Aukcja nr 71

USD/PLN: 3.740 | EUR/PLN: 4.270 | data: 17-11-2018
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
500 ŚLĄSK / Stany Ewangelickie
3 krajcary 1634, Wrocław; odmiana z napisem SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NOS (jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam) zamiast tarczy herbowej na rewersie; E.-M. 584 (..
II
EF
1 000 zł
2 000 zł