Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 259 673

W naszym archiwum jest obecnie 259 673 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/3 talara 1695, Aw: Monogram i napis, Rw: Św. Andrzej i napis. III+ 48 zł 23-11-1991
odbitka dukata w srebrze, 1792, Aw: Popiersie i napis, Rw: Insygnia cesarskie na postumencie i napis, Sch. 105. III 26 zł 23-11-1991
null image
2 talary 1866, Aw: Popiersie kobiety i napis, Rw: Orzeł i napis, Th. 145, Arn. 4. III 62 zł 23-11-1991
null image
16 gute groschen 1829, Aw: Koń i napis, Rw: Nominał i napis, Arn. 38. III 28 zł 23-11-1991
null image
3 krajcary 1796, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schr. 82. II 20 zł 23-11-1991
ort 1684, Królewiec, Aw: Popiersie i monogram GR po prawej stronie miecza i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1704 -RR-. II- 40 zł 23-11-1991
ort 1684, Królewiec, Aw: Popiersie i monogram GR po lewej stronie miecza i napis, Rw: Orzeł i napis, Schr. 1705 -RR-. II 49 zł 23-11-1991
dukat 1719, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza i data, Schr.116, Fr. 2188. III 816 zł 23-11-1991
null image
talar 1862, Monachium, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł i napis, Arn.12, Th. 395. III 54 zł 23-11-1991
null image
3 marki, 1911, Berlin, J. 23. II 82 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1876, Karlsruhe, J. 27. III+ 47 zł 23-11-1991
null image
2 marki 1913, Karlsruhe, J. 38. II+ 317 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1913, Karlsruhe, J. 40. II+ 94 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1876, Monachium, J. 42. III 64 zł 23-11-1991
null image
3 marki 1913, Monachium, J. 47. II 27 zł 23-11-1991
10 marek 1907, Hamburg, J. 204, Fr. 26. II 776 zł 23-11-1991
null image
2 marki 1904, Hamburg, J. 63. III+ 34 zł 23-11-1991
null image
3 marki 1912, Hamburg, J. 64. II+ 31 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1904, Hamburg, J. 65. III 35 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1875, Darmstadt, J. 67. III 82 zł 23-11-1991
10 marek 1910, Berlin, J. 228, Fr. 51. I- 684 zł 23-11-1991
null image
2 marki 1876, Berlin, J. 84. III- 120 zł 23-11-1991
null image
2 marki 1876, Berlin, J. 96a. II- 100 zł 23-11-1991
null image
2 marki 1883, Berlin, J. 96. III+ 64 zł 23-11-1991
null image
5 marek 1874, Berlin, J. 97. III+ 36 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583