Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 272 837

W naszym archiwum jest obecnie 272 837 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1623, Aw: Dziki człowiek, w otoku napis i data, heraldyczne lilie i litery HL, Rw: Ozdobna tarcza herbowa i na- pis w otoku, Welter 1057A, Dav.6306 III+ 578 zł 23-05-1998
talar 1755, Aw: Święty Andrzej z krzyżem, w otoku napis, Rw: Ukoronowane herby i napis w otoku, Welter 2558, Dav.2089 III+ 396 zł 23-05-1998
fenig jednostronny bez daty (około 1700 r), Herb miasta, de Mey 1, miedź III 43 zł 23-05-1998
ćwierćtalar bez daty, Aw: Stojący Wielki Mistrz i napis, Rw: Rycerz na koniu w stroju turniejowym i w otoku szesnaście tarcz herbowych, Neumann 111 III+ 396 zł 23-05-1998
null image
grosz 1606, Aw: Herb miasta na tle kościoła i napis, Rw: Jabłko cesarskie z liczbą 24, po bokach data i napis w oto- ku, H.Kavelage V. Schrock 92b/c III 52 zł 23-05-1998
null image
grosz 1615, j.w., ale data w otoku, H. Kavelage, V.Schrock 123b/124c III 35 zł 23-05-1998
ćwierćtalar 1623, Aw: Popiersie biskupa i napis w otoku, Rw: Pięciopolowa tarcza herbowa, po bokach litery G-H, w otoku napis i data, wielka rzadkość, zadrapania na awersie III 8 239 zł 23-05-1998
batzen bez daty z tytulaturą cesarza Maksymiliana (1493-1512), Aw: Herb miasta i w otoku napis gotycki, Rw: Orzeł w otoku napis gotycki, Schulten 1715 III 86 zł 23-05-1998
batzen 1520 z tytulaturą cesarza Karola V, Aw: Herb miasta, w otoku napis, Rw: Orzeł i napis w otoku, Schulten 1719 III+ 80 zł 23-05-1998
null image
grosz 1613, Aw: Hełm, poniżej tarcza Magdeburga, w otoku napis: CHRISTI WIL D.G. AREP MAG, Rw: Jabłko i po bokach data, poniżej dwie tarcze herbowe, w otoku napis: MARCHIO BRAN.DVX.PRVSS III+ 52 zł 23-05-1998
grosz 1515, Aw: Czteropolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Rw: Jeździec w lewo i w otoku napis i data, Saurma- Jeltsch 4233 III 214 zł 23-05-1998
talar 1606, Aw: Tarcza wielopolowa, powyżej data i litery G-M, w otoku napis, Rw: Św. Jerzy i napis w otoku, Dav.6916 III 375 zł 23-05-1998
talar 1625, Aw: Trzy tarcze herbowe, w polu data i napis w otoku, Rw: Orzeł dwugłowy i napis w otoku, Dav.5637 II- 493 zł 23-05-1998
talar 1765, Aw: Widok miasta, poniżej i w otoku powyżej napisy, Rw: Orzeł dwugłowy i napis w otoku, Dav.2495 III+ 450 zł 23-05-1998
ćwierćtalar 1552, Aw: Dwie tarcze, powyżej data, napis w otoku, Rw: Ozdobny hełm, w otoku napis, Merseb.626 III 150 zł 23-05-1998
talar 1560, Drezno, Aw: Popiersie, po bokach data i napis w otoku, Rw: Wielopolowa ozdobna tarcza herbowa; w otoku napis, Dav.9795, Merseb.-, Schnee 713 II- 589 zł 23-05-1998
talar 1595, Drezno, Aw: Popiersia trzech książąt, powyżej data i napis w otoku, Rw: Ozdobna wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Dav.9820, Merseb.776, Schnee 754 III 300 zł 23-05-1998
talar 1615, Drezno, Aw: Półpostać Johanna Georga, w polu data i napis w otoku, Rw: Popiersie Augusta, powyżej w półkolu napis; w otoku 18 tarcz herbowych, Dav.7573, Merseb.840, Schnee 786 III+ 557 zł 23-05-1998
talar 1630, Drezno, Aw: Popiersie Johanna Georga i data 1630 25 Juny, w otoku napis, Rw: Popiersie Johanna i data 1530 25 Juny, w otoku napis, Dav.7606, Merseb.1061, Schnee 860, talar wybity na 100-lecie Wyznan.. III+ 771 zł 23-05-1998
null image
1/3 talara 1696, Drezno, Aw: Popiersie i napis w otoku, Rw: Herb Saksonii, poniżej litery I-K, w otoku napis i data, Merseb.- II+ 707 zł 23-05-1998
talar 1808, Aw: Popiersie i napis w otoku, Rw: Herb Saksonii w wieńcu, poniżej litery S.G.H. napis w otoku, Dav.853 III 156 zł 23-05-1998
500 balboa 1975, Aw: Klęczący Vasco Nunez de Balboa, Rw: Herb Panamy i napis w otoku, Fr.2, złoto 42.36 g St. Lustrz. 1 819 zł 23-05-1998
rubel 1718, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi, płaszczu i wieńcu na głowie, na ramieniu sygn. K-O., Rw: Orzeł dwu- głowy pod koroną, napis w otoku i data cyryliczna 1718, napis na rancie z datą 1718, Uzdenikow 536,.. II 4 815 zł 23-05-1998
rubel 1721, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi i płaszczu, na głowie wieniec laurowy, napis w otoku, Rw: Orzeł dwu- głowy pod koroną, w otoku napis i data cyryliczna..KA(21), Uzdenikow 575, Dav.1655 III 1 070 zł 23-05-1998
rubel 1723, Moskwa, Aw: Popiersie w zbroi i wieńcu laurowym w prawo i napis bez tytułu cara, Rw: Poczwórny monogram, data 1723 i napis w otoku, Uzdenikow-, Dav.1657 III+ 749 zł 23-05-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583