Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 256 173

W naszym archiwum jest obecnie 256 173 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
bon wartości 1 LM (?) Obozu Jenieckiego w Murnau 1944 II 45 zł 19-11-1993
null image
bon UNRRA, nominał 1, Polish D.P. Center Luitpold Dillingen II- 132 zł 19-11-1993
bony wartości 1, 5 i 10 marek Obozu Jenieckiego w Bautzen (Budziszyn)w Saksonii II 60 zł 19-11-1993
bon wartości 1 fillera 1.05.1916 Obozu Jenieckiego w Boldogasszony IV 20 zł 19-11-1993
5, 10, 20 fenigów i 1 marka Obozu Jenieckiego w Chemnitz II 80 zł 19-11-1993
bon wartości 1 korony dla jeńców wojennych przedsiębiorstwa górniczego ALPINIw Eisenerz I- 20 zł 19-11-1993
bony wartości 1 i 2 marek Obozu Jenieckiego we Friedrichsfeld I 40 zł 19-11-1993
bony wartości 50 fenigów i bez nominału Oficerskiego Obozu Jenieckiegow Pilawie Górnej (Gnadenfrei) II- 40 zł 19-11-1993
bony wartości 1, 10 (2 szt.), 50 (2 szt.) fenigów oraz 1, 2 (2 szt.), 5 i 10 marek1.09.1918 Oficerskiego Obozu Jenieckiego w Grudziądzu (Graudenz), razem 10sztuk, każda inna II 200 zł 19-11-1993
bony wartości 1, 2, 5 i 10 fenigów oraz 1, 2 i 5 marek 1.02.1916 Obozu Jenieckiegow Porajowie (Groß Poritsch), razem 7 bonów I 140 zł 19-11-1993
bony wartości 5, 10 i 50 fenigów oraz 1, 2, 5 i 10 marek Obozu Jenieckiegow Czarnem koło Szczecinka (Hammerstein), razem 7 bonów I/II 140 zł 19-11-1993
3 różne bony wartości 50 fenigów 1.08.1921 Obozu w Lockstedter I- 60 zł 19-11-1993
bon wartości 1 feniga 1.01.1916 Obozu Jenieckiego w Merseburgu I 20 zł 19-11-1993
bony wartości 1, 5, 10, 25 i 50 fenigów Obozu Jenieckiego w Neuhammer, I Seria I- 100 zł 19-11-1993
bon wartości 20 marek Obozu Jenieckiego w Pile (Schneidemühl) I- 20 zł 19-11-1993
bony wartości 2, 5 i 10 marek 1.12.1917 Oficerskiego Obozu Jenieckiego w Brod-nicy (Strasburg Wpr) I- 60 zł 19-11-1993
bon wartości 1 korony cukiernii Ludwika Zalewskiego we Lwowie II- 11 zł 19-11-1993
bon wartości 1 korony austro-węgierskiej 11.09.1914 miasta Lwowa I- 32 zł 19-11-1993
null image
zestaw bonów Wschodniego Banku Handlu i Rzemiosła 20 (2 szt.) i 50 kopiejekoraz 1, 3, 10, 25 i 100 rubli Poznań 17.04.1916, Kow.OP1-OP7, razem 8 sztuk II/III 90 zł 19-11-1993
null image
zestaw bonów wartości 1/2, 1, 2, 5, 20, 50, 100 i 1.000 marek Wschodniej KasyPożyczkowej (Darlenhskassen Ost), Kowno 4.04.1918, Kow.OP8-OP15 II/III- 105 zł 19-11-1993
null image
Francja, asygnaty na 10 liwrów 24.10.1792 (Pick A66b) i na 15 soli 23.05.1793(Pick A71b) I- 9 zł 19-11-1993
null image
Austria, 5 i 10 guldenów 1.06.1806, Pick A38 i A39 I/III 34 zł 19-11-1993
null image
Austria, 10 krajcarów 1.11.1860 (Pick A93b) i 10 krajcarów 1.11.1860 (Pick A94) II 26 zł 19-11-1993
null image
zestaw bonów getta żydowskiego w Teresinie (Theresienstadt), 1, 2, 5, 10, 20, 50i 100 koron 1.01.1943 I 53 zł 19-11-1993
null image
odbitki fotograficzne banknotów powstania węgierskiego w 1849, dywersyjnejodmiany banknotu niemieckiego 5 marek z czasów II Wojny Światowej i projektubanknotu 10 złotowego I 9 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583