Aukcja nr 47 (47-48)

USD/PLN: 3.130 | EUR/PLN: 4.330 | data: 04-11-2011
Jesteś w: A47  KOLEKCJA LUCOW
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
41 Księstwo Warszawskie 1807-1815
1 talar 1.12.1810, seria A, numeracja 78995, podpis komisarza \J. Nep. Małachowski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 54a (R2)
Certyfikat
IV+
F+
1 750 zł
1 950 zł
42 Księstwo Warszawskie 1807-1815
1 talar 1.12.1810, seria A, numeracja 91731, podpis komisarza \Aleksander Potocki, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 57a (R2)
Certyfikat
III-
VF-
2 000 zł
2 200 zł
43 Księstwo Warszawskie 1807-1815
2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 15463, podpis komisarza \Badeni, bez stempla komisji na stronie odwrotnej
Certyfikat
IV+
F+
3 500 zł
3 600 zł
44 Księstwo Warszawskie 1807-1815
2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 63877, podpis komisarza \Antoni Kochanowski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 62a (R3)
Certyfikat
II-/III+
EF-/VF+
3 500 zł
4 100 zł
45 Księstwo Warszawskie 1807-1815
2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 54731, podpis komisarza \T. Ostrowski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 65a (R3)
Certyfikat
II-
EF-
4 000 zł
4 500 zł
46 Księstwo Warszawskie 1807-1815
2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 56365, podpis komisarza \Walenty Sobolewski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 67b (R3)
Certyfikat
II
EF
6 000 zł
6 500 zł
47 Księstwo Warszawskie 1807-1815
5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 2627, podpis komisarza \Józef Jaraczewski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 70 (R6)
Certyfikat
V
VG
2 500 zł
3 700 zł
48 Księstwo Warszawskie 1807-1815
5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 9559, podpis komisarza \S. Ossoliński mpp, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 73a (R6)
Certyfikat
IV+
F+
5 000 zł
5 100 zł
49 Księstwo Warszawskie 1807-1815
5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 1293, podpis komisarza \Stanisław H. Ordynat Zamoyski, na stronie odwrotnej stempel \"Kommis Central Likwid, Lucow 77 (R6) - i..
Certyfikat
III/III+
VF/VF+
8 000 zł
8 800 zł
50 Królestwo Polskie 1815-1866
próbny druk 5 złotych 1824, seria A, bez numeracji i bez podpisów komisarzy, przekreślone tuszem, Lucow 88 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A15, duże r..
Certyfikat
IV
F
30 000 zł
34 000 zł
51 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 2145409, podpisy komisarzy królewskich \Małachowski\" i \"Leon Dembowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Gucki\"?
Certyfikat
V/VI
VG/G
8 000 zł
17 000 zł
52 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 2060931, podpisy komisarzy królewskich \Bronikowski\" i \"Aug. Słubicki, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"N Ginert\"?
Certyfikat
IV
F
15 000 zł
22 500 zł
53 Królestwo Polskie 1815-1866
5 złotych 1824, seria A, numeracja 381319, podpisy komisarzy królewskich \Bronikowski\" i \"Teofil Szymanowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Lade\"?
Certyfikat
V
VG
12 500 zł
20 500 zł
54 Królestwo Polskie 1815-1866
10 złotych 1824, seria B, numeracja 148932, podpisy komisarzy królewskich \Leon Dembowski\" i \"L. Plater, na stronie odwrotnej odręczny podpis \"Lade\"?
Certyfikat
IV-
F-
50 000 zł
54 000 zł
55 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór papieru ze znakiem wodnym 100 złotych 1824, dwukrotnie przekreślony z odręcznym napisem \Wzór\" tuszem
Certyfikat
II
EF
8 000 zł
56 Królestwo Polskie 1815-1866
dekret królewski z 22.10.1830 o formie biletów złotowych Banku Polskiego, na papierze ze znakiem wodnym I&VD, Lucow 121 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, razem ..
Certyfikat
II+
EF+
500 zł
400 zł
57 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór strony głównej 50 złotych 1.05.1830, seria L, bez numeracji, podpis dyrektora banku \Głuszyński, czerwona pieczęć \"WZÓR BILETÓW, Lucow 126 (R9) - ilustrowany w ..
Certyfikat
III
VF
10 000 zł
11 000 zł
58 Królestwo Polskie 1815-1866
wzór strony odwrotnej 50 złotych 1.05.1830, bez oznaczenia serii, numeracji, ani podpisów, czerwona pieczęć \BANKOWYCH., Lucow 127 (R9) - ilustrowany w katalogu kolek..
Certyfikat
III
VF
7 500 zł
6 000 zł
59 Powstanie Listopadowe 1830-1831 / cz.1
próbny druk 1 złoty 1831, litera A, bez numeracji, podpis dyrektora banku \H. Łubieński, cienki kremowy papier bez znaku wodnego i suchego stempla
Certyfikat
II+
EF+
5 000 zł
7 200 zł
60 Zabór rosyjski 1815-1866 / Bank Polski
1 rubel srebrem 1847, seria 33, numeracja 1916252, podpis dyrektora banku \A. Korostowzeff, na stronie odwrotnej odręczny podpis
Certyfikat
V/VI
VG/G
4 000 zł
5 400 zł