Aukcja nr 41

USD/PLN: 2.750 | EUR/PLN: 4.090 | data: 14-11-2009
Jesteś w: A41  MEDALE  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1039 POLSKA
Juliusz Słowacki - medal projektu Tadeusz Breyera wybity z okazji powrotu prochów poety do Warszawy 1927 r, Aw: Głowa w lewo i napis CAŁY SIĘ STAŁEM OJCZYZNĄ, Rw: Sak..
II+
EF+
200 zł
320 zł
1040 POLSKA
medal autorstwa P. Wojtowicza z okazji 60 Rocznicy Założenia Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie 1928 r, Aw: Widok miasta, poniżej sześć postaci i napis w poziomie, w..
II+
EF+
400 zł
600 zł
1041 POLSKA
medal na X-lecie odzyskania wolności autorstwa T. Breyera 1928 r, Aw: Orzeł z cyfrą X na piersi i napis, Rw: Polonia z kagankiem w dłoni odrzuca miecz, Strzałkowski 5..
II
EF
500 zł
1 300 zł
1042 POLSKA
Oswald Balzer - medal autorstwa P. Wojtowicza i R. Mękickiego 1928 r, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku OSWALD BALZER, poniżej sygn. i data, Rw: Napis poziomy WIEL..
II
EF
750 zł
960 zł
1043 POLSKA
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r - medal autorstwa S.R. Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli Przemysłu i Rolnictwa, na górze Orzeł państwowy i napis,..
II
EF
600 zł
960 zł
1044 POLSKA
medal projektu Henryka Giedroycia na 350-lecie Uniwersytetu Wileńskiego 1929 r, Aw: Popiersia Stefana Batorego i Józefa Piłsudskiego w prawo, w otoku napis, Rw: Fron..
II
EF
200 zł
400 zł
1045 POLSKA
Gustaw Soubise-Bisier - medal projektu J. Aumillera 1929 r, Aw: Popiersie na wprost, w otoku napis, Rw: Poziomy napis 1849-1929 / NESTOROWI / NVMIZMATYKÓW / POLSKICH ..
II+
EF+
200 zł
260 zł
1046 POLSKA
Setna Rocznicę Powstania Listopadowego - medal projektu St. Repety 1930 r, Aw: W ośmiokącie poziomy napis, na dole z prawej sygn. Wabia Wabiński, Rw: Postacie dwóch ż..
II
EF
200 zł
190 zł
1047 POLSKA
Józef Piłsudski - medal projektu J. Aumillera z okazji 10 rocznicy \Wojny 1920 roku\" 1930 r
II
EF
600 zł
1 500 zł
1048 POLSKA
Franciszek Prus Biesiadecki - medal projektu Piotra Wojtowicza 1931 r, Aw: Popiersie w lewo i napis otoku, poniżej sygn, Rw: Poziomy napis ZASŁVŻONEMV / OBYWATELOWI /..
II+
EF+
250 zł
440 zł
1049 POLSKA
Kazimierz Żórawski - medal projektu J. Aumillera 1931 r, Aw: Głowa w lewo, w otoku napis KAZIMIERZ ŻORAWSKI PREZES T. N. W., Rw: Widok Pałacu Staszica w Warszawie i n..
II+
EF+
250 zł
480 zł
1050 POLSKA
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - medal Rocznicowy 1932 r , Aw: W wewnętrznym pierścieniu ojcowie paulini z obrazem, w otoku napis NA PAMIĄTKĘ 550-TEJ ROCZNICY ZŁ..
I
UNC
400 zł
1 100 zł
1051 POLSKA
Wodowania statku M/S Piłsudski - medal autorstwa W. Jastrzębskiego i A. Kenara 1934 r, Aw: Statek, powyżej godło Polski, poniżej napis M/S PIŁSUDSKI 19.XII 1934, w ot..
II
EF
600 zł
2 800 zł
1052 POLSKA
Zawody Gordon Bennetta w Warszawie - medal projektu St. Repety 1934 r, Aw: Stylizowana sylwetka klęczącej kobiety, w polu data i napis na dole, Rw: Znak Aeroklubu War..
I-
UNC-
250 zł
1 150 zł
1053 POLSKA
Zawody Challenge w Warszawie - medal projektu St. Repety 1934 r, Aw: Stylizowana sylwetka Ikara, w otoku napis CHALLENGE / DE TOURISME INTERNATIONAL 1934, Rw: Znak ae..
II+
EF+
300 zł
800 zł
1054 POLSKA
Warsztaty R.W.D. - medal projektu Olgi Niewskiej 1934 r, Aw: Samolot wznoszący się nad budynkami, napis otoku R.W.D. WARSZTATY, Rw: W obwódce z samolotów i orłów prz..
II
EF
400 zł
1 000 zł
1055 POLSKA
Maria Skłodowska-Curie - medal projektu J. Aumillera 1934 r, Aw: Popiersie na wprost, w otoku napis, Rw: Poziomy napis PAMIĘCI SWEGO CZŁONKA HONOROWEGO TOWARZYSTWO NA..
II
EF
150 zł
240 zł
1056 POLSKA
Pierwsza Podróż statku M/S Piłsudski - Medal niesygnowany 1935 r, Aw: Statek płynący na wprost, z lewej napis M/S PIŁSUDSKI, Rw: Mapa Europy z linią łączącą stocznię ..
I-
UNC-
125 zł
340 zł
1057 POLSKA
stempel stolny do wybijania rewersu medalu M/S Piłsudski - Pierwsza Podróż 15 IX-24 IX, 29 IX-8 X 1935, Strzałkowski 766, stal średnicy 72,5 mm, wysokość 51 mm
III+
VF+
500 zł
650 zł
1058 POLSKA
Zawody Gordon-Bennetta w Warszawie - medal projektu St. Repety 1935 r, Aw: Stylizowana postać uskrzydlonej kobiety z uniesionymi ramionami uwalniająca balon, w polu n..
I-
UNC-
300 zł
850 zł