Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 319

W naszym archiwum jest obecnie 269 319 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
AE-26, Dionysopolis, Aw: ...ΓΟΠΔΙΑΝΟC AVΓ, Rw: ΔIONVCOΠOΛEITΩN, S. 3644. III 21 zł 23-11-1991
AE-26, Mesembria, Aw: AVT K M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ CEB TPANKVΛΛ, Rw: MECAMBPIANΩN, S.3798, BMC. 3.134.16. III 27 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: VIRTVSAVG, S. 181a, RIC. 229. III 21 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: SECVRIT PERP, S. 327, RIC. 151. II- 28 zł 23-11-1991
AE-28, Aw: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: P M S COL-ANVI (Viminacjum), S. 3874. III 21 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: LIBERALITAS AVGG II, S. 87, RIC. 38. III 23 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: P M TR P III COS P P, S. 117a. III 20 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: ROMAE AETERNAE, S. 165, RIC. 44. III 24 zł 23-11-1991
null image
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M IVL PHILIPPVS P N AVG P M, Rw: SPES FELICITATIS ORBIS. III 12 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: M OTACIL SEVERA AVG, Rw: CONCORDIA AVGG, S. 4, RIC. 125. II- 49 zł 23-11-1991
AE-27, Messembria, Aw: MAP IOVΛIOC ΦIΛIΠΠOC KAICAP, Rw: MECAMBPIANΩN, S. 4076. III 20 zł 23-11-1991
AE-28, Viminacium, Aw: IMP TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: P M S C O L VIM AN XII, S. 4164. III 42 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: GENIVS EXERCITVS ILLYRICIANI, S. 49, RIC. 16c. III 24 zł 23-11-1991
AE-26, Viminacium, Aw: IMP C GALLVS P F..., Rw: P M S COL VIM, S. 4303. III 42 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: IMP C C VIB VOLVSIANVS AVG, Rw: VIRTVS AVG, S. 133, RIC. 206. III 20 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Serdica, Aw: IMP AVRELIANVS AVG, Rw: IOVI CONSER, RIC. 129. III 8 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C AVRELIANVS AVG, Rw: ORIENS AVG, RIC. 63. III 9 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP FLORIANVS AVG, Rw: CONCORDIA MILITIVM. -R- III 25 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M AVR PROBVS AVG, Rw: ADVENTVS AVG XXIII, RIC. 157. II- 13 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M AVR PROBVS AVG, Rw: SOLI INVICTO, RIC. 862. III 9 zł 23-11-1991
AE-22, Aw: IMP CARINVS P F AVG, Rw: AETERNITAS AVGG, RIC. 244. III 8 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C VAL DIOCLETIANVS AVG, Rw: CONCORDIA MILITVM, RIC. 284. III 13 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C MA MAXIMIANVS P F AVG, Rw: CONCORDIA MILITVM, RIC. 595. III 10 zł 23-11-1991
AE-23, Aw: IMP GALVHL MAXIMINVS P F AVG, Rw: IOVI CONSERVATORI, RIC. 233b. III 9 zł 23-11-1991
AE-23, Aw: GALV MAXIMINVS NOB CAESAR, Rw: GENIO POPVLI ROMANI, RIC. 667. III+ 18 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583