Aukcja nr 63

USD/PLN: 3.930 | EUR/PLN: 4.320 | data: 27-02-2016
Jesteś w: A63  BANKNOTY  POLSKA  Kwity opłat i datków
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
755 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit opłaty z podymnego numer 301 z dnia 15.04.1786, z dóbr Dąbrówka XX Augusty... w województwie warszawskim, na kwotę 55 złotych jako rata czerwcowa w roku 1794; wy..
II-
EF-
250 zł
320 zł
756 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit opłaty z podymnego dwurocznego na Warszawę, numer 113, z dnia 30.06.1790, z dóbr księży Augustynów na ulicy Piwnej w Warszawie, na kwotę 462 złotych jako rata ma..
II-
EF-
250 zł
360 zł
757 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit opłaty z podymnego i połpodymnego z miast królewskich, bez numeru, z dnia 27.03.1792, z miast Piotrków, Duchowne i Dworki Szlacheckie w parafii piotrkowskiej, po..
II
EF
250 zł
300 zł
758 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit ofiary Dziesiątego Grosza z Dóbr Ziemskich numer 14 z dnia 25.01.1793, z dóbr Oborek, parafii oborskiej, powiat oszmiański w województwie wileńskim, na kwotę 148..
II-
EF-
250 zł
370 zł
759 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit ofiary Dwudziestego Grosza z Dóbr Duchownych numer 35 z dnia 30.06.1792, z dóbr Kolegium Piotrkowskiego, parafii Piotrków, powiat piotrkowski w województwie sier..
II-
EF-
250 zł
380 zł
760 POLSKA / Kwity opłat i datków
kwit ofiary Dwudziestego Grosza z Dóbr Duchownych numer 263 z dnia 31.06.1794 !, z dóbr w parafii św. krzyża, powiat warszawski w województwie warszawskim, na kwotę 3..
II
EF
250 zł
340 zł
761 Kwity opłat i datków / Powstanie Styczniowe 1863-1864, Kassa Główna Rządu Narodowego
blankiet kwitu odbioru podatku narodowego na rok 186., seria IV, dział I, litera D, numeracja 1648, bez wpisanej kwoty oraz bez pieczęci, z nieodciętym kuponem kontro..
II+
EF+
1 000 zł
0 zł
762 Kwity opłat i datków / Powstanie Styczniowe 1863-1864, Rząd Narodowy, Ogólna Narodowa Pożyczka
podwójny blankiet (dwa nierozcięte egzemplarze z górnej części arkusza) kwitu wniesienia opłaty do Kassy Głównej Narodowej z 1863 roku; Lucow 221 (R5) - ale notuje ty..
I
UNC
300 zł
460 zł
763 Kwity opłat i datków / Kasa Domu Zleceń Rolników Nadniemeńskich, Bracia Gawrońscy Skarżyńscy i Spółka
kwit z 2.01.1865 zapłaty 700 rubli srebrem od Józefa Urbanowicza z Janowa dla Kasy Domu Zleceń Rolników Nadniemeńskich jako deklaracja zbożowa; ołówkiem dopisana adno..
III
VF
200 zł
300 zł