 1566, Wilno, Kurp. 854 R, Gum. 624, rysa na awersie II- 236 zł 03-06-2000
dukat 1610, Gdańsk, podobny jak H-Cz. 1266 R ale bez kropki nad łapą niedźwiedzia, Fr. 10, złoto, 3.48 g, drobna wada bicia, ładna stara patyna II- 4 510 zł 09-06-2001
talar 1627, Bydgoszcz, Kurp. 1596 R1, Dav. 4315 II- 2 310 zł 27-10-2001
trojak 1586, Ryga, odmiana z dużą głową króla, Iger R.86.1.a, Gerbaszewski 18, ciemna patyna II- 858 zł 23-05-2009
trojak 1596, Poznań, Iger P.96.3.a R1, patyna II- 396 zł 14-11-2009
grosz na stopę litewską 1559, Wilno, końcówki napisów LIT/LITVA, Ivanauskas 6SA28-8, Tyszk. 12, lekko niedobity, ale ładny II- 2 400 zł 25-04-2015
grosz 1507, Wrocław; Aw: Łukowata tarcza herbowa i data 150Λ, IOHANNES EPVS VRATI; Rw: Głowa św. Jana, SVCVRRE S BAPTISTA; Fbg 450, Kop. 6730 (R3); srebro 2.11, ładnie zachowany II- 1 008 zł 07-11-2015
null image
talar 1794, Warszawa, Aw: Głowa, wokół napis, Rw: Tarcza herbowa, poniżej 6 złi w otoku napis, Plage 373, Dav.1623 II- 210 zł 20-11-1993
ort 1623, Gdańsk, j.w., Kop.V.l -R-, Gum.1391 II- 134 zł 19-11-1994
trojak 1581, Wilno, odmiana z herbem Leliwa pod popiersiem króla, Kurp. 295 R1, Gum. 754 II- 176 zł 30-11-2002
denar 1583, Gdańsk, T. 3, patyna II- 308 zł 11-06-2005
grosz 1579, Gdańsk, ciemna patyna II- 462 zł 10-06-2006
ort 1617, Gdańsk, patyna II- 715 zł 31-05-2008
czworak 1566, Wilno, Ivanauskas 10SA11-2, ładne lustro mennicze II- 770 zł 25-02-2012
grosz 1579, Olkusz, Aw: Mała głowa króla w prawo i napis wokoło STEPHANVS D G REX POLON, Rw: Orzeł z herbem Batorych na piersi i napis wokoło GROSSVS NO REG POLO, mennicza wada bicia, ale rzadki i ładny, patyna II- 2 400 zł 23-02-2013
grosz 1539, Elbląg, na awersie odmiana napisu PRVSS, delikatna patyna II- 336 zł 23-11-2013
naśladownictwo denara typu bawarskiego; legenda tylko z 3 punc C I O; Hahn - (podobny stylistycznie do Eichstätt, Hahn 118a1); srebro 20 mm, 1.12 g, gięty, pęknięty, rzadki II- 1 344 zł 14-05-2016
grosz praski; Aw: Korona i napis w podwójnym otoku; Rw: Lew kroczący w lewo i napis w otoku; Castelin 5, Kop. 10013, Frynas B.25.16; srebro 3.65 g, patyna II- 840 zł 10-09-2016
parwus (1/4 kwartnika), 1. ćwierć XIV w.; Aw: Orzeł piastowski na wprost z rozpostartymi skrzydłami i głową w lewo; Rw: Sześcioramienna gwiazda z centralnymi kółkiem, w kątach kulki; srebro 11 mm, 0.40 g, brak .. II- 5 152 zł 26-11-2016

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583