Aukcja nr 79

USD/PLN: 4.520 | EUR/PLN: 4.670 | data: 19-11-2022
Jesteś w: A79  BANKNOTY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
477 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
5 złotych, 8.06.1794; seria N.D.1., numeracja 17134, podpisy J. Fechner - A. Reykowski, fragment napisu & COMP w znaku wodnym; Lucow 5 (R3), Miłczak A1a2; złamania z ..
IV
F
1 500 zł
2 700 zł
478 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
10 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 30504, podpisy: Michał Pągowski oraz Tomasz Staniszewski, papier bez znaku wodnego; Lucow 18 (R2), Miłczak A2; małe ugięcia ..
II-
EF-
2 000 zł
4 000 zł
479 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
25 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 33038, podpisy: Piotr Grozmani oraz Michał Zakrzewski, niewielki fragment firmowego znaku wodnego przy prawym górnym rogu; L..
II/II+
EF/EF+
3 000 zł
7 500 zł
480 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
25 złotych, 8.06.1794; seria C, numeracja 32369, podpisy: Piotr Grozmani oraz Michał Zakrzewski, niewielki fragment firmowego znaku wodnego przy lewym górnym rogu; Lu..
II+
EF+
2 000 zł
4 600 zł
481 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
50 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 19248, podpisy Jan Klemens Gaczkowski oraz Jan Klek, papier bez znaku wodnego; Lucow 30 (R2), Miłczak A4; kilka złamań, zagn..
III
VF
2 500 zł
3 600 zł
482 POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794)
100 złotych, 8.06.1794; seria A, numeracja 2460, podpisy Jan Klemens Gaczkowski, Jan Klek i Antoni Michałowski, papier bez znaku wodnego; Lucow 33 (R4), Miłczak A5; ..
IV
F
3 000 zł
4 800 zł
483 POLSKA / Księstwo Warszawskie (1807–1815)
1 talar, 1.12.1810; seria A, numeracja radarowa 54945, podpis komisarza: Badeni, na odwrocie stempel komisji likwidacyjnej; Lucow 51 (R2), Miłczak A12ba; minimalne pr..
III-
VF-
1 250 zł
5 000 zł
484 POLSKA / Księstwo Warszawskie (1807–1815)
1 talar, 1.12.1810; seria A, numeracja 8714, podpis komisarza: Józef Jaraczewski herbu Zaremba, na odwrocie stempel komisji likwidacyjnej; Lucow 52 (R2), Miłczak A12b..
III/IV
VF/F
2 000 zł
4 800 zł
485 POLSKA / Powstanie Listopadowe (1830–1831)
1 złoty, 1831; seria A, numeracja 364403, podpis dyrektora banku: Henryk Łubieński herbu Pomian, cienki papier (ze znakiem wodnym); Lucow 135 (R6), Miłczak A22ab; zła..
IV/V
F/VG
1 000 zł
7 000 zł
486 POLSKA / Zabór rosyjski (1831–1864)
1 rubel srebrem, 1864; podpisy: A. Kruze, Wenzl, seria 197, numeracja 11648771; Lucow 182 (R4), Miłczak A47cb; złamania, zabrudzenia papieru i podlepki, mały prześwit..
IV-
F-
12 500 zł
24 000 zł
487 Powstanie Styczniowe (1863–1864) / Rząd Narodowy
Pożyczka Ogólna Narodowa Polska 5% na kwotę 100 złotych polskich 10.10.1863; seria A, numeracja 14157, z 10 kuponami, dwie suche pieczęcie z herbami trzech narodów Rz..
II+
EF+
5 000 zł
11 000 zł
488 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
1/2 marki polskiej, 9.12.1916; Generał, seria B, numeracja 9533228; Lucow 268 (R1), Miłczak 7, Ros. 449; wyśmienity egzemplarz w opakowaniu PMG 1909449-034 z oceną 66..
I
UNC
300 zł
800 zł
489 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
2 marki polskie, 9.12.1916; Generał, seria B, numeracja 4431798; Lucow 277 (R2), Miłczak 9b, Ros. 451b; piękny banknot w opakowaniu PMG 1909597-006 z oceną 65 Gem Unc..
I
UNC
500 zł
2 000 zł
490 POLSKA / Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (1915–1918)
10 marek polskich, 9.12.1916; Generał, Biletów, seria A, numeracja 0878128; Lucow 288 (R6), Miłczak 12, Ros. 448; liczne złamania, prześwit w centralnej części, bardz..
III/IV
VF/F
400 zł
500 zł
491 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000 marek polskich, 17.05.1919; numeracja dwukrotnie Nr 978979, znak wodny „plaster miodu”; Lucow 343 (R6), Miłczak 22a; rzadkie, banknot w opakowaniu PMG 1910464-0..
I/I-
UNC/UNC-
750 zł
3 800 zł
492 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje przed reformą Władysława Grabskiego
1.000.000 marek polskich, 30.08.1922; seria A, numeracja 2460695; Lucow 452 (R4), Miłczak 37b; ślad po zgięciu w pionie, rzadki banknot ładnej prezencji w opakowaniu ..
II+/I-
EF+/UNC-
750 zł
2 300 zł
493 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
2 złote, 28.02.1919; seria 23.A, numeracja 004962; Lucow 567 (R4) - nie notuje tej serii, Miłczak 48b; złamane w pionie i poziomie, miejscowe zagniecenia, banknot rza..
III-
VF-
1 250 zł
3 200 zł
494 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
5 złotych, 28.02.1919; seria 33.A, numeracja 043927; Lucow 571 (R5) - nie notuje tej serii, Miłczak 49b; liczne złamania, banknot subtelnie odświeżany.
III/IV
VF/F
2 000 zł
4 400 zł
495 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
20 złotych, 28.02.1919; seria A.11, numeracja 051536, czerwony ukośny nadruk „WZÓR” i dwukrotnie poziomo „Bez wartości.”, czterokrotnie perforowany, dodatkowa numerac..
III
VF
4 000 zł
9 500 zł
496 II Rzeczpospolita Polska (1918–1939) / emisje po reformie Władysława Grabskiego
10 złotych, 1924; 5 odbitek technologicznych z różnych faz projektowych banknotu 10 złotych z datą emisji 15.07.1924; Lucow - (patrz 606), Miłczak - (patrz 58); duża ..
I/II
UNC/EF
1 500 zł
4 500 zł