Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 255 721

W naszym archiwum jest obecnie 255 721 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1580, Wilno, Aw: j.w., Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. II. 1., -RR-, H-Cz. pod. 5705 R3, T.20. III 168 zł 23-11-1992
grosz 1581, Ryga, Aw: j.w., Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. I. a., -RR-, H-Cz. 9436 R2, T.8. III 84 zł 23-11-1992
null image
grosz 1581, Ryga, Aw: j.w., Rw: Herb Rygi i napis, Kop. II.-R-, H-Cz. 7205 Rl. III 47 zł 23-11-1992
grosz 1582, Ryga, j.w., Kop. III. 2., -R-, H-Cz. 695 R. III 51 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1579, Gdańsk, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.II. 1., H-Cz. 633. II- 32 zł 23-11-1992
szeląg 1580, Olkusz, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop. V. 2. a., -RR-H-Cz. 7193 R4, T.20. III 76 zł 23-11-1992
szeląg 1580, Olkusz, j.w., Kop. V. 2. b., -RR-, H-Cz. 7192 R3, T.15. III 76 zł 23-11-1992
null image
zestaw szelągów, Wilno, 1583, 1584 i Olkusz 1582, (razem 3 sztuki). III/III- 34 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1586, Olkusz, j.w., Kop. VII. 4. b., -R-, H-Cz. 764. III 20 zł 23-11-1992
null image
szeląg 1581, Wilno, j.w., Kop. II. 2. b, H-Cz. 668. III 16 zł 23-11-1992
dukat 1597, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. II. 11., -RR-, H-Cz. 9545 R, T.20., Fr.10., lekko sfalowana blacha. II 1 029 zł 23-11-1992
talar 1628, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. III. s. b., Dav. 4316. II- 347 zł 23-11-1992
talar 1630, Bydgoszcz, j.w., Kop. III. 7. Dav.4316. III 357 zł 23-11-1992
ort 1612, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop. I. 5., -RR-, H-Cz. 5103. II 200 zł 23-11-1992
null image
ort 1616, Gdańsk, j.w., Kop. II. 3., -R-, H-Cz. 1355. III 53 zł 23-11-1992
null image
ort 1617, Gdańsk, j.w., Kop. III. 2., -R-, H-Cz. 1370. II- 51 zł 23-11-1992
ort 1618, Gdańsk, j.w., Kop. III. 3. b., -R-, H-Cz. 1384. II- 105 zł 23-11-1992
null image
ort 1621, Bydgoszcz, Aw: Popiersie (16) i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 2. a., -R-, H-Cz. 9619 R, T.3. III 40 zł 23-11-1992
ort 1621, Bydgoszcz, j.w. ale odm. bez 16 i ozdób przy tarczach, Kop. nienot., H-Cz. nie not., T.10. III 163 zł 23-11-1992
ort 1622, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop. II. 3. b., H-Cz. 5153, wyjątkowo dobrze zachowany egzemplarz. II 89 zł 23-11-1992
null image
ort 1623, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis (odm.1623 2-3), Kop. IV. a., -R-, H-Cz. 1478. III 51 zł 23-11-1992
szóstak 1596, Malbork, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis (odm. z dużą głową), Kop. nie not., H-Cz. 7324 R2. III 89 zł 23-11-1992
null image
szóstak, 1596, Malbork, j.w., (odm. z małą głową), Kop. V. 1., -R-, H-Cz. 972. II 53 zł 23-11-1992
szóstak 1599, Malbork, j.w., Kop. V. 2., -RR-, H-Cz. 1111 (odm. z dużą głową). II- 93 zł 23-11-1992
szóstak 1600, Malbork, j.w., Kop. VI. 1., -R-, H-Cz. 1135 Rl, T.6. III 121 zł 23-11-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583