Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 291 750

W naszym archiwum jest obecnie 291 750 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
6 groszy 1666, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.II.3 -R-,Gum.1887 III+ 48 zł 20-11-1993
trojak 1662, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis, Kop.IV.2a -R-, Gum.1662 III+ 100 zł 20-11-1993
2 grosze 1651, Bydgoszcz, Aw: Orzeł i napis, Rw: Napis, Kop.V -R-, Gum.1666 III+ 34 zł 20-11-1993
null image
półtorak 1661, Poznań, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop.I.4b-RR-, Gum.1657, T.8 III 34 zł 20-11-1993
dwudukat b.d., Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Panorama miasta Torunia,wokół napis EX AVRO SOLIDO...., Kop.-, Gum.-, H-Cz.2397 R3, Racz.166,Fr.66 II- 3 255 zł 20-11-1993
szeląg b.d., Toruń, Aw: Ukoronowany monogram, Rw: Napis, Kop.I.2 -R-,Gum.1985, moneta rzadko spotykana w tym stanie II 174 zł 20-11-1993
dukat 1682, Gdańsk, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym, wokół napis, Rw: HerbGdańska i napis, Kop.I.3 -RR-, Gum.2044, Fr.36, T.20, dukat ten był przebijany zestempla 1677 w niskim nakładzie, gdyż znany jest tylko .. III+ 2 048 zł 20-11-1993
dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie w zbroi i koronie, wokół napis, Rw: j.w.,Kop.II.2 -R-, Gum.2046, Fr.36 III 903 zł 20-11-1993
dukat 1698, Gdańsk, Aw: Popiersie w zbroi, bez obwódki, wokół napis, Rw: HerbGdańska i napis, Kop.IIa -RR-, Gum.2070, Fr.41, T.30 I- 4 935 zł 20-11-1993
ćwierćdukat 1700, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa,poniżej litery ILH, wokół napis, Kop.II -R-, Gum.1109, Mers.1428, Fr.2785 II- 861 zł 20-11-1993
talar 1707, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa pol-sko-litewska i wokół 6 tarcz saskich oraz napis, Kop.III.2 -R-, Gum.2106,Mers.1456, Dav.2649 III 462 zł 20-11-1993
1/8 talara 1722, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis,Kop.-, Gum.-, Mers.-, bardzo rzadki nominał, nienotowany rocznik- unikat (?) III- 263 zł 20-11-1993
ćwierćdukat 1743, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa, poniżejlitery F.W.ô F., wokół napis, Kop.I.7l, Gum.2290, Mers.1704, Fr.2852 II 662 zł 20-11-1993
talar 1734, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Pod koroną 2 tarczeherbowe, poniżej litery I.G.S., wokół napis, Kop.I.1 -R-, Gum.2282, Mers.1680,Dav.2665, przepolerowane tło III+ 420 zł 20-11-1993
talar 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w zbroi, w szacie monogram OE, wokół napis,Rw: Tarcza herbowa, poniżej litery EDC, wokół napis, Kop.I.1c -R-, Gum.2178,Mers.-, Dav.1617 III 320 zł 20-11-1993
talar 1756, Drezno, Aw: Popiersie w zbroi, wokół napis, Rw: Pod koroną 2 tarczeherbowe, poniżej litery F.W.ô F. i napis DER SEEGEN DES BERG BAUES,wokół napis, Kop.III.2a -R-, Gum.2285, Mers.-, Dav.2672 III+ 1 008 zł 20-11-1993
półtalar 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa podkoroną, poniżej litery EDC, wokół napis, Kop.I.1b, Gum.2174, Mers.1723 -RR-,T.20 III+ 840 zł 20-11-1993
null image
tymf 1753, Lipsk, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa, poniżejlitera T, wokół napis, Kop.I.2a, Gum.2155 III+ 34 zł 20-11-1993
ort 1754, Lipsk, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa, poniżej litery EC i 18, wokół napis,Kop.II.2, Gum.2158 II+ 64 zł 20-11-1993
ort 1755, Lipsk, j.w., Kop.II.3b, Gum.2161, moneta w stanie gabinetowym I- 111 zł 20-11-1993
null image
szóstak 1756, Lipsk, Aw: j.w., Rw: Tarcza herbowa, poniżej litery EC i VI, wokółnapis, Kop.II.4 -R-, Gum.2153 III+ 21 zł 20-11-1993
null image
1/24 talara 1763, Drezno, Aw: Tarcza herbowa, wokół napis, Rw: Nominał, wokółnapis, Kop.V, Gum.-, jedyny rocznik tego typu I 38 zł 20-11-1993
null image
szeląg 1754, Gdańsk, Aw: Monogram i data, Rw: Napis, poniżej herb Gdańska,Kop.I.2c -R-, Gum.2202, rzadki w tym stanie zachowania II+ 48 zł 20-11-1993
null image
dukat 1772, Warszawa, Aw: Głowa w opasce na włosach, wokół napis, Rw: Napisw kwadracie; wokół ornament, niżej litery A.P., Plage 429, Fr.104, T.50 II 2 993 zł 20-11-1993
null image
dukat 1792, Warszawa, Aw: j.w., Rw: Napis w wieńcu laurowym, poniżej literyE.B., Plage 453, Fr.104, T.15 III+ 882 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583