Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 272 837

W naszym archiwum jest obecnie 272 837 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
rubel 1724, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi, w wieńcu na głowie w prawo i napis, Rw: Poczwórny monogram w kształcie krzyża, data 1724 i napis w otoku, Uzdenikow 592, Dav.1660 III 749 zł 23-05-1998
rubel 1725, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi, w wieńcu laurowym na głowie w prawo i napis w otoku, Rw: Po- czwórny monogram, data i napis w otoku, Uzdenikow 599, Dav.1662 III+ 514 zł 23-05-1998
kopiejka 1705, Aw: Jeździec w prawo i napis, Rw: Poziomy napis i data cyryliczna, Uzdenikow 2231 III 64 zł 23-05-1998
kopiejka 1707 Aw: Jeździec w prawo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy i data cyryliczna, Uzdenikow 2242 III+ 247 zł 23-05-1998
kopiejka 1708 Aw: Jeździec, pod nimi litery i napis w otoku, Rw: Napis poziomy, data i napis w otoku Uzdenikow 2249 III 289 zł 23-05-1998
null image
kopiejka 1711, Aw: Jeździec, pod nimi litery, Rw: Napis poziomy, data i napis w otoku, Uzdenikow 2273 III 193 zł 23-05-1998
kopiejka 1713, Aw: Jeździec, pod nimi litery i napis w otoku, Rw: Napis poziomy, data i napis w otoku Uzdenikow 2294 -RR- III+ 375 zł 23-05-1998
null image
kopiejka 1713, Aw: Jeździec, pod nimi litery i napis w otoku, Rw: Napis poziomy, data i napis w otoku, Uzdenikow 2291 III 70 zł 23-05-1998
rubel 1725, Petersburg, Aw: Popiersie na wprost z głową zwróconą w lewo i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną a pod nim litery C napis w otoku i data, Mich.42 -R-, Uzdenikow 609, Dav.1664, ciemna patyna III 386 zł 23-05-1998
rubel 1726, Moskwa, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, napis w otoku i data Mich.75, Dav.1664 III+ 856 zł 23-05-1998
rubel 1728, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi i wieńcu laurowym na głowie i napis w otoku, Rw: Poczwórny monogram data i napis w otoku, Mich.55-57 II 1 605 zł 23-05-1998
rubel 1728, Moskwa, j.w., Mich.72-81 III 792 zł 23-05-1998
rubel 1733, Aw: Popiersie z małą koroną na głowie w prawo i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, napis i data w otoku, Mich.85-88 III 343 zł 23-05-1998
rubel 1734, j.w., Mich.116-117 II 642 zł 23-05-1998
rubel 1738, Aw: Szerokie popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, wyżej data i napis w otoku, Mich.198-199 II- 749 zł 23-05-1998
rubel 1738, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku; pod popiersiem C, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, u góry data i napis w otoku, Mich.206 III+ 386 zł 23-05-1998
połtina 1736, Aw: Popiersie w prawo z małą koroną na głowie i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną w otoku napis i data, Mich.159 III+ 985 zł 23-05-1998
połtina 1739, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, wyżej data i napis w otoku, Mich.219 III 386 zł 23-05-1998
5 kopiejek 1730, Aw: Orzeł dwugłowy pod koroną; w zewnętrznym otoku kropki, Rw: W krzyżu dwunitkowym data 1730 i nominał, Mich.32 -R- III 279 zł 23-05-1998
rubel 1750- Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku; u dołu monogram , Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, u góry data i napis w otoku, Mich.142 II- 535 zł 23-05-1998
rubel 1750, Moskwa, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku; u dołu monogram , , Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną, wyżej data i napis w otoku, Mich.140 III 311 zł 23-05-1998
null image
rubel 1760, Petersburg, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku; u dołu monogram, , Rw: Orzeł dwugłowy pod koroną; u góry data, po bokach ogona litery , Mich.355 II 878 zł 23-05-1998
null image
półpołtinnik 1746, Moskwa, Aw: Popiersie w prawo, niżej litery i napis w otoku, Rw: Dwugłowy orzeł pod koroną i napis w otoku, Mich.74 III+ 214 zł 23-05-1998
półpołtinnik 1747, Moskwa, Aw: Popiersie w prawo, niżej litery i napis w otoku, Rw: Dwugłowy orzeł data i napis w otoku, Mich.92 III+ 214 zł 23-05-1998
półpołtinnik 1755, Moskwa, Aw: Popiersie w prawo, niżej litery i napis w otoku, Rw: Dwugłowy orzeł pod koroną, nad nim data i napis w otoku, przy ogonie litery , Mich.229 III 321 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583