Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 805

W naszym archiwum jest obecnie 269 805 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal sygnowany Wermuth, wybity w 1750 r. z okazji święta Orderu Orła Białego,Aw: Popiersie Augusta III i napis: AUGUSTUS III D G REX..., Rw: InsygniaOrderu i napis: DE REGE ET REPUBLICA BENE MERENTIBUS w odcin.. II 945 zł 20-11-1993
medal niesygnowany wybity w 1754 r. w Toruniu na pamiątkę 300 rocznicypowrotu Prus Królewskich do Polski, Aw: Wielki Mistrz Krzyżacki z orszakiem natle zamku w Malborku, do których zbliża się posłaniec z listem.. I 1 260 zł 20-11-1993
medal jak poz. 367 ale data 1760, H-Cz.5997 R2, srebro 53 mm, 70,4 g. II 924 zł 20-11-1993
medal sygnowany F.A. Schega (medalier monachijski) wybity w 1763 roku napamiątkę śmierci króla, Aw: Popiersie króla i wokół napis: FRIDERIC CHRISTD G REG POL ET LITH PR DVX SAX ET ELECT, Rw: Świątynia z popiers.. III+ 1 785 zł 20-11-1993
medal pamiątkowy niesygnowany (Maria Lorenzo Weber) ku czci FryderykaChristiana, syna Augusta III, Aw: Popiersie Fryderyka Christiana w zbroi i płasz-czu, wokół napis: FRID CHRISTIANVS AVGVSTI III REG POL M D L.. I 2 940 zł 20-11-1993
medal sygnowany I P Holzhauesser wybity w 1766 r. na zlecenie KomisjiMonetarnej na pamiątkę reformy monetarnej, Aw: Siedząca Minerwa z portretemkróla, rogiem obfitości, z którego sypią się monety, wokół napis: .. II 1 512 zł 20-11-1993
medal sygnowany OEXLEIN (Johann Leonhard Oexlein- medalier norymberski)wybity w 1768 r. z okazji przywrócenia praw dysydentom, Aw: Popiersie króla trzyczwarte w lewo, wokół napis: STANISL AUGUST D G REX POL M D.. I 1 008 zł 20-11-1993
medal sygnowany I L Oexlein wybity w 1772 r. w Norymberdze na pamiątkęporwania i uwolnienia króla Stanisława Augusta, Aw: Scena porwania, wokółnapis NOLITE TANGERE CHRISTOS MEOS (nie tykajcie pomazańców moich)w.. II 280 zł 20-11-1993
medal sygnowany I.P. Holzhaeusser dedykowany architektowi Szymonowi Zugowi,twórcy kościoła protestanckiego w Warszawie 1781 r, Aw: Popiersie architektai napis: SIMON AMADEUS ZUG.., Rw: Przekrój kościoła i napis.. III 480 zł 20-11-1993
medal sygnowany H ( Holtzhey- medalier amsterdamski) wybity w 1791 r dlauczczenia Konstytucji 3 Maja, Aw: Głowa króla i wokół napis: STANISLAUSAUGUST D G REX POLON M D L PATRIAE PARENS, Rw: Kula ziemskaozdobion.. III 567 zł 20-11-1993
medal sygn. IPH (Holzhaeusser) wybity w 1792 r. z okazji pierwszej rocznicyKonstytucji 3 Maja, Aw: Głowa króla i napis wokół: STANISLAUS AUGUSTUSDG REX..., Rw: Napis, H-Cz.3340 (w srebrze), Racz.543, brąz 40 mm.. II+ 273 zł 20-11-1993
medal Holzhaeussera (świta królewska)- Bolesław Chrobry, Aw: Popiersie królaw wokół napis, Rw: Napis, H-Cz.3418 R3, Racz.596, srebro 45 mm, 42,9 g. III 326 zł 20-11-1993
medal Holzhaeussera - Władysław Łokietek, Aw: Popiersie króla i napis wokół, Rw:Napis, H-Cz.3420 R3 (srebro), Racz.598, brąz 45 mm, 44,7 g. II 168 zł 20-11-1993
medal Holzhaeussera - Kazimierz Wielki, Aw: Popiersie króla i wokół napis, Rw:Napis, H-Cz.3421 R3, Racz.599, srebro 45 mm, 25,5 g. III+ 336 zł 20-11-1993
medal nagrodowy za dobre wyniki w nauce fizyki, niedatowany nadawany przezTowarzystwo Jabłonowskich, Aw: Popiersie księcia Józefa Aleksandra Jabłonows-kiego i wokół napis, Rw: Tarcza herbowa Jabłonowskich pod m.. II 672 zł 20-11-1993
medal nagrodowy za dobre wyniki w nauce historii, niedatowany nadawany przezTowarzystwo Jabłonowskich, Aw: j.w., Rw: j.w., odmienny napis: MONV-MENTVM AVRO CARIVS AERE PERENNIVS (pamiątka ceną złoto, trwałością.. II 252 zł 20-11-1993
medal sygnowany X. Stuckhart wybity w 1818 r., dedykowany trzem komisarzomWolnego Miasta Krakowa, Aw: Herb Krakowa, wokół napis SENATUS POPULU-SQUE CRACOVIENSIS D VI SEPT A MDCCCXVIII, Rw: Trzy wieńce z nazwis-.. II+ 924 zł 20-11-1993
medal niesygnowany wybity w 1833 r. w Krakowie z okazji powołania trzyosobo-wej komisji złożonej z przedstawicieli trzech zaborców, która to komisja miała nacelu uporządkowanie praw Wolnego Miasta Krakowa, Aw: .. II 120 zł 20-11-1993
medal autorstwa Barre’a wydany przez Komitet Brukselski w 1831 r., Aw: Dwiepostacie kobiece symbolizujące Polskę i Belgię, wokół napis: TU NE MOURRASPAS, w odcinku data i sygnatura BARRE FECIT, Rw: Pod koroną z.. I 56 zł 20-11-1993
null image
zestaw 7 żeliwnych medali lanych, stanowiących XIX kopie medali świtykrólewskiej wykonanej na zlecenie króla Stanisława Augusta. Stemple pierwszych11 medali wykonał Jan Filip Holzhaeusser, pozostałe 12 Jan Jaku.. I 126 zł 20-11-1993
medal sygnowany przez J. Minheymera wybity z okazji otwarcia AkademiiMedyczno-Chirurgicznej w Warszawie w roku 1857, Aw: Głowa cara AleksandraIII i wokół napis, Rw: Napis w wieńcu laurowym, H-Cz.3819 R2 (srebro.. I 158 zł 20-11-1993
pamiątkowy krzyż sygnowany G. Loos Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu z 1857r., Aw: W centrum krzyża herb Poznania otoczony winną latoroślą i dwomaaniołkami, u góry napis: POSEN, niżej data 1857, Rw: Napis: ERINN.. I 105 zł 20-11-1993
medal sygnowany P. TASSET wybity w 1869 r. z okazji 300-lecia Unii Lubelskiej,Aw: Tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi i wokół napis: RÓWNI Z RÓWNYMI,WOLNI Z WOLNYMI, Rw: Napis: TRZECHSETLETNIA ROCZNICA UNIIPO.. II 121 zł 20-11-1993
medal niesygnowany autorstwa Simeona Puscha z okazji 100. rocznicy rozpoczęciabudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, Aw: Fasada kościoławokół napis, Rw: Napis, H-Cz.7973 (srebro), brąz 60 mm, 91.. I 96 zł 20-11-1993
medal niesygnowany wybity w 1886 roku z okazji srebrnego wesela Jana i ZofiiSzeptyckich, Aw: Napis: NA PAMIĄTKĘ SREBRNEGO WESELA D 1/10 1886R W PRZYŁBICACH, Rw: Tarcze herbowe małżonków i wokół napis JANAI ZOFI.. I 40 zł 20-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583