Aukcja nr 71

USD/PLN: 3.740 | EUR/PLN: 4.270 | data: 17-11-2018
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
148 SŁOWIANIE, SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA ? / POMORZE ? / POLSKA ?
naśladownictwo wzorowane na denarach bawarskich ks. Henryka III (983-985) lub Henryka II (985-995); Krzyż z kulkami i trójkątami w kątach / Dach kaplicy, pod nim zna..
II-
EF-
500 zł
1 100 zł
149 SŁOWIANIE, SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA ? / POMORZE ? / POLSKA ?
naśladownictwo łupawskie denara bawarskiego, I ćwierć XI w.; Aw: Postać świętego z włócznią, wokoło imitacja napisu; Rw: Krzyż, w polach kulki i kółko, wokoło imitac..
III
VF
1 000 zł
800 zł
150 SŁOWIANIE, SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA ? / POMORZE ? / POLSKA ?
naśladownictwo łupawskie denara Jaromira, księcia czeskiego; Aw: Krzyż z ramionami zakończonymi perełkami, wokoło imitacja napisu; Rw: Dwunitkowy krzyż, wokoło imita..
III
VF
2 000 zł
0 zł