Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 269 299

W naszym archiwum jest obecnie 269 299 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
żeton kelnerski, Aw: Litera K, Rw: Nominał 50, Warszawa, mosiądz, średnica 32,6 mm. III 32 zł 27-02-1999
null image
żeton kelnerski, Aw: Litera K, Rw: Nominał 20, Warszawa, miedzionikiel, średnica 24,6 mm. III 32 zł 27-02-1999
żeton kelnerski, Aw: Nominał 20, Rw: Nominał 20, Warszawa, miedzionikiel. III 40 zł 27-02-1999
null image
jednostronny owalny żeton kelnerski, Nominał 100, Warszawa, mosiądz. III 32 zł 27-02-1999
zestaw żetonów kelnerskich lokalu Moulin Rouge o nominałach 1 złoty i 2 złote, mosiądz, rzadkie. III 64 zł 27-02-1999
null image
żeton, Aw: Napis w trzech wierszach E. Czapliński / Kraków / Szewska 2, Rw: Nominał 5, miedzionikiel, średnica 22,0 mm. III 75 zł 27-02-1999
medal nieznanego autora bity w mennicy bydgoskiej w uznaniu stałości Zygmunta III w obronie praw do tronu szwedz- kiego 1631 r., Aw: Orzeł z monogramem ST na piersi, po bokach anioły podtrzymujące koronę, u doł.. III 2 461 zł 27-02-1999
medal zaślubinowy Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Eleonory Marii Habsburżanki 1670 r., Aw: Popiersie króla wieńcu i peruce w prawo i napis: MICHAEL D G REX POL M D L RVS PR, Rw: Popiersie królowej z małą kor.. III+ 4 000 zł 27-02-1999
medal zaślubinowy Michała Korybuta z Eleonorą Marią 1670 r., Aw: Personifikacja Religii w powozie ciągnionych przez Sprawiedli EMR, Rw: Wielowierszowy napis poziomy: ELEONORA MARIA...., H-Cz.2366, Racz.172, sre.. III+ 279 zł 27-02-1999
medalik koronacyjny Marii Kazimiery 1676 r, Aw: Popiersie królowej w lewo i napis: MARIA CASIMIRA CORONA.. Rw: Półnaga Diana w powozie ciągniętym przez dwa jelenie; u góry słońce i napis w otoku: FULGORES SOCIA.. I- 1 819 zł 27-02-1999
medal Jana III Sobieskiego 1677 r., Aw: Popiersie w todze i wieńcu laurowym w prawo i napis: IOANNES III D G REX POL M D LIT RUS PR.., Rw: Widok Krakowa w półokręgu; u góry obłok z promieniami i napis u dołu: A.. II 12 840 zł 27-02-1999
medal autorstwa Hameraniego z okazji zwycięstwa odniesionego pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego w 1683 r., Aw: Popiersie papieża w prawo w tiarze na głowie i napis: INNOCEN-XII PONT MAX, poniżej HAMERANUS .. II+ 985 zł 27-02-1999
medal autorstwa Jana Höhna juniora wybity w 1684 roku z okazji zwycięstwa odniesionego przez koalicję antyturecką, Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym w prawo i napis w pięciu wierszach w otoku, Rw: Herby czt.. III+ 3 424 zł 27-02-1999
medal nieznanego artysty wybity w 1680 r. z okazji śmierci księcia Michała Kazimierza Radziwiłła (1625-1680) podkancle- rzego i hetmana polnego litewskiego, Aw: Popiersie w zbroi karacenowej i płaszczu na ramio.. II+ 856 zł 27-02-1999
koronatka obrazu Matki Boskiej Leżajskiej z 1752 r., Aw: Podobizna obrazu i napis w otoku: IMAG: B: M: V: COR: A: BEN: XIV: LEZ.., Rw: Herby Jelita biskupa Sierakowskiego i Pilawa wojewody kijowskiego Potockieg.. III 129 zł 27-02-1999
medal Ch. Wermutha wybity z okazji 200-Lecia Gimnazjum Gdańskiego 1758 r., Aw: Ogród w stylu francuskim z fontan- ną w środku; wokół napis: GRATA VENIT GEDANO LVX IVNIA IVNVS IDVS GIGNIT ATHENAEO POST DVO SECLA.. II+ 4 494 zł 27-02-1999
żeton koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764 r., Aw: Korona królewska i napis wokół: HANC IVVSIT FORTVNA MERITI, Rw: Napis poziomy: STANISLAVS AVGVSTVS D.G. REX POLONIE ...i data MDCCLXIV, H-Cz.3030.. II- 300 zł 27-02-1999
medal autorstwa E. Gatteaux wybity z okazji przeniesienia Akademii Zamojskiej do Szczebrzeszyna w 1822 r., Aw: Po- piersie Jana Zamoyskiego w lewo i napis w otoku: IOANNES SARIUS SAMOSCIUS, u dołu E. GATTEAUX (.. II 332 zł 27-02-1999
medal koronacyjny Mikołaja I 1829 r., Aw: Napis poziomy: MIKOŁAY I CESARZ WS.ROSSYI KRÓL POLSK. KORON w WARSZAW. 1829, Rw: Korona na księdze Konstytucji, napis w otoku: WSPANIAŁOŚĆ WSKRZESIŁA, WIERNOŚĆ USTALI, .. I 407 zł 27-02-1999
medal autorstwa Laurenta Harta (medalier brukselski) poświęcony Joachimowi Lelewelowi 1858 r., Aw: Głowa Lelewela w prawo; pod nią HART F., w otoku: J. LELEWEL NE VARSOVIE EN 1786, Rw: Ozdobny herb polsko-litew.. I/II 1 028 zł 27-02-1999
medalik owalny z uszkiem na pamiątkę odnalezienia szczątków potomków Jana III Sobieskiego w 1862 r., Aw: Matka Boska w obłokach; pod nią klęczący królewicze Jakub i Konstanty Sobiescy, sygn. MK i napis w otoku,.. I 354 zł 27-02-1999
medalik owalny z uszkiem j.w., H-Cz.6152, srebro 37 x 28 mm, 9.19 g. II 129 zł 27-02-1999
medal wybity z okazji przeniesienia zwłok Stefana Batorego na Wawel w 1877 r., Aw: Popiersie króla w zbroi i koronie w prawo i napis w otoku: PAMIĄTKA PRZENIESIENIA ZWŁOK STEFANA BATOREGO, Rw: Pięciopolowa tarc.. III+ 107 zł 27-02-1999
null image
medal wybity z okazji dwusetnej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Popiersie króla w zbroi karacenowej i wień- cu laurowym na głowie i napis: JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI; u dołu: NIEMCY ZBAWIŁ- POLSKĘ .. I- 332 zł 27-02-1999
medal Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie 1894 r. autorstwa A. Popiela i A. Schindlera, Aw: Personifikacje rol- nictwa i rzemiosła i sztuki nad tarczą z kłosami i sygn; A. SCHINDLER, A. POPIEL fecit, Rw: Nap.. I- 257 zł 27-02-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583