Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 299

W naszym archiwum jest obecnie 269 299 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Knut II 1016-1035, denar, mennica w Norwich, Aw: Popiersie w hełmie z berłem i w płaszczu w lewo, wokół napis: CNVT RECX, Rw: Mały podwójny krzyż i napis w otoku: SIRIC O NORFP (Sivic w Norwich), North 799, 1.1.. III 284 zł 21-11-1998
Wratisław II 1086-1092, denar, Aw: Półpostać na wprost, głowa w prawo i napis: WRATIZLVS, Rw: Ręka z lancą w lewo i napis w otoku: WENCEZLAVS, Cach 354, 0.74 g. II 107 zł 21-11-1998
Wacław II król czeski, brakteat bity przed 1300 r., Postać na wprost z berłem i palmą w dłoniach, Cach 863, 0.45 g. III 240 zł 21-11-1998
Jan Luksemburski 1310-1346, grosz praski, Aw: Korona i napis wokół: IOHANNES PRIMVS DEI GRATIA REX BOEMIE, Rw: Lew Czeski w lewo i napis: GROSSI PRAGENSES, Castelin 8, Smolik 3 III- 48 zł 21-11-1998
sztabka litewska starszy typ, koniec XII- XV wiek, obły pręt z 5 nacięciami długości 153 mm, waga 102.34 g., R. Kiersnowski- Najdawniejsze monety polskie- WN R.XXVIII, 1984 r., Str.129-175, stara patyna II 3 317 zł 21-11-1998
sztabka litewska starszy typ, j.w., obły pręt z 5 nacięciami długości 144 mm, waga 102.77 g., Kiersnowski j.w.,stara patyna II 3 745 zł 21-11-1998
Witold, denar z lat 1401-1430, Aw: Grot włóczni. Rw: Kolumny, Kiersnowski j.w., typ II, 0.26 g. III 86 zł 21-11-1998
Witold, denar z lat 1401-1430, j.w., Kiersnowski j.w., typ II, 0.31 g. III 311 zł 21-11-1998
Kazimierz Jagiellończyk lub Świdrygiełło, denar, Aw: Jeździec w prawo, Rw: Kolumny, Kiersnowski j.w., typ III, Gum.34, 0.43 g. III 728 zł 21-11-1998
Kazimierz Jagiellończyk lub Świdrygiełło, denar, Aw: Jeździec w prawo, Rw: Kolumny, Kiersnowski j.w., typ III, Gum.35, 0.37 g. III 557 zł 21-11-1998
Augsburg- biskup Liutolf 989-996, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu kulka i dwie kropki i napis w otoku: EPS LVTOL DVS, Rw: Kapliczka i napis w otoku: AVGVSTA, poziomo VVI, Hahn 138a, 1.05 g. III+ 493 zł 21-11-1998
Kolonia- cesarz Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu kulki i napis w otoku:..DO MP AVG.., Rw: Poziomy napis, S .OLONI i niżej duże A, Dbg.342, 1.46 g. III 107 zł 21-11-1998
Magdeburg- król Otto III i Adelajda, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu ODDO, w otoku DVNRA REX, Rw: Kap- liczka i napis: AHLHT.., Dbg1167, 1.51 g. III 86 zł 21-11-1998
Magdeburg- król Otto III i Adelajda, denar, Aw: Krzyż równoramienny, w polu ODDO, w otoku DITIRA REX, Rw: Kap- liczka i napis: ..TEAHL, Hatz typ V.1A, 1.47 g. III 120 zł 21-11-1998
Dolna Saksonia, brakteat, Róża, 0.23 g. III- 80 zł 21-11-1998
denar jednostronny typu Otto i Adelajdy bity na ziemiach polskich, X- XI w., Kapliczka , 1.25 g. III- 240 zł 21-11-1998
denar krzyżowy X-XI w.; Aw: Krzyż równoramienny, w polu 4 kulki, w otoku kreski, krzyż i kółko z kropką, Rw: Kap- liczka CNP 329, 1.40 g. II 354 zł 21-11-1998
denar krzyżowy X-XI w.; Aw: Kapliczka; wokół krzyżyk, kółka i kreski, Rw: Krzyż równoramienny, w otoku 2 krzyże i kółko, CNP 333, 1.22 g. II 107 zł 21-11-1998
denar krzyżowy jednostronny X-XI w.; Krzyż równoramienny, w otoku z perełek, 2 małe krzyże i kółko przedzielone kreskami CNP 367, 1.29 g. II 257 zł 21-11-1998
denar krzyżowy jednostronny X-XI w.; Krzyż równoramienny, w otoku 2 małe krzyże i kółko przedzielone kreskami CNP 378, 1.40 g. II 257 zł 21-11-1998
Bolesław Śmiały 1058-1080, denar, Aw: Głowa na wprost (?) i napis: ..EZLAVS, Rw: Jeździec w lewo, Str.33, rzadka odmiana , 0.67 g III 1 659 zł 21-11-1998
denar, Aw: Głowa w lewo i napis: VLADISLAVS, Rw: Brama z trzema wieżami i napis w otoku..A.. Str.35, 0.71 g. II 354 zł 21-11-1998
denar, j.w., Str. 35, 0.96 g. II 268 zł 21-11-1998
denar, j.w., Str.35, 0.73 g. III+ 214 zł 21-11-1998
brakteat protekcyjny bity w latach 1135-1138; Książe klęczący przed św. Wojciechem i napis wokół: S ALEBRT..ZLAV Gum.81, S. Suchodolski- Jeszcze o brakteatach Bolesława Krzywoustego, WN R.XX, 1976, str.32-42, R.. II- 7 169 zł 21-11-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583