Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 332

W naszym archiwum jest obecnie 266 332 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1649, Gdańsk, odmiana z małą głową króla, 28.28 g Dav. 4358, T. 7, ciemna patyna II- 13 200 zł 26-02-2011
null image
talar 1812, Warszawa, j.w., Plage 115, Dav.247 II- 326 zł 20-11-1993
null image
denar 1558, Wilno, Kurp. 645 R3, Gum. 592, T. 4 II- 64 zł 28-10-2000
trojak 1631, Elbląg, okupacja szwedzka, emisja miejska z tytulaturą Gustawa Adolfa, znak mennicy- kapelusz, Iger E.31.2.b (R1), Ahlström 20.a II- 528 zł 27-02-2010
grosz 1582, Ryga, Gerbaszewski 1 II- 572 zł 09-06-2012
ort 1617, Gdańsk, patyna II- 770 zł 23-02-2013
grosz 1792 M.V., Warszawa II- 40 zł 11-08-2008
trojak 1581, Wilno, herb Leliwa pod popiersiem króla, Ivanauskas 771:126, patyna II- 1 056 zł 29-11-2008
grosz 1534, Elbląg II- 396 zł 13-11-2010
ort 1618, Gdańsk, na rewersie drobna mennicza, wada blachy II- 770 zł 23-02-2013
grosz 1567, Tykocin; młode popiersie króla, końcówki napisów LI/LI, bardzo rzadka odmiana z trzema kropkami pod słowem DVX; Ivanauskas 5SA25-9 (R), Kop. 3286 (R); patyna, ładnie zachowany II- 728 zł 25-11-2017
denar 1608, Poznań; skrócona data 0-8 po bokach kluczy; H-Cz. 1243 (R5), Kop. 7959 (R6), Tyszkiewicz 7 mk; ciemna patyna, ładnie zachowany II- 240 zł 17-11-2018
ort 1623, Gdańsk, odmiana z pełną datą w otoku, na awersie napis PRV, Kurp. 2258 (R1), Gum. 1391, ciemna patyna II- 798 zł 29-05-2004
ort 1612, Gdańsk, odmiana z długą kryzą dotykającą wewnętrznej obwódki, kropka za łapą niedźwiedzia, T. 1.50, delikatna patyna II- 924 zł 11-06-2005
ort 1625, Gdańsk II- 473 zł 02-12-2006
grosz 1535, Toruń, duże popiersie króla II- 231 zł 13-11-2010
szeląg 1586, Olkusz, patyna II- 176 zł 09-06-2012
czworak 1565, Wilno, końcówki napisów L/LITV odmiana z większymi cyframi daty; Ivanauskas 10SA7-2 (R); lekko pęknięty krążek, ale dość ładny II- 560 zł 12-09-2015
halerz m. Opawy i Głubczyc, po 1440; Aw: W tarczy lew czeski w lewo, wokoło MONETA, Rw: W obwódce tarcza herbowa, wokoło OPPAVIENSIS; Fbg 531, Kop. 8676, BRP GŚl 80, Frynas S.Opava.2.2; srebro 0.19 g, rzadki i .. II- 320 zł 26-11-2016
trojak 1597, Olkusz; korona z wąskim rondem, w otoku SIG III D G R - POLON M D LI; Iger O.97.2 - nienotowana odmiana napisowa II- 292 zł 13-05-2017
denar 1610, Poznań; skrócona data 1-0 po bokach kluczy; H-Cz. 1262 (R3), Kop. 7961 (R5), Tyszkiewicz 2 mk; ciemna patyna, ładny II- 276 zł 17-11-2018
dukat 1774 AP, Warszawa; Aw: Głowa króla zwrócona w prawo, napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L; Rw: Napis w kwadracie MONETA / AUREA / POLON / AD LEG / IMPER / 1774, poniżej litery A - P (Antoniego .. II- 20 700 zł 11-05-2019
null image
szóstak 1660, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe, Kop. 114.Xb.la, H-Cz. 2165 II- 19 zł 23-05-1992
trojak 1619, Ryga, j.w., Kop. 14., -R-. II- 132 zł 23-11-1992
dukat 1656, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, H-Cz.2089 R, Fr.24, lekko gięty, starapatyna II- 2 087 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583