Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 266 832

W naszym archiwum jest obecnie 266 832 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szeląg 1578, Gdańsk III 150 zł 19-12-2013
szeląg, MAGST C...DVS TERCI / MONETA ...RVM PRVCI, niedobity III 500 zł 19-12-2013
szeląg, ...GST VLRICVS P' MRI / MVNETA ...RVM PRVCE, lekko niedobity III 840 zł 19-12-2013
szeląg, Gdańsk, MAGST HINRICVS P... / MONE... RVM PRVCI, na rewersie litera D nad tarczą, pęknięty i wykruszony IV 155 zł 19-12-2013
szeląg, MAGS... CHAEL PRI / MONE ...DNORVM PR, lekkie wykruszenia i pęknięcia IV+ 32 zł 19-12-2013
szeląg, MAGST MICHAEL PRI / MONETA DNORVM PRVS, niedobity III- 30 zł 19-12-2013
szeląg, MAGST MICHAEL PR / MONETA DNORVM PR, słabo wybity III- 100 zł 19-12-2013
szeląg, MAGIST MICHAEL PRM / MONE... DNORVM PRVC, odmiana z literą D nad tarczą na awersie, patyna III- 90 zł 19-12-2013
szeląg, MAGIST MICHAEL ... / MONETA DNORVM P..., niedobity III- 55 zł 19-12-2013
szeląg, MAGS-T PA-VLVS-PRIM / MONE-TA DN-ORVM-PRVC, lekko pęknięty III 150 zł 19-12-2013
szeląg, HAGS-T PA-VLVS-PRIM / HONE-TA DN-ORVH-PRVC, na awersie i rewersie kropka nad tarczą, plamiasta patyna III- 105 zł 19-12-2013
szeląg, HAGS-T PA-VLVS-PRIM / HONE-TA DN-ORVM-PRVC, lekko niedobity III 560 zł 19-12-2013
szeląg, MAGST MARTIV PRIM / M MONETA DNORVM PRV, patyna, Voss. §96 III- 95 zł 19-12-2013
szeląg, MA-GIS-IOH-... / + MO... OR PRVSI, lekko niedobity, Voss. §99 III- 320 zł 19-12-2013
dwa szelągi, z tytulaturą HINRICVS, razem 2 sztuki III- 185 zł 19-12-2013
zestaw brakteatów XIV-XV wiek, prawdopodobnie krzyżackie, słabo odbite stemplem, razem 3 sztuki III 65 zł 19-12-2013
denar 1236-1248, mennica Inowrocław, Aw: Postać na koniu w prawo z chorągwią na ramieniu, Rw: Rycerz walczący z lwem, ukruszony fragment, ale bardzo ładnie widoczny pozostały rysunek, Str. 44c, "Z dziejów Kujaw.. IV 520 zł 19-12-2013
denar, Aw: Biskup z księgą i rycerz z włócznią, Rw: Mały krzyżyk z kulkami w polach, na zewnątrz ADALBIAVS, Str. 38*, Such. XIII/2 III 560 zł 19-12-2013
brakteat XV w., Świdnica, Głowa dzika w prawo, jasna patyna, Fbg 358 III- 36 zł 19-12-2013
halerz 1420-1423, Lubin, Aw: Madonna z dzieciątkiem, Rw: Orzeł na wprost z głową w lewo, Fbg 282, Silesia Numis. 2001 s. 65n III 155 zł 19-12-2013
halerz 1425-1448, Legnica, Aw: Popiersie św. Piotra trzy-czwarte w prawo z kluczem w dłoni, Rw: Orzeł piastowski z głową w lewo, lekko niedobity, ale ładny, Fbg 177, Silesia Numis. 2001 s. 65n II 90 zł 19-12-2013
halerz, Wrocław, Aw: Głowa św. Jana trzy-czwarte w lewo w obwódce i napis M-W-M-W, Rw: Lew czeski kroczący w lewo, ładnie zachowany, Fbg. 99 II 150 zł 19-12-2013
halerz ok. 1430-1440, Oleśnica, Aw: Orzeł kroczący w lewo, Rw: Orzeł piastowski na wprost z głową w lewo w tarczy, nieco niedobity, ale ładnie zachowany, Fbg 307, Paszk. Pieniądz górnośląski s. 197 III+ 48 zł 19-12-2013
halerz 2. poł. XV w., Ziębice, Aw: Gotycka litera M, po bokach dwa kółka, Rw: Orzeł na wprost z głową w lewo w tarczy, powyżej litera M, patyna, Fbg 382 III 95 zł 19-12-2013
halerz 1511-1516, Wrocław, Aw: Litera W, Rw: Lew kroczący w lewo, Fbg 127, Wroc.Zap.Num.17 s.20-21 III+ 115 zł 19-12-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583