Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 299

W naszym archiwum jest obecnie 269 299 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis:..PERT.., Rw: Securitas siedząca w lewo i napis: SECVRITAS.., Sear 646, RIC 56 III 60 zł 21-11-1998
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: ANTONINVS PIVS AVG, Rw: Felicitas stojąca w lewo i napis: FELICITAS AVGG, Sear 64, RIC 127 II- 96 zł 21-11-1998
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: P SEPT GETA CAES PONT, Rw: Nobilitas stojąca na wprost i napis: NOBILITAS Sear 90 II+ 128 zł 21-11-1998
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP C M OPEL SEV MA...AVG, Rw: Stojąca Prowidencja z berłem i rogiem obfitości i napis: PROVIDENTIA DEORVM, Sear 108, Ric 80 III- 204 zł 21-11-1998
Markianopolis- Tracja, AE-27 (5 assaria), Aw: Popiersia Makryna i Diadumeniana zwrócone do siebie i napis: , Rw: Stojąca Homonoia (Concordia) z paterą i rogiem obfitości i napis: , Sear 2978, BMC 3.33, ładna zi.. II- 172 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Fortuna sie- dząca w lewo i napis: FORT REDVX, Sear 97, RIC 143 II 118 zł 21-11-1998
null image
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Virtus w stroju wojskowym w lewo i napis: VIRTVS AVG, Sear 381a II 80 zł 21-11-1998
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Salus stojąca w prawo karmi węża napis: SALVS AVGVSTI, Sear 325, RIC 129A II+ 289 zł 21-11-1998
Markianopolis- Tracja, AE-28 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Sarapisa zwrócone do siebie i napis: w odcinku AVG, Rw: Mars stojący w prawo z włócznią i tarczą i napis: w polu E, Sear- III+ 204 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILLIPPVS AVG, Rw: Roma siedząca w lewo i napis: VIRTVS AVG, Sear 87, RIC 100 II 96 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG, Rw: Stojąca Uberitas i napis: VBERITAS AVG, Sear 105, RIC 28b1 II 80 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis: IMP CAES TRA DECIVS AVG, Rw: Wiktoria w lewo i napis: VICTORIA AVG, Sear 111, RIC 7 (odmienny awers) I- 172 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w prawo i napis: HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Pudicitia siedząca w lewo i napis: PVDICI- TIA AVGG, Sear 24a II 161 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP CAE Q VIB TREB GALLVS AVG, Rw: Junona z berłem i rogiem obfitości siedząca w lewo i napis w otoku: IVNONA MARTIALI, Sear 46a, RIC 69 II 103 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP VALERIANVS AVG, Rw: Securitas stojąca w lewo i napis: SECVRIT PERPET, Sear 204, RIC 256 II 118 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej i napis: DIVO VALERIANO CAES, Rw: Orzeł niosący cezara do nieba; napis: CONSECRATIO, Sear 5, RIC 9 III 140 zł 21-11-1998
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C FLORIANVS AVG, Rw: Stojąca Aequitas i napis: AEQVITAS AVG; w odcinku XXI, Sear-, Coh.1/2 III 140 zł 21-11-1998
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CC VAL DIOCLETIANVS PF AVG, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku , Coh.116ff II- 160 zł 21-11-1998
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP CC VAL DIOCLETIANVS PF AVG, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku , Sear 3533, Coh.85 II 160 zł 21-11-1998
follis- Antiochia, Aw: Popiersie w prawo i napis: FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w polu KEV, w odcinku ANT, Coh.120ff, RIC 129a II- 160 zł 21-11-1998
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w prawo i napis: IMP C MA MAXIMIANVS PF AVG, Rw: Geniusz stojący w lewo i napis: GENIO POPVLI ROMANI, w odcinku HTB, Coh.151ff, RIC 19a II+ 160 zł 21-11-1998
follis- Heraklea, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES, Rw: Stojący Geniusz i napis: GENIO POPVLI ROMANI; w odcinku HTA, Coh.92ff II 160 zł 21-11-1998
AV- tremissis, Aw: Popiersie w prawo i napis: DN ZENO PERP AVG, Rw: Victoria w lewo i napis: VICTORIA AVGVS- TORVM; w odcinku CONOB, Sear 914, RIC 1.48 g. II 707 zł 21-11-1998
solid, Aw: Popiersie na wprost i napis: , Rw: Victoria na wprost i napis: VICT..AVGGE, w od- cinku CONOB, Sear 478, R.997-9 III 514 zł 21-11-1998
Aethelred II 978-1016, denar, mennica Stamford, Aw: Popiersie w lewo i napis: EDELRED REX AN, Rw: Krzyż dwunit- kowy i napis: XSPERTGAR MO STA (Swertgar- Stamford), North 774, Seaby typ 1151, 1.39 g. II 396 zł 21-11-1998

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583