Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 333 208

W naszym archiwum jest obecnie 333 208 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 złotych 15.07.1924, II EM.A 504900, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i Bez wartości), Kow.105, Pick 62 I- 240 zł 19-11-1993
20 złotych 15.07.1924, II EM.C 0717401, Kow.106, Pick 63 I 966 zł 19-11-1993
20 złotych 15.07.1924, II EM.A 1234567 i II EM.A 8901234, (na awersiei rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.106, Pick 63 I- 336 zł 19-11-1993
null image
fotograficzne odbitki projektów banknotu 100 złotowego 28.03.1925, (z opisem:\drugą nagrodę na konkursie wzorów banknotów Banku Polskiego otrzymał prof.Zygmunt Kamiński z Warszawy\"- 2 sztuki) i 1.05.1925 II 16 zł 19-11-1993
2 złote 1.05.1925, ANo 1945692, Kow.107, Pick 47 I 315 zł 19-11-1993
2 złote 1.05.1925, ANo 1234567 i ANo 8901234, (na awersie i rewersie czerwonenadruki WZÓR i bez wartości i ręcznie wpisany numer na marginesie 590),Kow.107 Pick 47 I- 126 zł 19-11-1993
5 złotych 1.05.1925, CNo 3095589, Kow.108, Pick 48 I- 347 zł 19-11-1993
5 złotych 1.05.1925, ANo 1234567 i ANo8901234, (na awersie i rewersie czerwonenadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.108, Pick 48 I- 120 zł 19-11-1993
null image
50 złotych 28.08.1925, Ser.W. 0690104, Kow.109a, Pick 64 I- 120 zł 19-11-1993
null image
50 złotych 28.08.1925, Ser.AH. 0960135, Kow.109b, Pick 64 II 84 zł 19-11-1993
null image
50 złotych 28.08.1925, Ser.AW. 8694173, Kow.109b, Pick 64 II- 64 zł 19-11-1993
null image
50 złotych 28.08.1925, Ser.J. 5052176, Kow.109a, Pick 64 III+ 40 zł 19-11-1993
50 złotych 28.08.1925, (na awersie i rewersie czerwone nadruki: poziomo WZÓRi pionowo BEZ WARTOŚCI), Ser.A. 0245678, Kow.109a, Pick 64 I 80 zł 19-11-1993
jednostronne druki rewersu banknotu 50 złotowego (Pick 64 j.w.) na cienkimi grubym papierze w różnych kolorach, razem 2 sztuki I 64 zł 19-11-1993
20 złotych 1.03.1926, Ser.G 0245678, (na awersie i rewersie czerwone na-druki: poziomo WZÓR i pionowo BEZ WARTOŚCI), Kow.110, Pick 65 I 105 zł 19-11-1993
null image
próbne druki jednobarwne awersu i rewersu banknotu 20 złotowego emisji 1.03.1926, powiększenie ponad 2-krotne, (255 x 190 mm), na awersie w dolnymmarginesie opis: ZYGMUNT KAMIŃSKI INV. ET DEL WARSZAWA 1925 I 320 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 20.07.1926, Ser.CP 8290031, Kow.111c, Pick 66 IV 16 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 20.07.1926, Ser.CH 4696028, Kow.111c, Pick 66 III- 32 zł 19-11-1993
10 złotych 20.07.1926, Ser.S 0245678, (na awersie i rewersie czerwony napisWZÓR, BEZ WARTOŚCI i perforowany napis SPECIMEN), Kow.111a, Pick 66 I 210 zł 19-11-1993
10 złotych 20.07.1926, Ser.S. 0245678, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i BEZ WARTOŚCI), Kow.111a, Pick 66 I 210 zł 19-11-1993
5 złotych 25.10.1926, Ser.A. 9442016, Kow.112, Pick 49 I 305 zł 19-11-1993
5 złotych 25.10.1926, Ser.A. 0245678, (na awersie i rewersie czerwone nadrukiWZÓR i Bez wartości), Kow.112, Pick 49 I 53 zł 19-11-1993
5 złotych 25.10.1926, Ser.B 6556244, (ukośny perforowany napis FAŁSZYWY),Kow.112, Pick 49 I- 17 zł 19-11-1993
projekt banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami akwarelowymina kartonie, karton zalany i naddarty III 336 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 5 złotowego emisji 15.07.1927, rysunek farbami ak-warelowymi na kartonie, karton zalany u góry i naddarty w kilku miejscach III 336 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583