Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 319

W naszym archiwum jest obecnie 269 319 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 fenigów w złocie 12.10.1923, Gdański Bank Rolny nr 299540 I- 74 zł 19-11-1993
zestaw banknotów, a/ emisja 15.08.1939 (banknoty londyńskie) 1 zł., 2 zł., 5 zł., 10zł., 20 zł., 50 zł., 100 zł., 500 zł., b/ emisja 20.08.1939 (banknoty amerykańskie) 20zł., 50 zł., razem 10 banknotów, Pick 79.. I 2 783 zł 19-11-1993
zestaw banknotów j.w., (na awersie ukośny czarny nadruk WZÓR), Pick 79s-88s I 1 733 zł 19-11-1993
1 złoty 15.08.1939 nr A 0 000.000, (na awersie czerwony ukośny nadrukSPECIMEN, perforowany), Pick 79s I 242 zł 19-11-1993
null image
druk rewersu banknotu 1 złotowego emisji 15.08.1939, perforowany I 40 zł 19-11-1993
20 złotych 15.08.1939 nr A 000000 (na lewym marginesie odręczny napisMakulatura 20/Wlll 42 KCh), Pick 83s I 315 zł 19-11-1993
null image
próbny druk banknotu 100 złotowego 15.08.1939, a/ druk rewersu, b/ papier zeznakiem wodnym, c/ druk awersu, bez numeru, Pick 85s I 231 zł 19-11-1993
próba druku rewersu banknotu 100 złotowego 15.08.1939, (lustrzane odwrócenierysunku), Pick 85s I 34 zł 19-11-1993
null image
podobizny Mazura i dziewczyny z fotografii Karola Beyera- pierwowzorów dodruku banknotów 10 złotowego i 100 złotowego emisji 15.08.1939 I 16 zł 19-11-1993
null image
100 złotych 2.06.1932, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem4 banknoty, Pick 89 I/III 79 zł 19-11-1993
100 złotych 9.11.1934, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem2 banknoty, Pick 90 I- 174 zł 19-11-1993
projekt banknotu 5 złotowego 1.03.1940 nr B 1522615, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, miejsce na podpisy prezydenta i zastępcyprezydenta, UNIKAT I 588 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 50 złotowego tej samej emisji co porzednio No 1102515,rysunek na grubym kartonie, UNIKAT I 252 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 100 złotowego No 4747953, rysunek ołówkiem nagrubym kredowym kartonie, UNIKAT I- 240 zł 19-11-1993
projekt banknotu 100 złotowego 1.03.1940 No 1102341, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, UNIKAT I 420 zł 19-11-1993
1 złoty 1.03.1940 nr A 3983883 i nr A 0000000, (perforowany napis WZÓR), razem2 banknoty, Kow.GG2, Pick 91 I 90 zł 19-11-1993
1 złoty 1.03.1940 nr D 0000000, Kow.GG2, Pick 91 I 58 zł 19-11-1993
2 złote 1.03.1940 nr B 2988425 i nr D 0000000 (perforowany napis WZÓR),Kow.GG3, Pick 92 I 58 zł 19-11-1993
2 złote 1.03.1940 nr B 0000000, Kow.GG3, Pick 92 I 42 zł 19-11-1993
5 złotych 1.03.1940, a/ Ser.A 4612496, b/ Ser.B 4505115, c/ Ser.C 3052814, razem3 banknoty, Kow.GG4, Pick 93 I 116 zł 19-11-1993
5 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG4, Pick 93 I 90 zł 19-11-1993
null image
próbny druk awersu i rewersu banknotu 5 złotowego 1.03.1940, nr 0000 I 42 zł 19-11-1993
null image
10 złotych 1.03.1940, a/ Ser.G 1901809, b/ Ser.H 2662784, c/ Ser.H 9896774, d/Ser.J 0394369, e/ Ser.L 7532244, f/ Ser.M 9613758, razem 6 banknotów,Kow.GG5, Pick 94 I 12 zł 19-11-1993
10 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG5, Pick 94 I 84 zł 19-11-1993
null image
20 złotych 1.03.1940, a/ nr G 7469627, b/ nr H 1330491, c/ nr K 5067181, d/ nrL 3190666, e/ nr O 0302128, f/ bez numeru, g/ podwójna odbitka rewersu banknotu,jedna z obróceniem płyty, razem 7 sztuk, Kow.GG6, Pi.. I 24 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583