Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 319

W naszym archiwum jest obecnie 269 319 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1.000 marek polskich 23.08.1919 III SERJA AA No 123456 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR, na marginesie rewersu dodatkowy numer No 789000), Kow.80, Pick 29 I- 111 zł 19-11-1993
1/2 marki polskiej 7.02.1920, a/ banknot obiegowy, b/ na awersie i rewersie czarnynadruk WZÓR, c/ na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR, razem 3 banknoty,Kow.81, Pick 30 I 51 zł 19-11-1993
null image
5.000 marek polskich 7.02.1920, a/ II Serja AK No 515, 946, b/ III Serja AON 043303 (małe litery i cyfry), razem 2 banknoty, Kow.82, Pick 31 I- 16 zł 19-11-1993
5.000 marek polskich 7.02.1920, III Serja A N 123456 (na awersie i rewersieczerwony nadruk WZÓR ponadto na marginesie rewersu N 789012), Kow.82,Pick 31 I- 74 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 50 złotowego, rysunek kolorowymi tuszami na cienkimpapierze, Kow.-, Pick - I- 641 zł 19-11-1993
projekt rewersu banknotu 100 złotowego, rysunek kolorowymi tuszami na grubymkremowym papierze, Kow.-, Pick - I- 641 zł 19-11-1993
10 000 marek polskich 11.03.1922 nr K 6713830, Kow.83, Pick 32 I 9 zł 19-11-1993
10 000 marek polskich 11.03.1922 nr A 1234500 A 6789000, (na awersie i rewersieczerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.83, Pick 32 I 42 zł 19-11-1993
null image
50.000 marek polskich 10.10.1922, a/ nr M 6605725, b/ nr N 7362515, c/ nrT 5841832, razem 3 banknoty, Kow.84, Pick 33 I 42 zł 19-11-1993
50.000 marek polskich 10.10.1922 nr X 1202250 (na awersie i rewersie czerwonynadruk WZÓR), Kow.84, Pick 33 I- 45 zł 19-11-1993
250.000 marek polskich 25.04.1923 nr Y 743997, Kow.85, Pick 34 II- 9 zł 19-11-1993
250.000 marek polskich 25.04.1923 nr A 123456 (na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR), Kow.84, Pick 34 I 111 zł 19-11-1993
100.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr B 0487784, b/ nr F 1602720, razem2 banknoty, Kow.86, Pick 35 I- 30 zł 19-11-1993
100.000 marek polskich 30.08.1923, nr A0012345, A6789000 (na awersie i rewer-sie czerwony nadruk WZÓR oraz Bez wartości), Kow.86, Pick 35 I 59 zł 19-11-1993
500.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr F 9829935, b/ nr T 3457047, c/ nr AP 4257779, razem 3 banknoty, Kow.87, Pick 36 II/III 32 zł 19-11-1993
500.000 marek polskich 30.08.1923, a/ D No 001234, No 567890 (na awersiei rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), b/ K 123456, K 789000, (naawersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości, perfo.. I- 132 zł 19-11-1993
null image
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, a/ nr A 5136987, b/ nr B 1641520, c/ nrC 3612003, d/ nr D 9131413, razem 4 banknoty, Kow.88b, Pick 37 I- 74 zł 19-11-1993
null image
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, nr F 3940346, (na rewersie brak fragmentu druku w prawym górnym rogu), Kow.88, Pick 37 III 48 zł 19-11-1993
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, nr A 0012345, A 6789000, (na awersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Kow.88, Pick 37 I 68 zł 19-11-1993
5.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr D 4948855, Kow.89, Pick 38 I 163 zł 19-11-1993
5.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr A 1234500, A 6789000, (na awersie i rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Kow.89, Pick 38 I 84 zł 19-11-1993
10.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr U 315671, Kow.90, Pick 39 I 174 zł 19-11-1993
10.000.000 marek polskich 20.11.1923 nr B 123456, B 789000 (na awersiei rewersie czerwone nadruki WZÓR i Bez wartości), Kow.90, Pick 39 I 80 zł 19-11-1993
przekaz na 50 000.000 marek polskich 20.11.1923 No 0306191, (czerwone nadrukiWZÓR i Bez wartości, perforowany), Pick 40 I- 200 zł 19-11-1993
przekaz na 100 000.000 marek polskich 20.11.1923 No 0160056, (czerwonenadruki WZÓR i Bez wartości, perforowany), Pick 40 I- 389 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583