Aukcja nr 47 (47-48)

USD/PLN: 3.130 | EUR/PLN: 4.330 | data: 04-11-2011
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
50 Królestwo Polskie 1815-1866
próbny druk 5 złotych 1824, seria A, bez numeracji i bez podpisów komisarzy, przekreślone tuszem, Lucow 88 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A15, duże r..
Certyfikat
IV
F
30 000 zł
34 000 zł
51 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 2145409, podpisy komisarzy królewskich \Małachowski\" i \"Leon Dembowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Gucki\"?
Certyfikat
V/VI
VG/G
8 000 zł
17 000 zł
52 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 2060931, podpisy komisarzy królewskich \Bronikowski\" i \"Aug. Słubicki, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"N Ginert\"?
Certyfikat
IV
F
15 000 zł
22 500 zł
53 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 381319, podpisy komisarzy królewskich \Bronikowski\" i \"Teofil Szymanowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Lade\"?
Certyfikat
V
VG
12 500 zł
20 500 zł
54 Królestwo Polskie 1815-1866
10 złotych 1824, seria B, numeracja 148932, podpisy komisarzy królewskich \Leon Dembowski\" i \"L. Plater, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Lade\"?
Certyfikat
IV-
F-
50 000 zł
54 000 zł
55 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór papieru ze znakiem wodnym 100 złotych 1824, dwukrotnie przekreślony z odręcznym napisem \Wzór\" tuszem
Certyfikat
II
EF
8 000 zł
56 Królestwo Polskie 1815-1866
dekret królewski z 22.10.1830 o formie biletów złotowych Banku Polskiego, na papierze ze znakiem wodnym I&VD, Lucow 121 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, razem ..
Certyfikat
II+
EF+
500 zł
400 zł
57 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór strony głównej 50 złotych 1.05.1830, seria L, bez numeracji, podpis dyrektora banku \Głuszyński, czerwona pieczęć \"WZÓR BILETÓW, Lucow 126 (R9) - ilustrowany w ..
Certyfikat
III
VF
10 000 zł
11 000 zł
58 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór strony odwrotnej 50 złotych 1.05.1830, bez oznaczenia serii, numeracji, ani podpisów, czerwona pieczęć \BANKOWYCH., Lucow 127 (R9) - ilustrowany w katalogu kolek..
Certyfikat
III
VF
7 500 zł
6 000 zł