Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 288 482

W naszym archiwum jest obecnie 288 482 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1654, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 90.VIII.3. -R-, Cz. 2047 Rl., T. 4. III+ 46 zł 23-11-1991
ort 1658, Kraków, Aw: Popiersie Karola Gustawa i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. -, Cz. Nie notuje tej odmiany, Chełm. 806. III 58 zł 23-11-1991
null image
ort 1658, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 138.XVIII.1, Cz. 2120. III 46 zł 23-11-1991
null image
ort 1663, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 138.XVIII.3., Cz. 5260 R. III 17 zł 23-11-1991
talar 1649, Kraków, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 143.II. -RR-, Cz. -, T. 60. III 816 zł 23-11-1991
null image
szeląg 1652, Wilno, Aw: Monogram pod koroną i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. 183.III.la. -R-, Cz. 2027. III+ 10 zł 23-11-1991
szeląg 1653, Wilno, Aw: Monogram pod koroną i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. 183.III.2., Cz. 2040. II- 17 zł 23-11-1991
null image
grosz 1652, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop. 185.Ia. -R-, Cz. nie notuje tej odmiany. II- 60 zł 23-11-1991
szeląg 1658, Gdańsk, Aw: Monogram pod koroną, Rw: Napis, Kop. 212.II.2. -R-, Cz. 2131. III+ 33 zł 23-11-1991
dwugrosz 1652, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, (przebitka daty 1651 na 1652), Kop. 213.I.2. -RR-, Cz. 2033 R2., T. 8. III 148 zł 23-11-1991
ort 1657, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. 215.II.7. -R-, Cz. 2106. II 138 zł 23-11-1991
null image
ort 1658, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. 215.II.8. -R-, Cz. 5902 R. III+ 64 zł 23-11-1991
dwugrosz 1651, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop. 204.I. -RR-, Cz. 2002 R3, T. 10. III+ 215 zł 23-11-1991
null image
ort 1662, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop. 206.I.9. -R-, Cz. 2231. III+ 80 zł 23-11-1991
ort 1663, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop. 206.I. l0b. -R-, Cz. 2252. III+ 76 zł 23-11-1991
talar 1659, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Kop. 207.I.3. -R-, Cz. 2147 Rl, T. 15. III+ 714 zł 23-11-1991
null image
szeląg 1673, Elbląg, Aw: Monogram pod koroną, Rw: Napis, Kop. 261.I.3. -RR-, Cz. 2374 Rl. III 64 zł 23-11-1991
szóstak 1684, Bydgoszcz, Aw: Popiersie SP i napis, Rw: Tarcze pod koroną i napis, Kop. 268.IIa. -RR-, Cz. 5290 R5. III+ 74 zł 23-11-1991
ort 1684, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 272.III.5. -R-, Cz. 2485 R. III+ 102 zł 23-11-1991
szóstak 1702, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Trzy tarcze pod koroną i napis, Kop. 302.II.1. -R-, Cz. 2624 R. III+ 49 zł 23-11-1991
szóstak 1706, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Trzy tarcze pod koroną i napis, odm. IV zamiast VI, Kop. - Cz. 9910 R4 (odmiana w napisie nie notowana). II 235 zł 23-11-1991
talar 1702, Lipsk, Aw: Krzyż z monogramem i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 306.II. -R-, Cz. 2622 R. III 602 zł 23-11-1991
szóstak 1754, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 328.II.2., Cz. 2922. III+ 42 zł 23-11-1991
szóstak 1756, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, Kop. 328.II.4. -R-, Cz. 2922. III+ 43 zł 23-11-1991
szóstak 1756, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa pod koroną i napis, odmiana popiersia. III+ 29 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583