Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 319

W naszym archiwum jest obecnie 269 319 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: L SEPT SEV PERTH AVG IMP VIII, Rw: VOTA PVBLICA, S. 25a, RIC. -, -RR- III+ 37 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: PVDICITIA, S. 164, RIC. S576. III+ 28 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: MATER DEVM, S. 123, RIC. S564. III+ 31 zł 23-11-1991
AE-27, Aw: AVΓ K M AVP CEVH ANTONINOC, Rw: O VΛ ΠIAC CEPΔIKHC Serdica. III 27 zł 23-11-1991
AE-26, Aw: AVΓ K M AVP CEVH ANTONINOC, Rw: O VΛ ΠIAC CEPΔIKHC, (wąż) Serdica. III 32 zł 23-11-1991
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: MONETA AVG, S.165, RIC. 224. III+ 33 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Rw: P M TR P XVIII COS IIII P P, S. 358a, BMC. 169. III 29 zł 23-11-1991
AE-26, Aw: Popiersie Karakalli i Gety i napis AV K M... ΓETAC, Rw: V ΦΛOVΛΠIANOY MAPKIANOΠΟΛΙΤΩΝ, S. 2716. III 21 zł 23-11-1991
denar, Aw: L SEPTIMIVS GETA CAES, Rw: SEVERI P II AVG FIL, S.188a, RIC. 3. III+ 29 zł 23-11-1991
denar, Aw: P SEPTIMIVS GETA CAES, Rw: PROVIT DEORVM, S.170, RIC. 51. III 20 zł 23-11-1991
denar, Aw: P SEPT GETA CAES PONT, Rw: FELICITAS AVGG, S.36, RIC. 8. III+ 32 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: AVΓ KM OΠΕΛΛΙ CEV MAKPEIHOC, Rw. YΠ CTAITOV ΛONTINOV NIKOΠOΛITΩN, S. 2913. III 43 zł 23-11-1991
AE-26, Makrinus i Diadumenian, Marcianopolis, Aw: AVΓ KM OΠΕΛΛΙ CEV MAKPEIHOC, Rw. ΠONTIANOV MAPKIANOΠOΛITΩN III 26 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: ΚΝΟΠΠΕΛΑΝΤΩΝΙΑ..., Rw: ...ΑΓΡΙΠΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ III 42 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: ΟΠΕΛΛΙ ΔΙΑΔΟΜΕΝΙΑΝΟC, Rw: ...ΑΓΡΙΠΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ, S. 2986. III+ 54 zł 23-11-1991
AE-27, Nicopolis ad Istrum, Aw: AVR. M. AVPH..., Rw: ΥΠ... ΑΥΡΤΑΛΛΟ... ΛΙΤΩΝ, III 54 zł 23-11-1991
denar, Aw: IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG, Rw: VICTOR ANTONINI AVG, S. 289a, RIC. 159. III+ 35 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA MAESA AVG, Rw: PVDICITIA, S. 36, RIC. 268. III+ 38 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA SOAEMIAS AVG, Rw: VENVS CELESTIS, S. 14, RIC. 243. III- 28 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA SOAEMIAS AVG, Rw: VENVS CELESTIS, S. 14, RIC. 243. III 33 zł 23-11-1991
AE-25, Marcianopolis, Aw: AVΓ ΚΜ AVP CEVN ΑΛΕΧΑΝΡΟC, Rw: VΠ. TIB. IOVΛ ΦHCTOV ΜΑΡΚΙΑΝΟΠΟΛΙΤΩΝ, S. 3269. III+ 37 zł 23-11-1991
denar, Aw: IMP ALEXANDER PIVS AVG, Rw: P M TR P X COS III P P, S. 411, RIC. 109. III+ 29 zł 23-11-1991
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: P M TR P COS P P, RIC. 5. III+ 24 zł 23-11-1991
denar, Aw: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, Rw: LIBERTAS AVG, S. 147, RIC. 280. III+ 24 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA MAMAEA AVG, Rw: VENVS VICTRIC, S. 76, RIC. 358. III+ 41 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583