Aukcja nr 30

USD/PLN: 3.760 | EUR/PLN: 4.600 | data: 29-05-2004
29-05-2004
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Hotel Holiday Inn
sale Scherzo i Ballada
ul. Złota 48/54
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 154, wartość szacunkowa pozycji: 1 025 035 zł