Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 333 208

W naszym archiwum jest obecnie 333 208 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
projekt awersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie I 336 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927 (?), rysunek farbamiakwarelowymi na kartonie, karton naddarty u góry i częściowo uszkodzony rysunek III 336 zł 19-11-1993
projekt awersu banknotu 5 złotowego emisji 10.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie I 336 zł 19-11-1993
10 złotych 2.01.1928, nr W*977018, Kow.N3, Pick 67 I 641 zł 19-11-1993
10 złotych 2.01.1928, nr A*123467, (na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.N3, Pick 67 I 515 zł 19-11-1993
20 złotych 2.01.1928, nr A124567, (na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.N4, Pick 68 I 830 zł 19-11-1993
10 złotych 20.07.1929, Ser.GP. 9466835, Kow.113, Pick 69 I- 8 zł 19-11-1993
20 złotych 1.09.1929, Ser.CŁ 6482081, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i BEZ WARTOŚCI oraz perforowany napis SPECIMEN), Kow.114, Pick 70 I 252 zł 19-11-1993
null image
50 złotych 1.09.1929, Ser.EH. 2056976, Ser.EL. 4960000 (perforowany), Ser.EO.3774570, razem 3 banknoty, Kow.115, Pick 71 I 8 zł 19-11-1993
null image
5 złotych 2.01.1930, Ser.H. 5146476 i Ser.BK. 2923818, razem 2 banknoty,Kow.116, Pick 72 I- 21 zł 19-11-1993
5 złotych 2.01.1930, Ser.CL. 1500522, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i BEZ WARTOŚCI), Kow.116, Pick 72 I 42 zł 19-11-1993
20 złotych 20.06.1931, a/ nr DT. 5818233, b/ bez numerów i obcięty, c/ druk awersujednokolorowy, d/ jednobarwny druk awersu i kolorowy druk rewersu, beznumerów i obcięty, razem 4 sztuki, Kow.117, Pick 73 I- 42 zł 19-11-1993
20 złotych 20.06.1931, nr AT. 1234567, (czerwony nadruk na awersie: WZÓR, narewersie BEZ WARTOŚCI), Kow.117, Pick 73 I 84 zł 19-11-1993
null image
100 złotych 2.06.1932, a/ Ser.AC. 5110289, b/ Ser.AW. 1242610, razem 2 bank-noty, Kow.118, Pick 74 III+ 8 zł 19-11-1993
100 złotych 2.06.1932, Ser.AB. 2024559 i 1367800 (podwójna numeracja), naawersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i BEZ WARTOŚCI, ponadto okrągłapieczątka Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Sp. Akc. w War.. I- 168 zł 19-11-1993
100 złotych 2.06.1932, Ser.B A. 8088426, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR I BEZ WARTOŚCI), Kow.118, Pick 74 III+ 48 zł 19-11-1993
100 złotych 9.11.1934, Ser.BZ. 2460663, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR, BEZ WARTOŚCI), Kow.119, Pick 75 I- 51 zł 19-11-1993
null image
próbne druki banknotu 100 złotowego emisji 1932 lub 1934, a/ barwny drukrewersu i jednobarwny druk tła awersu z nr Ser.CF. 1164078, b/ barwny drukrewersu, c/ jednobarwny druk tła rewersu, razem 3 sztuki II- 51 zł 19-11-1993
100 złotych 9.11.1934, a/ Ser.BP. 2898923, b/ Ser.C. M. 7373682, razem 2 bank-noty, Kow.119, Pick 75 I/II 8 zł 19-11-1993
null image
druk awersu banknotu 100 złotowego emisji 9.11.1934, na rewersie druk fragmentuodbicia lustrzanego awersu w kolorze zielonym, Kow.119, Pick 75 I 168 zł 19-11-1993
null image
druk awersu banknotu 100 złotowego emisji 9.11.1934 w kolorze karminowym I 189 zł 19-11-1993
null image
druk awersu banknotu 100 złotowego emisji 9.11.1934 w kolorze zielonym I 153 zł 19-11-1993
2 złote 26.02.1936, a/ nr BU 9153608, b/ nr DA 3031296, razem 2 banknoty,Kow.120, Pick 76 I 7 zł 19-11-1993
null image
2 złote 26.02.1936 bez numerów; jeden banknot bez nadruku tła na awersie, razem2 banknoty, Kow.120, Pick 76 I 17 zł 19-11-1993
2 złote 26.02.1936, nr BA 1132853, (na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.120, Pick 76 I 64 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583